1. Perimä ja terveys

  Perimä osana yksilön terveyttä ja hyvinvointia.

Ajankohtaista

  1. Paneelikeskustelu DocPointissa

   Genomi kiinnosti ympäri...

   Uutiset 0

   Kiinnostus geenejä ja genomitiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia kohtaan näyttää olevan Suomessa juuri nyt suurta.

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Jukka Vahti
  2. Varasta tämä: Uusi esitys...

   Uutiset 0

   Sitra on tehnyt yhteistyökumppaneidensa kanssa vapaasti levitettävän PowerPoint-esityksen Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi kansainvälisesti....

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Mirkka Helkkula

Uusi tieto perimästä mullistaa terveydenhuollon

Sitra on tukenut sosiaali- ja terveysministeriötä kansallisen genomistrategian laatimisessa. Työ valmistui kesällä 2015. Lue lisää tästä linkistä.

Genetiikan uudet tutkimusmenetelmät antavat valtavia mahdollisuuksia ihmisen terveyden ja sairauksien syiden selvittämiseen, niiden ennaltaehkäisyyn ja parantamiseen. Geeniperimään liittyvän tiedon avulla on mahdollista tehdä parempia omakohtaisia valintoja, kohdentaa seulontaa ja diagnostiikkaa sekä valita parhaiten tehoavia lääkkeitä. Siten ihminen pystyy halutessaan itse ottamaan vastuuta ja vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa.

Ihmisen geeniperimään liittyvän tiedon avulla voidaan kartoittaa yksilön terveyttä uhkaavia riskitekijöitä sekä tuottaa täsmällisempää ja tehokkaampaa hoitoa. Perimän eli genomin lisäksi ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat ympäristötekijät, omat ratkaisut ja sattuma. Analysoimalla perinnöllisiä riskitekijöitä voidaan terveydenhuoltoa siirtää ennaltaehkäisevään ja kustannustehokkaampaan suuntaan. 

Yksilöllinen geeniperimään liittyvä tieto on avain uudenlaiseen hyvinvoinnin ja terveydenhuollon ajatteluun sekä toimintatapoihin. Genomitiedon määrittämisen hinta on laskenut miljoonakertaisesti muutamassa vuodessa. Tämä on tehnyt mahdolliseksi sen, että terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi myös  tavalliset kuluttajat voivat hankkia yksilöllistä perimäänsä liittyvää tietoa suoraan genomitietopalvelujen tarjoajilta.

Genomitieto hyvinvoinnin työkaluksi

Sitran tavoitteena on, että geeniperimään liittyvää tietoa hyödynnetään osana yksilöllistä hyvinvointia, terveydenhoitoa ja sairauksien ennaltaehkäisyä kansallisella tasolla. Tämä edistäisi sitä, että  ihmiset voisivat elää terveempinä pidempään. 

Siksi kansalaisille tulee tarjota mahdollisuus saada tietoa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa vaikuttavista keskeisistä perinnöllisistä riskitekijöistä. Lähtökohtana tulee olla, että yksilö omistaa omat genomitietonsa ja hänellä on oikeus päättää tietojensa käytöstä itse.

Sitra on mukana vauhdittamassa genomitiedon ja omahoidon hyödyntämistä kokeilu- ja yhteistyöhankkeiden kautta. Hankkeita käynnistetään ja toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Sitra haluaa myös edistää alan palvelutuotantoa ja liiketoimintaa Suomessa muun muassa sijoittamalla alan kärkiyrityksiin.

Toimialaa ja palveluliiketoiminnan mahdollisuuksia suomalaisyrityksille kuvataan Kuluttajille suunnatut genomitietopalvelut ja niiden liiketoimintamallit -selvityksessä.

Taustaa 

Professori Leena Palotie maalasi jo vuonna 2000  genomitiedon hyödyntämisestä viisaan ja ihmisläheisen tulevaisuudenkuvan: ”Kuka omistaa yksilön perimän tiedot, ja kuinka laajalti tämän tiedon tulisi olla saatavilla yksilölle itselleen, hänen perheelleen, hoitojärjestelmälle, työnantajalle tai vakuutusyhtiölle? Näiden kysymysten viisaaseen ratkaisuun tarvitaan paitsi yhteiskunnallista keskustelua myös kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia ja lakeja, joiden säätämisen taustalla tulisi olla vilpitön pyrkimys yksilön – ei yhteiskunnan – parhaaseen.”
(Leena Palotie: Mihin genomiprojekti johtaa? Duodecim, 2000)

Amerikkalainen sydänkirurgi ja geenitutkija Eric Topol kertoo kirjassaan terveydenhuollon suuresta murroksesta, jossa genomitieto ja sen hyödyntäminen on merkittävässä roolissa. Topolin mukaan muutos on saavutettavissa vain, jos kuluttajat sitä vaativat. Eric Topol: Creative Destruction of Medicine – How the digital revolutoion will create better health care, Basic Books, New York, 2012

Färsaaret tarjoaa koko väestölle mahdollisuuden genomin selvittämiseen.
Faroe Islands Aim to Sequence Genes of Entire Country, Discover Magazine, 2013

Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM tekee huippuluokan työtä suomalaisen perimän selvittämisessä ja on muun muassa koonnut suomalaisen geeniatlaksen. Tutkimustyössä yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus ja teknologia sekä ainutlaatuiset potilas- ja biopankkiaineistot. Tavoitteena on tutkimustiedon siirtäminen terveydenhuollon käyttöön mm. henkilökohtaista lääketiedettä edistämällä. The new Finnish Gene Atlas places Finns on the world’s genetic map, FIMM 2010

Geeniatlas paljastaa suomalaisten poikkeavuuden, Yliopisto-lehti 2010

Hyvä kunto – mitä se on? Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry

Raportti siitä, miten Iso-Britannia voi hyötyä genomiteknologian hyödyntämisestä. Raportti sisältää strategisen vision sekä käytännön suosituksia: Genomic Technology in Healthcare: Building On Our Inheritance, Iso-Britannia 2012

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Tapahtuma The Future of Genomic Medicine (FOGM17)

Vuosi 2017 on merkityksellinen monella tapaa. Samalla kun Suomi juhlii, viettää myös charmikkaasti keski-ikäistynyt Sitra 50-vuotisjuhliaan.  Erityishuomiomme kohteena Uudistumiskyky-teemassa haluamme voimaannuttaa ja inspiroida kaikkia eteenpäin pyrkiviä muutoksentekijöitä. Toivomme, että liittyisit seuraamme tähän jo viime vuonna valtavaa innostusta ja suuria...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Isa Ojala-Mononen

Blogit Barcelona opettaa: Nämä ovat vuoden 2017 odotetuimmat trendit sotessa 2/2

Soten huippuosaajat kävivät terveysteknologiatapahtuma WoHITissa Barcelonassa marraskuun lopussa. Yksi matkan tavoitteista oli selvittää, mitkä ovat alkavana vuonna Suomen ja suomalaisten kannalta tärkeimmät ja kiireellisimmin reagointia vaativat ilmiöt hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Havainnot voi tiivistää näin: 1) Ajattelu- ja toimintatapamme pitää päivittää pikimmiten,...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Artikkelit Uudistumiskyky

Miten digitalisoituminen, genomitiedon kehitys ja omahoidon lisääntyminen vaikuttavat suomalaisten hyvinvointiin ja terveydenhuollon tulevaisuuteen? Uudistumiskykyämme mitataan isosti sote-kehittämisessä.

10 kuukautta sitten

Uutiset Varasta tämä: Uusi esitys vie Suomen genomiosaamisen maailmalle

Sitra on tehnyt yhteistyökumppaneidensa kanssa vapaasti levitettävän PowerPoint-esityksen Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi kansainvälisesti. Esityksen ydinviesti on, että Suomi voisi olla maailman paras testiympäristö genomialalla esimerkiksi lääketieteen yrityksille.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Mirkka Helkkula

Artikkelit #älyhoi: Mitä minun terveyteni minulle kuuluu?

Minunkaltaisiani on jatkuvasti enemmän, 83 prosenttia suomalaisista haluaisi vastedes osallistua entistä aktiivisemmin oman terveytensä edistämiseen.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Tapahtuma Kardiokompassin aamiaistilaisuus

Miten estää suomalaisten sairastuminen sydän- ja verisuonitauteihin? KardioKompassi on työkalu, jonka avulla ihminen itse ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat arvioida kattavasti yksilön riskiä sairastua sepelvaltimotautiin. Yhteistyössä Sitran, FIMMin ja SPR Veripalvelun kanssa tehdyn tutkimuksen mukaan geeniperimään liittyvää tietoa kannattaa hyödyntää sepelvaltimotaudin...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Mirkka Helkkula

Artikkelit Äly vaatii uskallusta myös digitalisaatiossa

Jos emme uskalla olla edelläkävijöitä, joudumme peesailemaan. Kehityksen kärjessä kulkeminen taas edellyttää maailman megatrendien tunnistamista ja niihin reagoimista. Parhaat, miljoonien ihmisten elämään vaikuttavat innovaatiot voivat olla hyvin yksinkertaisia, kuten käsien peseminen. Tämä pätee myös terveysteknologiaan ja digitalisaatioon. Älykästä hyvinvointia...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Tapahtuma Lääkäripäivät 2016

Tule tapaamaan terveydenhuollon asiantuntijoita ja muita tuttuja Sitran messuosastolle (osasto 1d31). Lääkäripäivät tarjoaa korkeatasoista ja monipuolista koulutusta niin erikoislääkäreille kuin yleislääkäreillekin. Tapahtuma on myös lääkärien, lääkealan ja muiden terveysalan vaikuttajien valtakunnallinen kohtauspaikka.  Suomen Lääkäriliitto järjestää...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Mirja Gröhn

Tapahtuma DocPoint: Genetic Me

Sitra järjestää yhteistyössä DocPoint ry:n kanssa DocPoint-festivaaliviikolla elokuvailtoja, joissa pohditaan genomitiedon merkitystä ihmisten ja yhteiskunnan kestävälle hyvinvoinnille.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Mirkka Helkkula

Julkaisut Bättre hälsa genom genominformation

I den nationella genomstrategin föreslås centrala åtgärder genom vilka det kan säkerställas att man i Finland år 2020 effektivt använder genominformation till godo för människornas hälsa inom hälsovården och i beslutsfattande som främjar hälsa och välmående. För att målet ska uppnås krävs det att det inrättas en nationell genomdatabas som det är möjligt att utnyttja i...

Julkaisut Improving health through the use of genomic data

The National Genome Strategy sets key measures for ensuring that, by 2020, genomic data will be effectively used in healthcare and in the promotion of health and wellbeing. Achieving this objective will require development of a Finnish national reference database of genomes to be used in clinical care and research.


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot