1. Terveyskioski

  Voisiko terveyskioski-toimintamalli vastata yhä useammassa kunnassa terveydenhuollon palvelun saatavuuden ja kustannustehokkuuden vaatimuksiin?

 2. Terveydenhoidon haasteet

  Julkisen terveydenhuollon palvelutarjonnalta vaaditaan lisää kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. Hoidollisen painopisteen odotetaan siirtyvän kohti ennaltaehkäisevämpiä toimenpiteitä. Asiakkaiden odotukset palvelutarjontaa kohtaan lisääntyvät mm. palveluiden saatavuuden suhteen.

 3. Monivaikutteinen malli

  Terveyskioski-toimintamallin tavoitteena on parantaa terveydenhuoltojärjestelmän palvelurakenteiden uudistamista, kuntatalouden hallintaa, edistää riskiryhmien aikaista tavoittamista sekä lisätä asiakas- ja työtyytyväisyyttä.

 4. Terveyskioski-toimintamalli

  Terveyskioski on ihmisten päivittäiseen ympäristöön, kuten kauppa- ja ostoskeskuksiin sijoitettu matalan kynnyksen terveydenhuollon palvelupiste, joka tarjoaa hoitajatasoisia, kunnallisia perusterveydenhuollon palveluita.  Terveyskioskit palvelevat ennaltaehkäisevällä neuvonnalla ja pienimuotoisilla hoitotoimenpiteillä.

 5. Asiakaslähtöisyyttä

  Terveyskioskin matalan kynnyksen palvelut tuovat asiakkaille uuden lähestymistavan kunnallisiin palveluihin; niihin pääsee jonottamatta ilman ajanvarausta, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Sijainti kauppakeskuksissa ja joustava pääsy palveluihin parantavat kunnallisen terveydenhoidon asiakaslähtöisyyttä.

 6. Lahden terveyskiosksi Irja Köykkä ja asiakkaat

  Palveluihin tehokkuutta

  Hoitajatasoisten palveluiden ohjaaminen terveyskioskiin vähentää terveyskeskusten puhelinruuhkaa ja vastaanottokäyntejä sekä vapauttaa lääkärinaikoja niitä tarvitseville. Palveluiden segmentointi hoitotarpeiden mukaan tehostaa koko palvelutarjontaa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

 7. Terveydellisiä hyötyjä

  Palvelun hyvän saatavuuden vuoksi hoitoon hakeutumisen kynnys on matala. Terveysneuvonta ja terveysongelmiin varhainen puuttuminen estävät sairauksien kehittymistä ja vähentävät hoidon tarvetta ja siten myös hoidoista aiheutuvia kustannuksia.

 8. Kustannustehokkuutta

  Terveyskioski tarjoaa kunnalle kustannustehokkaasti toimivan palvelupisteen. Terveyskioskin kevyt organisaatiorakenne ja keskittyminen valikoituihin palveluihin mahdollistavat palveluiden kustannustehokkaan tuottamisen.

Ajankohtaista

  1. Onko matalasta kynnyksestä...

   Blogit 0

   Vinkkinä sote-uudistukseen: terveyskioski houkuttelee hoitoon ajoissa ja säästää kuluja, mutta voi lisätä palvelutarpeita toisaalla.

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Anna-Aurora Kork
  2. Kuva Ruori-terveysneuvontapalvelusta

   Lahdessa tarjotaan Ruoria...

   Uutiset 0

   Lahtelaisilla Terveyskioskien asiakkailla on nyt mahdollisuus päästä mukaan kehittämään uutta sähköistä terveysneuvontapalvelua. Ruori...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Tiina Heinilä
  3. Terveyskioski täydentää...

   Artikkelit 0

   Terveyskioskista haetaan tukea ja neuvontaa Suomen ensimmäinen terveyskioski täyttää 4 vuotta. Uuden tutkimuksen mukaan terveyskioskia...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Anna-Aurora Kork
  4. Terveyskioskin esittelyvideo

   Uutiset 0

   Terveyskioski on ihmisten päivittäiseen asiointiympäristöön, kuten kauppa- ja ostoskeskuksiin sijoitettu matalan kynnyksen palvelupiste,...

   5 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Mäki

Terveyskioski - uudenlainen tapa hoitaa terveyspalveluita

Sitran Kuntaohjelman Terveyskioski-hanke päättyi vuonna 2012

Sitra halusi testata kaksivuotisilla terveyskioskin kokeilu- ja tutkimushankkeella, voiko sen matalan kynnyksen toimintamalli edustaa uutta palvelutarjonnan mallia laajemmassa terveydenhuollon rakenteellisessa uudistumisessa. Terveyskioskin toimintamalli pohjautuu yhdysvaltalaiseen Retail Clinic -palvelumalliin.

Terveyskioski-toimintamalli

Terveyskioskit toimivat terveyskeskuksen alaisena yksikköinä osana kunnan perusterveydenhuollon palvelukokonaisuutta. Terveyskioski tarjoaa hoitajien ammattitaidolla tuotettuja matalan kynnyksen terveydenhuollon palveluja asiakaslähtöisesti, ihmisten luontaisten asiointipaikkojen yhteydessä, kuten kauppa- ja ostoskeskuksissa. Terveyskioskissa maksuttomiin, hoitajatasoisiin palveluihin pääsee nopeasti ilman ajanvarausta, myös iltaisin ja lauantaisin.

Terveyskioskit voivat tarjoata kuntien tarpeisiin ja demografisiin tekijöihin perustuvan painopisteen mukaan:

 • ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa
 • palveluohjausta
 • pienimuotoista vastaanottotoimintaa esim. verenpaine-, verensokeri- ja lihasvoimamittauksia, rokotuksia, ompeleiden poistoa
 • eriaiheisia teemapäiviä esim. liikuntaan, hammashuoltoon ja diabetekseen liittyen

Kokeilu- ja tutkimushankkeet Ylöjärvellä ja Lahdessa 

Suomen ensimmäinen terveyskioski avattiin kesäkuussa 2009 Ylöjärven kauppakeskus Eloon, ja toinen maaliskuussa 2010 Lahden kauppakeskus Trioon. Ensimmäiseen suureen kaupunkiin, Lahteen, avatussa Terveyskioskissa on voitu hyödyntää Ylöjärvellä saatuja myönteisiä kokemuksia.

Kuntaohjelman tukemilla Ylöjärven ja Lahden kaksivuotisilla tutkimus- ja kokeiluhankkeilla haluttiin testata, millaisia mahdollisuuksia matalan kynnyksen palvelumalli antaa

 • perusterveydenhuollon palvelurakenteiden uudistumiseen
 • kuntatalouden hallintaan
 • riskiryhmien aikaiseen tavoittamiseen
 • asiakas- ja työtyytyväisyyden nostamiseen.

Kokeilujen arviointi

Ylöjärven ja Lahden kokeilu- ja tutkimushankkeissa Tampereen yliopisto arvioi puolueettomasti terveyskioskitoiminnan vaikutukset Ylöjärven ja Lahden kaupungin terveyspalveluihin sekä on tunnistanut parhaita käytäntöjä muussa kuntakentässä hyödynnettäväksi. Saatuja tuloksia verrattiin mm. selvitysajankohdan mukaisiin terveydenhuollon palveluihin ja toimintaan sekä asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyteen.

Terveyskioskin arviointitutkimus oli kolmivaiheinen:

Terveyskioskin arviointiraportit 2009−2011 löytyvät myös sivun julkaisuista.

Toimintamallin hyödyt

 • palvelujen segmentointi asiakkaiden hoitotarpeiden mukaan kohdistaa ja tehostaa terveydenhuollon resurssien käyttöä
 • kevyt organisaatiorakenne mahdollistaa palvelujen kustannustehokkaan tuottamisen − jopa kolmasosalla terveysasemakäynnin kustannuksilla
 • parantaa palveluiden saatavuutta ja sen myötä edistää hoitoon hakeutumista ja sairauksiin puuttumista.
 • tukee ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja mahdollistaa riskiryhmien hakeutumisen hoitoon
 • edistää kustannuskehityksen hallintaa varhaisella terveysongelmiin puuttumisella ja pitkäaikaissairauksien seurannalla.
 • palvelee joustavasti rutiiniluonteisissa toimenpiteissä, jolloin terveyskeskuksissa keskitytään vaikeampiin toimenpiteisiin
 • tehokas lisäresurssi väestön ikääntymisen aiheuttamiin tarpeisiin sekä esimerkiksi rokotuskampanjoiden aikana.

Terveyskioskit laajemmin kuntakenttään

Ylöjärven ja Lahden terveyskioskeista saadut kokemukset ja opit halutaan levittää laajemmin kuntakentän hyödynnettäviksi tarjoamalla konseptoitu, tutkimusten perusteella hyväksi todettu toimintamalli. Tätä toimintamallia on Sitran Kuntaohjelmassa edistetty viestinnän keinoin syksystä 2011 lähtien. Maaliskuussa 2013 toiminnassa oli noin 30 terveyskioskia eri nimisinä eri puolilla maata.

Sitra on koonnut kuntatoimijoille tuotettuun perustamisoppaaseen Ylöjärven ja Lahden terveyskioskeista saadut kokemukset ja opit. Perustamisopas sisältää tietoa niin suunnittelun tueksi kuin käynnistämisen avuksi, ja sen voi tilata Sitrasta.

Terveyskioski-nimen käyttöoikeus perustuu Sitran ja Terveyskioski-toiminimen omistavan Luontaistuote Oulun Natural Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen. Nimi voidaan luovuttaa kunnille, kuntayhtymille ja muille julkisen terveydenhuollon toimijoille kansanterveyslain tarkoittamaan perusterveydenhuoltopalveluun. Tästä sopimuksesta johtuen terveyskioski-nimen ja tavaramerkin käyttö edellyttävät sopimusta Sitran kanssa.

Terveyskioskit Suomessa

Terveyskioskien paikalliseen toimintaan voi tutustua lähemmin mm. seuraavien linkkien kautta.

Ylöjärven terveyskioski
Lahden terveyskioskit
Kotkan terveyskioski
Orimattilan terveyskioski
Haminan terveyskioski

Terveyskioskin Facebook-sivu

Tutustu Terveyskioskin esityksiin Slideshare-sivulla
Tutustu terveyskioskin videoihin Youtube-sivulla

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Facebook Terveyskioski

Onko matalasta kynnyksestä hyötyä vai haittaa? #Terveyskioski houkuttelee hoitoon ajoissa ja säästää kuluja, mutta voi lisätä palvelutarpeita toisaalla, kirjoittaa Anna Kork blogissaan. Vinkki: sote-uudistukseen. https://www.sitra.fi/blogi/onko-matalasta-kynnyksesta-hyotya-vai-haittaa

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Terveyskioski

Uutiset Lahdessa tarjotaan Ruoria terveyden edistämiseen

Lahtelaisilla Terveyskioskien asiakkailla on nyt mahdollisuus päästä mukaan kehittämään uutta sähköistä terveysneuvontapalvelua. Ruori on älypuhelimeen, tablettiin tai tietokoneelle ladattava sovellus, jonka avulla asiakas voi seurata terveyttään, kuten oman painonsa kehitystä, alkoholin kulutusta tai riskiä sairastua diabetekseen. Palvelu lähettää herätteitä sen mukaan, kun...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tiina Heinilä

Artikkelit Terveyskioski täydentää Ylöjärven perusturvan palveluja

Terveyskioskista haetaan tukea ja neuvontaa Suomen ensimmäinen terveyskioski täyttää 4 vuotta. Uuden tutkimuksen mukaan terveyskioskia käyttävät edelleen eniten yli 60-vuotiaat, mutta uusi kasvava asiakasryhmä on alle 30- ja yli 70-vuotiaat miehet. Toiminnan painopiste on siirtymässä terveysmittauksista motivoivaan terveysneuvontaan. Monella kävijöistä on pitkäaikaissairaus tai...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Anna-Aurora Kork

Julkaisut Matalan kynnyksen palvelumalli perusturvan palvelualueella

Ylöjärven terveyskioski on ollut onnistunut avaus matalan kynnyksen palvelumuodosta. Terveyskioskin jatkotutkimuksen tehtävänä oli tutkia terveyskioskin asiakasryhmiä, palvelutarpeita sekä asiakasvirtojen ohjautumista. Tarkoituksena oli tukea terveyskioskin ja matalan kynnyksen palvelumallin kehittämistä.

Anna-Aurora Kork, Jarmo Vakkuri

Uutiset Terveyskioskin toimintamalli kehittyy ja laajenee Lahdessa

Lahden kaupungin, Sitran ja Tampereen yliopiston yhteinen kaksivuotinen terveyskioskin tutkimus- ja kokeiluhanke on loppusuoralla. Vaikka hanke päättyy, Lahdessa terveyskioskitoimintaa jatketaan ja kehitetään. Saatuja positiivisia kokemuksia halutaan hyödyntää, sillä suunnitteilla on matalan kynnyksen palvelumallin vieminen myös muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. −...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Antti Kivelä

Julkaisut Matalan kynnyksen sairaanhoitajavastaanotto: perusterveydenhuollon palvelua kauppakeskuksessa

Tutkimuksen kohteena oli kauppakeskus Trioon maaliskuussa 2010 avattu Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaan kuuluva terveyskioski. Terveyskioski on itsenäinen sairaanhoitajan vastaanottopiste, josta kuka tahansa voi ilman ajanvarausta saada ennaltaehkäiseviä palveluja, kuten terveysneuvontaa, ohjausta tai pienimuotoisia hoitotoimenpiteitä sekä mittauksia. Arviointitutkimus seurasi...

Anna-Aurora Kork, Riikka J. Kivimäki, Arja Rimpelä, Jarmo Vakkuri

Muualla verkossa Terveyskioski paransi julkisen terveydenhoidon imagoa

Suomen ensimmäinen terveyskioski Ylöjärvellä on toiminut jo lähes kolme vuotta. Terveyskioski on nostanut tuntuvasti terveyskeskuspalvelujen hieman huonolle mallille päässyttä imagoa, arvioi Ylöjärven perusturvajohtaja *Kari Virta* . Ylöjärvellä terveyskioskin toiminta jatkuu nyt kunnan omalla kustannuksella.

4 vuotta sitten sivustolta kunta.tv

Facebook Terveyskioski

Kauppareissulla on käyty hoitsun pakeilla Terveyskioskissa on aina aikaa asiakkaille. –Toiminta on lähtenyt ihan hyvin käyntiin. Olemme saaneet hyvää palautetta siitä, että tällaista palvelua tarjotaan, kertoo Kotkan terveyskioskin vastaava terveydenhoitaja Helena Lehtonen.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Terveyskioski

2017 Sitra | käyttöehdot