1. Intia

  Intia on Kiinan rinnalla noussut maailmassa voimatekijäksi. Intia-ohjelma (2004-2008) osoitti nyky-Intian olevan kiinnostava yhteistyökumppani. Se kannattaa tuntea.

 2. Tutkimusta ja tuotekehitystä

  Vaikka Intian sisäiset ongelmat ovat yhä valtavia, sen parhaista yliopistoista tulee erinomaisia tutkijoita. Intiaan on massatuotannon lisäksi siirretty myös vaativaa tuotekehitystyötä.

 3. Vahvaa tietoteknistä osaamista

  Maillamme on yhteisiä vahvuuksia esimerkiksi tietotekniikassa. Suomen näkökulmasta on myös monenlaisia ”Intioita”.


Tiedon lisäämistä ja osaajavaihtoa

Intian talouskasvu ja yhteiskunnan muutosvauhti ovat maailman nopeimpien joukossa. Sen parhaista yliopistoista tulee erinomaisia tutkijoita ja sen kautta suomalaiset yritykset ovat voineet mennä edelleen myös muihin maihin, esimerkiksi Afrikkaan.

Kun Sitran Intia-ohjelma (2004 – 2008) käynnistyi, tietoa nyky-Intiasta oli vain vähän saatavilla eikä modernin Intian tuntijoita pahemmin ollut olemassa. Tämän takia ohjelmassa keskityttiin tiedon tuottamiseen Intiasta, osaajavaihdon käynnistämiseen maiden välillä sekä suomalaisen osaamisen esittelyyn intialaisille seminaarein ja erilaisten vierailujen avulla.

Suomalaisten on hyvä tuntea Intian kulttuuria, yhteiskuntaa, taloutta ja korkeakoulujärjestelmää. Toisaalta tietoa Suomesta ja suomalaisesta osaamisesta kannattaa esitellä intialaisille. Esimerkiksi ympäristö- ja terveydenhuoltoalat ovat ns. win-win -aloja, joissa Intialla on tarve ja Suomesta löytyy tarvetta vastaavaa osaamista.

Sitran Intia-ohjelman aikana luoma stipendijärjestelmä, jonka avulla intialaiset jatko-opiskelija ja tutkijat ovat voineet tulla töihin ja opiskelemaan Suomen yliopistoihin, jatkuu nykyään Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen (CIMO) Intia Fellowships -rahoituksena.

Intia-ohjelman tuottamat lukuisat julkaisut ja sen levittämä uusi ja relevantti Intia-tietous johtivat tiedotusvälineiden kasvaneeseen kiinnostukseen Intiaa kohtaan, julkisen Intia-keskustelun tason nousuun sekä monen päättäjän vierailuun Intiassa. Intia-ohjelma loi verkostoja sekä lisäsi Suomi-tietoisuutta myös intialaisten päättäjien keskuudessa.

Yhteystiedot

 • Vesa-Matti Lahti, ohjelman vetäjä, tutkimuspäällikkö
 • Liisa Lehikoinen, ohjelma-assistentti
 • Anne Törnroos, ohjelma-assistentti
 • Ramchandra Kulkarni, erikoisneuvontaja
 • Mirja Jarimo-Lehtinen ja
 • Jani Kaarlejärvi vahvistivat tiimiä tarvittaessa

Ohjelmatiimi työskentelee Sitrassa vain ohjelman ajan. Lisätietoa ohjelmasta voi sen päätyttyä kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.
 


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Artikkelit Intia-ohjelman aikajana

Intia-ohjelman elinkaari Intia-ohjelma alkaa - 12/2004 Intia-ohjelman alkaessa sen tavoitteita kuvattiin seuraavasti: "Vaikka Intian kasvava merkitys tiedostetaan, Intian talous, kulttuuri ja yhteiskunta ovat Suomessa yhä melko tuntemattomia tai niistä on yksipuolinen kuva. Sitran Intia-ohjelma keskittyy aluksi tiedon tuotantoon ja verkostojen rakentamiseen. Intiaa käsitteleviä...

5 vuotta sitten kirjoittajalta Karoliina Luoto

Uutiset FinNode aloitti toiminnan Intiassa

Suomalaisten innovaatiotoimijoiden verkosto FinNode avasi jälleen uuden toimipisteen, tällä kertaa Intiaan. FinNode Intian tuottamien uusien avausten tavoitteena on lisätä suomalaisten yritysten kiinnostusta Intiaan ja viedä tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä eteenpäin.

5 vuotta sitten

Artikkelit Päättyneiden ohjelmien tulokset

Sitran päättyneiden ohjelmien tärkeimmät tulokset on käyty läpi ja tiivistetty helposti selattavaan muotoon. Tutustu tärkeimpiin löydöksiin teemasivuilla Elintarvikkeet ja ravitsemus: Terveellistä kouluruokaa ja vientiponnistuksia Terveydenhuolto: Oikeudenmukaisuutta, valinnanvapautta ja rakenteellisia muutoksia Ympäristö: Puhtaasta teknologiasta kasvua ja merkittävää...

5 vuotta sitten

Muualla verkossa Aikajana

Intia-ohjelman tärkeimmät vaiheet aikajanalla.

5 vuotta sitten sivustolta www.sitra.fi

Uutiset Sitran Intia-ohjelma laajensi kiinnostusta Intiaa kohtaan

Sitran päättyvä Intia-ohjelma on lisännyt kiinnostusta nyky-Intiaa kohtaan. Reilun kolmen vuoden aikana ohjelma on sekä tuottanut suomalaisille tietoa Intiasta että esitellyt suomalaista osaamista intialaisille. Intia-ohjelman tuottamat lukuisat julkaisut ja sen levittämä uusi ja relevantti Intia-tietous ovat johtaneet tiedotusvälineiden kasvaneeseen kiinnostukseen Intiaa kohtaan, julkisen Intia-keskustelun tason nousuun sekä monen päättäjän vierailuun Intiassa.

8 vuotta sitten

Tapahtuma Inclusive India - Intia-ohjelman päätösseminaari

Inclusive India on Sitran Intia-ohjelman päätösseminaari. Tilaisuuden pääpuhuja on Intian entinen presidentti Dr. Abdul Kalam. Toinen esiintyjä on tanssija-koreografi ja feministi Dr. Mallika Sarabhai. Seminaari on katsottavissa web cast -tallenteena Sitran sivuilla 16.4.

8 vuotta sitten

Tapahtuma Innovations for affordable healthcare - Focus on empathic India

Sitran neliosaisen "The Essence of India" -seminaarisarjan kolmas tapahtuma käsittelee Suomen ja Intian yhteistyötä terveydenhuollon alalla. Seminaari keskittyy erityisesti perusterveydenhuollon, potilasasiakirjojen sekä telelääketieteen kysymyksiin.

8 vuotta sitten

Tapahtuma Responsible India -työpaja

Sitran Intia-aiheinen seminaarisarja "The Essence of India" jatkuu työpajalla liittyen Suomen ja Intian yhteistyöhön liittyen puhtaiden teknologioiden alalla. Tapahtuma on kutsuvierastilaisuus.

9 vuotta sitten

Tapahtuma Values of India

The Essence of India - Values of India" on neljän Intia-aiheisen seminaarin kick off-tilaisuus. Tilaisuus on yleisölle avoin. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa suorana lähetyksenä alkaen klo 15.

9 vuotta sitten

Uutiset Aasian innovaatioympäristö puhutti Sitran kumppanipäivässä

Sitran kumppanipäivä keräsi yli 400 yhteistyökumppania Marina Congress Centeriin Helsinkiin 29.8.2007. Asiasisällön iltapäivälle muodosti Aasian innovaatioympäristöä valottava seminaari Science, Technology and Innovations in Asia.

9 vuotta sitten

Uutiset Ensimmäiset Sitra Fellowships -apurahat myönnettiin

Osaajavaihto Suomen ja Intia välillä kiihtyy. Apurahojen tavoitteena on lisätä maiden välistä liikkuvuutta, tukea tutkimuksen ja opetuksen kansainvälistymistä sekä yhteyksien rakentamista suomalaisten ja intialaisten yliopistojen välillä.

9 vuotta sitten

Hankkeet Sitra Fellowships -apurahat

Sitra ja Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO käynnistivät vuonna 2007 apurahahankkeen Suomen ja Intian välisen osaajavaihdon edistämiseksi. Hankkeen toteutuksesta vastaa CIMO.

Tammikuu 2007 - Joulukuu 2007

Julkaisut Verkkoyliopistostrategia 2

Kaksiosaisen kirjan toinen osa esittelee länsimaisen oppimiskäsityksen historiaa sekä Lähi-idän, Kiinan ja Intian oppimiskäsityksiä.

Himanen, P. (toim.)

Uutiset Intia tarjoaa mahdollisuuksia innovaatiotoiminnan kehittämiselle

Sitran Intia-ohjelma julkisti raportin New Geography of Innovation: India, Finland, Science and Technology. Raportin kirjoittajaneet brittiläisen Demos- think tankin tutkijat painottavat Suomen ja Intian tiiviin yhteistyön merkitystä maamme innovaatiokyvyn lisäämisessä.

10 vuotta sitten

Uutiset Intia ja kansainvälistymisen uudet tuulet

Intia-ohjelman tavoite tuottaa uutta tietoa Intiasta toteutuu kirjasarjassa Suomalaisten Intiat. Kirjasarjassa kuvataan suomalaisten yritysten kannalta tärkeitä toimialoja ja liiketoimintakulttuureja Intian eri osavaltioissa.

10 vuotta sitten

2017 Sitra | käyttöehdot