1. Ylöjärvi, Brändää provinssi

  Sähköinen asiointi

  Joustavat palvelut ja ketterää tiedonvälitystä

 2. Jätkäsaari

  Kansallinen palveluväylä

  Kansallisen palveluväylän rakentamiseen tarvitaan yhteistyötä sekä julkisen hallinnon organisaatioiden että yritysten kesken.

Ajankohtaista

  1. Tulorekisteri - kohti...

   Uutiset 0

   Tulorekisteriä koskeva suunnittelutyö valmistunut valtiovarainministeriön, Sitran, Veron ja Kelan yhteistyönä. Työn tulokset esiteltiin...

   2 vuotta sitten
  2. Kansallisen palveluväylän...

   Uutiset 0

   Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 19.11.2013 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisesta ja kansallisen Tietoviraston...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen
  3. Kahdenvälisestä...

   Artikkelit 0

   Viimeaikaiset tietovuodot ja urkinnat ovat lisänneet epäluuloja internetissä liikuteltavan tiedon salassa pysymistä kohtaan. Seurauksena voi...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Mirjami Laitinen

Sähköinen asiointi - avain parempiin palveluihin

Päättynyt aihe

Sähköisen asioinnin kehittämisen haasteena ovat monenkirjavat tietojärjestelmät, joissa usein säilytetään päällekkäisiä tietoja ja jotka eivät ”keskustele” sujuvasti keskenään. Tällä hetkellä keskusteluyhteys eli integraatio eri tietojärjestelmien välille toteutetaan usein kahdenvälisesti. Kun jokaisen palveluntuottajan kanssa on rakennettava erillinen yhteys, uusien palvelujen kehittämisestä tulee kallista tai jopa mahdotonta: jokainen uusi yhteys myös maksaa.

Ketterät integraatioratkaisut lisäävät uudenlaisia sähköisiä palveluita

Monipuolinen sähköisten palvelujen tuottaminen ja käyttö edellyttävät kansalaisen sähköistä tunnistamista ja tietokantojen välistä tietojen vaihtoa yhtenäisellä tavalla. Yhteisen palveluväylän kautta voidaan hyödyntää olemassa olevia julkisten organisaatioiden tietokantoja palvelujen tuottamisessa.

Monenlaisten rekisteritietojen, esim. potilastietojen, ajoneuvorekisterin tai ammattioikeuksien, säilyttäminen yhdessä paikassa riittää, kun ne saadaan palveluväylän avulla käyttöön siellä, missä niitä käytännössä tarvitaan. Kansalaisille sähköinen tunnistaminen ja asiointi mahdollistavat omien tietojen tarkistamisen ja päivittämisen sekä erilaisten julkisten ja kaupallisten palvelujen käytön verkossa. Palveluväylän toiminta perustuu tietojärjestelmien standardoituihin rajapintoihin.

Kansallinen palveluväylä rakennetaan laajalla yhteistyöllä

Kansallisen palveluväylän rakentamiseen tarvitaan laajaa ja ennakkoluulotonta yhteistyötä sekä julkisen hallinnon organisaatioiden että yritysten kesken. Valtioneuvoston kanslia on perusti seurantaryhmän vauhdittamaan ICT-kehittämishankkeissa syntyneiden ehdotusten toimeenpanoa. Valtiovarainministeriön hankkeessa on valmisteltu kansallisen palveluväylän arkkitehtuuria. Sitran osalta hankkeet ovat päättyneet, mutta niiden avulla edistettiin laajaa yhteistyötä sekä yksityissektorin että julkishallinnon kesken. Lisäksi Sitran asiantuntijat ovat osallistuneet Valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön työryhmiin.

Väylää kokeiltiin onnistuneesti

Sitra osallistui näihin talkoisiin muun muassa rahoittamalla kokeilua, jossa Espoon ja Lahden kaupungit testasivat palveluväylää käytännössä. Palveluväylän käyttöönottoa edistettiin myös tukemalla kuntien käyttöönottoselvityksiä, joilla kartoitettiin väyläratkaisun sopivuutta kuntien tarpeisiin ja miten väylän toimeenpanovaihe saadaan sujuvasti käyntiin myös kunnissa.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Julkaisut Tervettä bisnestä

Tässä julkaisussa esitellään pilottihanke, jossa selvitettiin, miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää työhyvinvoinnin edistämisessä. Wellbeing Boosteriksi kutsuttu palvelukonsepti muodostaa kokonaisuuden, jossa yhdistyivät digitaaliset palvelut ja lääketieteellinen perusta.

Eero Raunio, Petri Hilli, Juuso Janhonen, Milma Arola, Piia Rahikka

Artikkelit #älyhoi: Mitä minun terveyteni minulle kuuluu?

Minunkaltaisiani on jatkuvasti enemmän, 83 prosenttia suomalaisista haluaisi vastedes osallistua entistä aktiivisemmin oman terveytensä edistämiseen.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Tapahtuma Digital Health @Work - Tervettä bisnestä?

Miten suomalaiset terveysteknologiayritykset ja startupit voivat työskennellä yhdessä palveluiden kehittämiseksi ja maailman HR-markkinoiden valloittamiseksi?

1 vuosi sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Artikkelit Äly vaatii uskallusta myös digitalisaatiossa

Jos emme uskalla olla edelläkävijöitä, joudumme peesailemaan. Kehityksen kärjessä kulkeminen taas edellyttää maailman megatrendien tunnistamista ja niihin reagoimista. Parhaat, miljoonien ihmisten elämään vaikuttavat innovaatiot voivat olla hyvin yksinkertaisia, kuten käsien peseminen. Tämä pätee myös terveysteknologiaan ja digitalisaatioon. Älykästä hyvinvointia...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Julkaisut Bättre hälsa genom genominformation

I den nationella genomstrategin föreslås centrala åtgärder genom vilka det kan säkerställas att man i Finland år 2020 effektivt använder genominformation till godo för människornas hälsa inom hälsovården och i beslutsfattande som främjar hälsa och välmående. För att målet ska uppnås krävs det att det inrättas en nationell genomdatabas som det är möjligt att utnyttja i...

Julkaisut Improving health through the use of genomic data

The National Genome Strategy sets key measures for ensuring that, by 2020, genomic data will be effectively used in healthcare and in the promotion of health and wellbeing. Achieving this objective will require development of a Finnish national reference database of genomes to be used in clinical care and research.

Julkaisut Parempaa terveyttä genomitiedon avulla

Kansallisessa genomistrategiassa esitetään keskeiset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että vuonna 2020 genomitietoa hyödynnetään Suomessa tehokkaasti ihmisten terveyden hyväksi terveydenhuollossa ja terveyttä ja hyvinvointia edistävässä päätöksenteossa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kansallisen genomitietokannan perustamista ja mahdollisuutta hyödyntää sitä...

Genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa -työryhmä

Tapahtuma Kansallisen genomistrategian julkaisutilaisuus

Suomen genomistrategia on valmis ja merkittävä kansainvälinen geenitutkimus alkaa Ihmisen perimästä saatava tieto eli genomitieto muuttaa sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Torstaina 11.6. julkaistava ehdotus kansalliseksi genomistrategiaksi kertoo, miten varmistetaan, että vuonna 2020 genomitietoa hyödynnetään Suomessa tehokkaasti ja kestävästi ihmisten terveyden hyväksi....

1 vuosi sitten kirjoittajalta Jukka Vahti


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot