uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Sitran vuosi 2023: Megatrendit, kokeiluja ympäri Suomen ja strategiauudistus työn alle

Vuosi 2023 oli Sitralle kokeilujen ja uuden suunnan vuosi. Toteutimme ja rahoitimme yli sataa kokeilua eri puolilla Suomea. Sitran työ EU:ssa toi tuloksia. Sitra sai myös uuden yliasiamiehen ja ryhtyi uudistamaan strategiaansa, jotta tulevaisuustalo pystyy parhaiten kirittämään Suomen pitkän aikavälin menestystä. Tutustu Sitraan ja työhömme toimintakertomuksesta.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kymmenen viime vuoden aikana Sitra on kanavoinut yhteistyökumppaneilleen rahoitusta yhteensä 50 miljoonaa euroa Suomen taloutta, kilpailukykyä ja ihmisten hyvinvointia parantaviin hankkeisiin.

Vuonna 2023 rahoitimme yli sataa hanketta: Kehitimme digitaalisia tuotepasseja ja satamaliikenteen älykästä ohjausta datan avulla. Selvitimme, miten luontopääoma tuodaan päätöksenteon ytimeen. Rahoitimme ja sparrasimme asukaspaneeleja ja Kansalaisparlamenttia. Toimme Suomeen rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun Polis-alustan, ja noin 18 000 suomalaista kertoi sen kautta näkemyksiään Suomen tulevasta suunnasta. Sitran aloitteesta syntynyt Maailman kiertotalousfoorumi WCEF kokosi yhteensä 8 400 osallistujaa 150 maasta kiertotalouden kysymysten ääreen verkon kautta ja Helsinkiin.

Innostimme suomalaisia myös toimimaan paremman huomisen puolesta: Mihin suuntaan maailmanlaajuiset megatrendit vievät kehitystä? Mihin suuntaan Suomea, EU:ta tai vaikkapa taloutta tulisi ohjata pitkällä aikavälillä? Entä miten muutosta voi edistää omassa arjessa?

Alkuvuodesta julkaistu Megatrendit 2023 -katsaus tarjoaa tietoa ja työkaluja tulevaisuuspohdintoihin ja toimintaan. Saatavilla on ensimmäistä kertaa myös selkokielinen megatrendeistä kertova korttipakka. Jo kymmenettuhannet suomalaiset ovat tutustuneet tulevaisuutta luotaaviin aineistoihimme.

Lisää vaikuttavuutta EU-yhteistyöstä

Tulevaisuustalo Sitra on haluttu kumppani myös kansainvälisesti niin kestävyysratkaisujen, reilun datatalouden kuin demokratian ja osallisuuden teemoissa. Muun muassa Euroopan unioni hyödyntää osaamistamme monin tavoin ja meillä on useita yhteisiä hankkeita.

Kesän 2024 EU-vaalien jälkeen Euroopan unionille valitaan seuraava komissio, jonka työohjelmaan olemme tarjonneet syötteitä sekä vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) päivittämiseksi että EU:n uudeksi datastrategiaksi.

Sitran kehittämä kestävän arjen työkalu Elämäntapatesti räätälöitiin asiantuntijoidemme johdolla seitsemän muun Euroopan maan tarpeisiin. Osana EU:n Horizon-ohjelmaa päivitetty testi otettiin paikallisilla kielillä käyttöön Virossa, Saksassa, Portugalissa, Kreikassa, Italiassa, Turkissa ja Sloveniassa. Elämäntapatesti julkaistiin Suomessa vuonna 2017 ja se on tehty jo yli 1,4 miljoonaa kertaa

Saimme valmiiksi työn, joka edisti terveystietojen Euroopan laajuista hyödyntämistä. Sitran koordinoima 25 Euroopan maan yhteishanke (TEHDAS) työsti EU:n tulevaa lainsäädäntöä vuosina 2021–2023. Onnistuneen työn ansiosta Sitra valittiin johtamaan myös lain toimeenpanon valmistelua. Projektien taustalla on Sitran pitkäjänteinen työ terveyden ja datan aiheissa.

Suomeen on pitkään kaivattu koulutusta siitä, miten Suomi pystyisi aktiivisemmin vaikuttaaa Euroopan unionin tulevaisuuteen ja EU:ssa päätettäviin asioihin. Me vastasimme tähän uudella koulutusohjelmalla, EU:n tulevaisuuden johtamiskoulutuksella. Suomalaisille päättäjille ja vaikuttajille suunnattu koulutus vahvistaa Suomen ja osallistujien valmiuksia tarttua Euroopan unionin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä vaikuttaa asioihin oikea-aikaisesti.

Sitralle uusi strategia ja toimintamalli – valmista kesällä 2024

Kansainvälisen politiikan ja talouden mannerlaatat järisevät, Suomella on suuria yhteiskunnallisia ja taloudellisia haasteita ja epävarmuus on lisääntynyt. Siksi myös Sitran on välttämätöntä tarkastella omaa toimintamalliaan ja tavoitteitaan.

”Suomen haasteet ovat vakavia. Sitra arvioi nyt uudelleen, mitkä ovat Suomen kannalta kaikkein tärkeimmät tulevaisuuskysymykset – ja missä niistä voimme parhaiten kirittää pitkän aikavälin menestystä, eli talouden kestävää kasvua ja ihmisten mahdollisuuksia hyvään elämään”, kiteyttää yliasiamies Atte Jääskeläinen uudistuksen tavoitteet toimintakertomuksen katsauksessaan. Jääskeläinen aloitti Sitran yliasiamiehenä elokuussa 2023.

Lokakuussa toteutimme Sitran sidosryhmille kyselyn, johon saimme yli 850 vastausta ihmisiltä eri puolilta yhteiskuntaa: Kolme vastaajaa neljästä piti Sitran toimintaa Suomen tulevaisuuden rakentajana erittäin tai melko tärkeänä. Lähes yhtä moni (70 %) katsoi, että Sitra on kehittänyt toimintamalleja, jotka ovat edistäneet Suomen kehitystä, kasvua ja hyvinvointia.

”Olemme arviosta otettuja ja kiitollisia. Tämän perustan päälle on hyvä rakentaa tulevaisuuden tulevaisuustaloa”, Jääskeläinen kirjoittaa.

Rahaston varat sijoitetaan vastuullisesti – toiminta rahoitetaan sijoitustuotoilla

Sitra ei käytä verorahaa valtion budjetista, vaan tulevaisuustyö rahoitetaan sijoitusomaisuudesta kertyvillä tuotoilla. Sijoitusomaisuuden arvo oli vuoden 2023 lopussa 965 miljoonaa euroa ja Sitran panostukset tulevaisuustyöhön 31,6 miljoonaa euroa.

Sitran tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä. Yksi vastuullisen sijoittamisen kehityskohteista on luonnon monimuotoisuuden huomioiminen. Tulemmekin raportoimaan luontoon liittyvistä sijoitusriskeistä ja -mahdollisuuksista tilikaudesta 2024 alkaen.

Työmme tuloksia ja vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti monin tavoin. Seuraava laaja arviointi Sitrasta valmistuu vielä tänä vuonna.

Sitran toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhtä aikaa tilinpäätöksen kanssa julkistamme myös Sitran ostolaskut ja hankekulut kolmen viime vuoden ajalta eli vuosilta 2021–2023.

Lataa ja lue!

Voimaa tulevaisuudesta
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
Sitra
Helsinki, 2024

Mistä on kyse?