Isaacus-esituotantohankkeet


Hankkeet

12/2015 - 12/2017

Isaacus – Hyvinvoinnin palveluoperaattorihankkeessa valmistellaan hyvinvointidatan kokoamiseen ja koordinointiin keskittyvän toimijan perustamista Suomeen.

Osana tätä hankekokonaisuutta ovat sen vaiheittain käynnistyvät esituotantohankkeet, joissa valmistellaan osia tulevan palveluoperaattorin toiminnoista ja rakennetaan sen vaatimaa ekosysteemiä.

Käynnissä olevat esituotantohankkeet

  • Metadata-hankkeessa kehitetään kansallinen digitaalisten tietoaineistojen kuvausmalli ja kuvausjärjestelmä. Tällä helpotetaan olemassa olevien aineistojen löytämistä ja hyödyntämisen suunnittelua. Hankkeessa koottavat kuvailutiedot ja hakutermit nopeuttavat tutkijoiden ja kehittäjien työtä. Hankkeen keskeisiä yhteistyötahoja ovat Tilastokeskus ja CSC. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä HUS:n Tietoallas-hankkeen kanssa. Hanke on käynnistynyt kesällä 2016 ja jatkuu 2017 vuoden loppuun. Lisätietoa myös THL:n datapolitiikasta. Hankkeen toteuttaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Tietoallas-hankkeissa toteutetaan avoimen lähdekoodin tietoallasratkaisu, joka integroidaan osaksi palveluoperaattorin palveluita. Tavoitteena on myös tuoda ja tallettaa kliinistä ja hallinnollista raakatietoa erittäin suuria määriä tietoaltaaseen tutkijoiden ja tietojärjestelmien käyttöön sekä tuottaa tästä raakadatasta metadataa. Alusta tarjoaa tutkijoille ja kehittämisorganisaatioille käsittelemätöntä yksilötason potilastietoa tieteelliseen tutkimukseen, hoitoprosessin ohjaukseen, kehitystyöhön ja laadunvalvontaan. Hankkeissa tehdään yhteistyötä THL:n Metadata-hankkeen kanssa. Hankkeet ovat käynnistyneet syksyllä 2016 ja päättyvät syksyllä 2017. Hankkeiden toteuttajina ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki.
  • Kansallinen lupa-, informaatio- ja tukipalvelu -hankkeessa luodaan kansallinen yhden luukun lupapalvelu, joka mahdollistaa käyttöluvan hakemisen julkisen terveys- ja sosiaalipalvelutuotannon dataan, biopankkidataan sekä hyvinvointi- ja terveystietoja sisältäviin viranomaisrekisteri- ja tilastoaineistoihin. Lisäksi hankkeessa toteutetaan informaatio- ja tukiportaali, joka tarjoaa tietoa ja ohjeistusta hyvinvointi- ja terveysalan käyttörajoitteisista aineistoista ja niiden hyödyntämisestä tutkimuksessa ja muussa toiminnassa. Hanke on käynnistynyt kesällä 2016 ja päättyy syksyllä 2017. Hankkeen toteuttaja: Kansallisarkisto

  • Kliinisen tietopalvelun hankkeessa jalostetaan tietoallashankkeissa tuotettuja tietoja yksittäisen potilaan hoidon tueksi ja hoidon vaikuttavuuden arviointia varten. Lisäksi tuotetaan kliinisen tiedon saatavuus- ja laatutietoja terveydenhuollon ammattilaisille. Hankkeessa yhdistetään perinteistä tilastollista tutkimusta ja kehittynyttä data-analytiikkaa. Lopputuloksena syntyy helppokäyttöisiä datan visualisointivälineitä lääkäreille, taloushallinnon ammattilaisille, tutkijoille ja johdolle. Hanke on käynnistynyt syksyllä 2016 ja päättyy syksyllä 2017. Hankkeen toteuttaja: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

  • Lasten ja nuorten hyvinvointitiedon pilotti-hankkeen tavoitteena on koota toimintayksikkörajojen yli ulottuvaa tietoa mm. terveydenhuollon, oppilashuollon, perhepalveluiden ja lastensuojelun järjestelmistä. Kattavien tietojen hyödyntämisellä mahdollistetaan asiakkaiden siirtyminen palveluista toiseen sujuvasti ja se, että lapset, nuoret ja heidän perheensä eivät jää tuen tai hoidon ulkopuolelle. Hanke on käynnistynyt loppusyksystä 2016 ja päättyy joulukuussa 2017. Hankkeen toteuttaja: Kuopion kaupunki

Mukaan valittiin avoimen hankehaun avulla yhteistyöhankkeita, joissa yhdistellään hyvinvointidataa eri lähteistä ja jotka nojaavat hyvinvointitiedon toissijaiseen käyttöön. Hankkeet on määrä viedä päätökseen vuoden 2017 loppuun mennessä.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Tapahtuma Isaacus-väliseminaari: Vauhtia käynnistykseen

Uudistaminen ja muutos ovat keskeisiä elementtejä Isaacus-hankkeessa, kun pyrimme sujuvoittamaan hyvinvointidatan hyödyntämistä useista lähteistä. Uudistus merkitsee lisääntyvää yhteistyötä ja muutosta toimintatapoihin ja prosesseihin monessa organisaatiossa. Tarvitaan yhteistä tahtoa ja työtä viedä hanke maaliin. Helena Åhman johdattelee meidät päivän aiheeseen otsikolla...

7 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot