nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Respekt för integritet blir en konkurrensfördel och en del av företagsansvaret

Respekten för integritet borde sträckas till kundupplevelsen och företagsansvaret. Med hjälp av dem kan europeiska företag bli föregångare inom en rättvis dataekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

”Godkänn användarvillkor och kakor”, uppmanar webbsidan. Klicka på ”OK”, eller läs en flera sidor lång beskrivning, i var slut det med bleka färger står: ”Jag förbjuder riktad annonsering.” Valet av alternativet styrs med en anmärkning: ”När du tillåter kakor, blir din upplevelse på webbplatsen bättre.”

Detta är vardag för alla som använder webbtjänster, även barn som spelar spel. Många accepterar villkoren utan att läsa igenom dem. Så gör i allmänhet också sex finländska testpersoner, vars datarörelser Sitra utredde.

Användningen av digitala tjänster och enheter producerar spår efter individen, dvs. data. Individuella data som uppstår vid nätbeteende berikas i olika skeden medan data rör sig. Det finns en mängd aktörer som bedriver digital marknadsföring och de verkar i nätverk med flera nivåer. Personliga och beteendedata överförs även till tredje parter via flera leder, till exempel dataauktioner, webbtjänster och företag som kombinerar individuella data med varandra.

Den allmänna dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen (GDPR) Förordningen (EU) 2016/679 eller Europeiska unionens nya dataskyddsförordning (GDPR) reglerar behandling av personuppgifter som utförs av individer, företag eller organisationer inom EU. Öppna termsidan Dataskyddsförordningen (GDPR) möjliggör endast begränsad insyn i egna data. Gratis tjänster anses vara utbytet för överlämning av data. Det går emellertid inte att skapa sig en uppfattning om tjänsternas verkliga pris, eftersom det är omöjligt att utreda hur data sprids och används. Således kan byteshandeln inte anses vara rättvis.

Affärsmodeller för digital annonsering, som bildats kring plattformsekonomins jättar, har i regel byggts upp så att de är problematiska med tanke på integriteten. Även möjligheterna att bedöma påverkan av samtycke till användning av tjänsten är begränsade för dem som använder tjänsterna.

En omvälvning pågår inom dataekonomi.

”Tydligare och transparenta användarvillkor i webbtjänster skulle förbättra kundupplevelsen och utgöra en konkurrensfördel”, säger Tiina Härkönen, ledande expert på Sitra. ”I stället för att kopiera de gamla spelreglerna inom plattformsekonomin och stötta det nuvarande maskineriet för digital annonsering borde företagen söka nya affärsmodeller”, fortsätter hon.

Dataekonomins potential är enorm och europeiska företag har en möjlighet till framgång med hjälp av innovationer som möjliggörs av nya operativa modeller. Dessa kan uppnås till exempel genom att dela data mellan företag inom datapartnerskap eller datanätverk, med etiskt hållbara metoder, med individens tillstånd. Tjänster som uppkommer på detta sätt utgör en rättvis dataekonomi som skapar välfärd för alla parter.

Sitra utredde i slutet av 2019 hur data som insamlas om en individ rör sig på nätet med hjälp av en finländsk testperson. I utredningen om digitala spår studerade man vart data om personer sänds, när personerna besöker webbplatser eller använder digitala tjänster som inloggade användare. Resultaten finns sammanställda i Sitras nya utredning Henkilödatan jäljillä – yksilöstä kertyvän tiedon kulku ja käyttö digitaalisissa palveluissa (På spåret efter persondata – hur data om individer rör sig och används i digitala tjänster). Publikationen handlar om komplexa nätverk för datainsamling samt ger rekommendationer åt både webbtjänstanvändare och företag. Rapporten On the trail of personal data – the flow and use of data collected from individuals using digital services finns också på engelska.

Experter i utredningen var det finländska programvaruföretaget Futurice samt matematikern Paul-Olivier Dehaye, en av avslöjarna av Cambridge Analytica-skandalen.

Utredningen Henkilödatan jäljillä genomfördes som ett led i Sitras projekt IHAN om rättvis dataekonomi. Under hösten 2020 får företagen utveckla och testa tjänster som är förenliga med en rättvis dataekonomi i Ihan.fi-testbädden, vars första version öppnades i juni 2020. Sitras IHAN-företagsprogram hjälper från hösten 2020 små och medelstora företag som väljs till programmet att skapa ny affärsverksamhet med hjälp av data i enlighet med principerna för rättvis dataekonomi.

Updaterad 27.8.2020: Rapporten publicerades först på finska och i augusti 2020 på engelska. Länk till engelsk version tillagd.

Vad handlar det om?