archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Toppmöte i Helsingfors siktar på att intensifiera klimatåtgärderna

Onsdagen den 13 juni ordnas ett klimattoppmöte i Helsingfors med målet att driva på klimatarbetet i Finland och i Europa. Evenemanget som gästas av framstående internationella gäster kommer att fokusera på handlingar som dämpar klimatförändringen – det behövs fler handlingar även från finska samhällsaktörers sida för att målen i Parisavtalet ska uppnås.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Mötets fokus kommer att ligga på hur man bäst ska kunna öka takten inom klimatarbetet. Vad kan finska företag, kommuner och investerare göra mer för att minska på utsläppen till en hållbar nivå? Hur ska Finland bli en internationell klimatledare? Och vilka är de bästa klimatlösningarna i Finland och hur långt på väg är utvecklandet av sådana vardagliga och affärsmässiga lösningar som klarar sig bra också i en koldioxidneutral värld?

Toppkonferensen som ordnas av Sitra tillsammans med Klimatpanelen och Utrikespolitiska institutet tar upp just de här frågorna. Mötet på hög nivå samlar nästan 500 inhemska klimataktörer och internationella gäster i Finlandiahuset onsdagen den 13 juni.

”Sitras uppgift är att hjälpa Finland att förbereda sig inför framtidens utmaningar och möjligheter. Klimatkrisen är en ödesfråga för mänskligheten och Finland kan inta en betydligt större roll i att lösa krisen än vad vårt lands storlek antyder”, säger Oras Tynkkynen, äldre rådgivare Inom Sitras Kolneutral cirkulär ekonomi.

Programmet inleds av ordföranden för Paris historiska klimatkonferens, ordföranden för franska konstitutionella rådet och tidigare premiärminister i Frankrike, Laurent Fabius. Evenemangets andra internationella topptalare är vd för norska näringslivets huvudorganisation Kristin Skogen Lund. Klimattoppmötet öppnas av republikens president Sauli Niinistö.

I huvudsessionens panel diskuterar kommunikationsminister Anne Berner, Finlands chefsförhandlare i klimatfrågan Outi Honkatukia, EU-parlamentariker Miapetra Kumpula-Natri och styrelseordförande Jorma Ollila. Övriga talare vid mötet är bland annat Åbos stadsdirektör Minna Arve, styrelseproffs Pertti Korhonen, inrikesminister Kai Mykkänen, Finlands Banks direktionsordförande Olli Rehn och Helsingfors biträdande borgmästare Anni Sinnemäki. Huvudsessionen kan också följas via webbsändning (se videoinspelningen). På eftermiddagen indelas deltagarna på basen av tre parallella program där klimattoppmötets ämnen diskuteras ur företagarnas, kommunernas och investerarnas perspektiv.

Den globala hållbarhetskrisen utgör en utmaning för vårt samhälle och för dess ekonomiska grundvalar. Sitras arbete siktar på att Finland genom sina mål och åtgärder ska utgöra vägvisare för en ny typ av tillväxtpolitik samt utgöra en inspiratör för politiken inom Europeiska unionen – vilket inkluderar en höjd ambitionsnivå för utsläppsmålen. I samarbete med nationella och internationella aktörer har vi fört fram de bästa, bevisligen välfungerande klimatlösningarna till att kopieras världen över, visat på nödvändigheten av en cirkulär ekonomi för material för att klimatmålen ska kunna uppnås samt fått otaliga koldioxidneutrala lösningar för affärsverksamhet, administration och för konsumenter att slå rot i vårt land. Dessutom för vi samman utvecklare av cirkulär ekonomi från hela världen för att de ska presentera världens bästa lösningar inom cirkulär ekonomi.

Fotografierna från mötet publiceras för allas användning i Sitras bildbank. Bilderna får användas till icke-kommersiella ändamål, dock inte utanför sammanhanget i fråga och fotografens uppgifter ska nämnas.

Mer information om programmet

Oras Tynkkynen, äldre rådgivare; oras.tynkkynen@sitra.fi, 050 512 1584

Intervjuförfrågningar och mediernas anmälningar till evenemanget

Samuli Laita, kommunikationsexpert, samuli.laita@sitra.fi, 040 536 8650

Evenemangets webbsidor: https://www.sitra.fi/tapahtumat/suomen-ilmastohuippukokous/

Vad handlar det om?