1. Rahoitus hankkeisiin

  Sitra uudistaa hankkeilla ajattelua hyvästä elämästä, etsii ihmislähtöisiä toimintamalleja ja vauhdittaa kestävää liiketoimintaa.


Rahoitus hankkeisiin

Sitra käynnistää ja toteuttaa hankkeita yhdessä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa. Hankerahoitusta saavat hankkeet ovat osa sisällöllistä vaikuttavuustyötämme ja tähtäävät kestävän hyvinvoinnin lisäämiseen yhteiskunnassa.

Rahoitettavat hankkeet liittyvät Sitran keskeisiin toiminnan teemoihin tai yksittäisiin avainalueisiin. Tällä hetkellä toiminta kohdennetaan kolmeen pääteemaan:

 • Uudistumiskyky-teema-alueella selvitämme, voidaanko erilaisista uudistumisprosesseista löytää yhtenäisiä piirteitä, joiden perustella uudistumista voitaisiin systematisoida. Tavoitteena on myös levittää uudistumiskykyä ja sen systematisointia hankkeissamme eri osapuolten kanssa. Yksilöiden uudistumisen kannalta olennaista on, millaiseen osallisuuteen, aktiivisuuteen ja yhteiseen kehittämiseen yhteiskunnalliset rakenteet ja toimintatavat kannustavat.

 • Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teema-alueella Sitra luo edellytyksiä resurssiviisaalle ja hiilineutraalille yhteiskunnalle sekä sitä edistävälle liiketoiminnalle.

 • Uusi työelämä ja kestävä talous -teema-alueella Sitra edistää kestävää hyvinvointia ja työllisyyttä uusien rahoitus- ja toimintamallien avulla.

Sitra ei rahoita opinnäytetöitä tai yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Selvitykset

Sitran rahoittamat selvitykset tuovat esiin tietoa ja näkökulmia ajankohtaisista teemoista. Sitra ei tee tutkimustyötä itse, vaan toimii yhteistyössä ulkoisten asiantuntijoiden kanssa.

Ennakointi

Sitra kokoaa ennakoivaa tietoa Suomen tulevien haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi.

Strategiaprosessit

Muutosten toteuttaminen yhteiskunnassa edellyttää laajaa sitoutumista ja yhteisymmärrystä uudistusten tarpeesta. Sitran strategiaprosessien avulla sekä niihin liittyvillä kehityshankkeilla syvennetään  päättäjien tietopohjaa sekä eri alojen toimijoiden verkottumista.

Kokeilut

Hankkeiden lisäksi toteutamme erilaisia pienimuotoisia kokeiluja, joihin etsimme kumppaneita esimerkiksi ideakuulutusten kautta. Kokeilujen avulla etsitään ja testataan uudenlaisia toimintatapoja, joilla voidaan nopeuttaa yhteiskunnallisia uudistuksia. Tuomme myös maailmalta uusia hyviä toimintamalleja kotimaassa kokeiltavaksi.

Miten haen rahoitusta

Rahoituksen hakemiseen ei ole erillistä hakuaikaa eikä hakulomaketta. Voit lähestyä hankeideasi kanssa suoraan yhteyshenkilöitä.

Teemat (yhteyshenkilö):

 • Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta (Mari Pantsar)
 • Uudistumiskyky (Antti Kivelä)
 • Uusi työelämä ja kestävä talous (Timo Lindholm)

Avainalueet (yhteyshenkilö):

 • Kiertotalous (Kari Herlevi)
 • Hyvinvoinnin palveluoperaattori Isaacus (Kimmo Haahkola)
 • Resurssiviisas kansalainen (Markus Terho)
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus (Eveliina Huurre)
 • Työelämän taitekohdat (Mikko Hyttinen)
 • Valintakokeilut sote-palveluissa (Tuula Tiihonen)
 • Vaikuttavuusinvestoiminen (Mika Pyykkö)

Käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet

Lista kaikista Sitrassa toteutetuista tai nyt meneillään olevista hankkeista löytyy arkistosta.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Uutiset Sitra osaksi vastuullisten sijoittajien kansainvälistä verkostoa

Sitra on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. ”Sitran sijoitustoiminnan ankkuroiminen osaksi maailman parhaita vastuullisuuskäytäntöjä ja siitä raportoiminen on luonteva askel Sitran kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi”, sanoo Sitran sijoituksista vastaava johtaja Magnus Sjöblom . Jo noin 1 380 sijoittajaa – instituutiota,...

1 vuosi sitten

Uutiset Helsinki Region Infoshare sai Euroopan komission innovaatiopalkinnon

Pääkaupunkiseudun avoimen tiedon palvelu on palkittu EU:n julkishallinnon innovaatiokilpailussa kansalaisia hyödyttävien palvelujen sarjassa. Avoimen tiedon palvelu Helsinki Region Infoshare -palvelu palkittiin torstaina Irlannissa EU:n julkishallinnon innovaatiokilpailussa kansalaisia hyödyttävien palvelujen sarjassa. Palkintosumma on 100 000 euroa, ja sillä kehitetään HRI-palvelua...

3 vuotta sitten

Artikkelit Hankkeiden rahoitus omahoidossa

Suomalaiset toivovat lisää sähköisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja - teemme sen mahdolliseksi. Sitra haluaa osaltaan edistää ja kiihdyttää sähköisten omahoitopalveluiden tarjontaa  ja käyttönottoa. Rahoitamme vuosien 2013-2014 aikana sähköisten omahoitopalvelujen käyttäjäkokeiluja   toimintamallien synnyttämiseksi ja levittämiseksi sekä uusien...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Tiihonen

Uutiset Startup-säätiö polkaistiin käyntiin

Suomeen on syntynyt uusi säätiö edistämään yritystoiminnan syntyä ruohonjuuritasolla. Startup-säätiö luo edellytyksiä yrittäjyydelle sekä yritystoiminnan synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Se myös tukee yritystoimintaa ja edistää yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Säätiö järjestää jatkossa mm. Startup Sauna -kiihdyttämön ja erinomaisesti kehittyneen Slush-konferenssin.

4 vuotta sitten

Muualla verkossa Kilpailukyky 2.0 blogi: Mitä pienet edellä

Millaisilla tavoilla suomalaiset yritykset voivat parantaa kilpailukykyään? Keskustele, kommentoi tai seuraa *Leenamaija Otalan* ja *Kaija Pöystin* kirjoittaman kirjan Kilpailukyky 2.0 blogia, jossa käsitellään kirjaan liittyviä aiheita, kuten sitä, miltä työpaikat näyttävät ja miten osaamista johdetaan yhteisöllisiä toimintatapoja hyödyntävissä yrityksissä.

4 vuotta sitten sivustolta www.kilpailukyky20.blogspot.fi

Artikkelit Tiesitkö tämän?

Aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan luomisessa Sitran panos oli keskeinen. Nykyisin Sitran tehtävänä on edistää rakennemuutosta ja sosiaalisia innovaatioita sekä synnyttää uusia toimialoja.

5 vuotta sitten

Artikkelit Elintarvike- ja ravitsemusohjelman aikajana

Elintarvike- ja ravitsemusohjelman vaiheet Ohjelma käynnistyy - helmikuu 2005 31.1.2005 Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelman johtajaksi valittiin filosofian tohtori, MBA Anu Harkki. Ohjelma aloitettiin yhteisellä strategiaprosessilla, jossa oli mukana noin 30 toimijaa. Ensimmäistä kertaa ala oli näin laajasti yhteistyössä rakentamassa tulevaisuuden kilpailukykyä. Strategiatiimi...

5 vuotta sitten kirjoittajalta Karoliina Luoto

Artikkelit Nexstim: Aivojen täsmähoitoa ilman kipua ja kyyneliä

Ihmisen kallon sisälle kurkistaminen on tärkeää monen sairauden hoidossa. Nexstim Oy:n aivostimulaattorin avulla kirurgi osaa viedä veitsensä juuri täsmälleen oikeaan paikkaan. Aina ei edes veistä tarvita, sillä stimulaattorilla voidaan myös edistää muun muassa aivohalvauspotilaiden hoitoa kallon läpi. Nexstimin aivostimulaattori on käytössä 70 eri hoitoyksikössä ympäri maailmaa.

5 vuotta sitten

Uutiset Toimintakertomus 2010: Ihmiskeskeisyys ja kestävyys Sitran toiminnan läpileikkaaviksi teemoiksi – pitkäjänteinen taloudenhoito tuottaa tulosta

Sitra kirkasti toimintavuonna 2010 visiotaan ja strategisia tavoitteitaan vastaamaan paremmin ympäröivän yhteiskunnan haasteisiin. Pitkäjänteisen ja onnistuneen taloudenhoidon seurauksena Sitra kykeni vuoden 2010 aikana jatkamaan toimintaansa täysimittaisesti Suomen talouden epävarmuudesta huolimatta. Vuoden 2010 panostukset olivatkin Sitran osalta kaikkien aikojen suurimpia.

5 vuotta sitten kirjoittajalta Mikko Kosonen

Artikkelit Lisäarvoa yritykselle julkiselta toimijalta – sanahelinää vai arkipäivää?

Julkiset toimijat tuottavat yrityksille runsaasti erilaisia palveluita, joiden hyödyistä keskustellaan paljon. Julkisen toimijan rooli herättää tässä yhteydessä paljon mielipiteitä niin puolesta kuin vastaankin. Voiko julkinen toimija tuottaa yritykselle lisäarvoa ja hyödyttää yritystä sen kasvuponnisteluissa? – Kyllä voi, väittää Sitran PreSeed-palveluista vastaava johtaja Risto Kalske.

10 vuotta sitten

Julkaisut The emergence of Finnish Life Sciences industries

It is said that the era of digitised information technology is changing into the era of genetic code. In this new era of Life Sciences industries and modern biotechnology, industrial research and development is characterised by a genomics-based discovery process. Genomics - in connection with bioinformatics for the computerisation of genomics data - allows for the identification and sequencing of...

P. Tulkki, A. Järvensivu, A. Lyytinen, Coordinated by Gerd Schienstock

Julkaisut Assessment of the additional appropriation for research

The Finnish Government's decision to allocate more funds to research has proven to be a success. Additional appropriations have resulted in higher company profitability, better skilled staff and more product innovations. Demand for highly educated personnel has grown fast, but job opportunities for people with lower educational levels remain minimal. Integration of the new and the old economies...

A. Prihti, L. Georghiou, E. Helander, J. Juusela, F. Meyer-Krahmer, B. Roslin, T. Santamäki-Vuori, M. Gröhn


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot