1. Palveluseteli

  Palveluseteli edistää kansalaisten valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 2. Kuntapalveluiden tukena

  Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden tuottamisesta vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat. Palvelusetelillä voidaan täydentää ja tukea kuntien palveluita kansalaisten parhaaksi ja valinnanvapauden lisäämiseksi.

 3. Palvelusetelin käyttöönotto-opas

  Palvelusetelin käyttöönotto-opas kertoo mm. miten käyttöönotto toteutetaan kunnissa. Sääntökirjat ovat käyttöönoton apuna ja määrittelevät kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan oikeudelliset suhteet. 

 4. Valinnanvapaus kuuluu kaikille kansalaisille

  Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa kuuluu kaikille kansalaisille tulotasosta riippumatta. Palvelusetelin avulla kansalainen voi valita itse hoitonsa ja hoitopaikkansa omien tarpeidensa pohjalta.

 5. Palvelusetelin hinnoittelumallien hyvät käytännöt

  Kansalaisten yhdenvertaisuus on  hinnoittelupolitiikan keskiössä. Palvelusetelin arvon määrittelyssä on mietittävä, valitaanko arvoksi tulosidonnaisuus vai tasasuuruisuus ja käytetäänkö hintakattoa. Hintakatto asettaa ylärajan sille miten kalliilla palvelun saa myydä. Kunta voi näin hallita asiakkaalle muodostuvan omavastuun suuruutta.

 6. Henkilökohtainen budjetti

  Henkilökohtainen budjetti tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on mahdollisuus saada käyttöönsä rahaa tarpeellisen avun ja tuen ostamiseen. Henkilökohtaisen budjetin avulla kansalainen saa päätösvaltaa, itsemääräämisoikeutta ja valinnan vapautta palvelujen hankkimiseen.

Ajankohtaista

  1. Sportti-Vekarat

   Uusi opas tarjoaa tietoa...

   Uutiset 2

   Sitra on julkaissut palvelusetelin käyttöä ja hinnoittelua varten Palvelusetelioppaan, joka tarjoaa tietoa uusista toimintamalleista ja niiden...

   2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin
  2. Sosiaali- ja...

   Uutiset 0

   Kokeilulainsäädäntö henkilökohtaisesta budjetista helpottaisi erityisesti omaishoidettavien ja hoitajien arkea tarjoamalla päätösvaltaa,...

   3 vuotta sitten
  3. Eeva Päivärinta:...

   Muualla verkossa 0

   Tampereen tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta , että Tampere on henkilökohtaisen budjetin kokeilun ideaalipaikka, koska väestöpohja on...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Mäki

Palveluseteli – valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sitran palvelusetelihanke päättyi vuonna 2012 ja sen tavoitteena oli lisätä kuntalaisten valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia. Palveluseteli parantaa palvelujen saatavuutta, purkaa jonoja, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyötä.

Sitran hankkeessa tuettiin palvelusetelin kokeiluja, joissa luotiin hyviä käytäntöjä ja yleistettäviä malleja palvelusetelin toteutuksesta. Palveluseteliprojektissa olivat mukana käytännössä vanhuspalvelut, vammaispalvelut, päivähoito, suun terveys sekä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

Palvelusetelin käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa

Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan elokuussa 2009. Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden tuottamisesta vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat. Palvelusetelillä voidaan täydentää ja tukea kuntien palveluita kansalaisten parhaaksi ja valinnanvapauden lisäämiseksi.

Kunta päättää

 • palvelusetelinjärjestelmän käyttöönotosta
 • palvelusetelillä hankittavista palveluista ja palvelukokonaisuuksista
 • palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä
 • palvelusetelin arvosta

Palveluseteli konkreettisena maksuvälineenä ei tarkoita pelkästään painettua palveluseteliä, vaan palvelusetelinä voisi toimia myös esimerkiksi sähköinen kortti tai viranomaispäätös.

Miten palveluseteliä käytetään?

Kunnat ja kuntayhtymät

Palvelusetelin käyttöönotto-opas kertoo mm. miten käyttöönotto toteutetaan kunnissa. Opas on saatavilla myös ruotsinkielisenä. Sääntökirjat ovat käyttöönoton apuna ja määrittelevät kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan oikeudelliset suhteet.  Tällä hetkellä on olemassa sääntökirjoja:

Palvelusetelin sääntökirja - yleinen malli

Perusterveydenhuolto

Erikoissairaanhoito
Ortopedian sääntökirja

Silmäsairauksien sääntökirjat


Suun terveys

Kuntoutus

Vanhuspalvelut

Vammaispalvelut

Päivähoito

 
Kansalaiset palveluiden käyttäjinä

Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveysalan palveluja. Sitä voidaan käyttää tietyn tavaran tai palvelun hankkimiseen. Asiakas saa itse valita palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyönä. Palvelusetelillä on tietty rahallinen arvo, ja palvelusetelit voivat olla kuntalaisille joko tulosidonnaisia tai tasasuuruisia.

Palveluseteli-hankkeen tuottamassa ”Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä” - esitteeseen  on koottu palvelusetelin käyttöön, käyttökohteisiin, mahdollisuuksiin, ehtoihin liittyviin kysymyksiin vastauksia.

Palvelusetelin hinnoittelumallien hyvät käytännöt

Kansalaisten yhdenvertaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat hinnoittelupolitiikan keskiössä. Palvelusetelin arvon määrittelyssä on mietittävä, valitaanko arvoksi tulosidonnaisuus vai tasasuuruisuus ja käytetäänkö hintakattoa. Hintakatto asettaa ylärajan sille miten kalliilla palvelun saa myydä. Kunta voi näin hallita asiakkaalle muodostuvan omavastuun suuruutta.

Lataa "Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä" -esite (pdf)

Lataa "Svar på medborgarnas frågor om servicesedlas" esite ruotsiksi (pdf)

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Facebook Palveluseteli

Lämmin kiitos kaikille sivuston jäsenille, jotka ovat antaneet oman panoksensa kehitystyöhön ja keskusteluun. Oheinen tiedote kertoo tämän Facebook-sivun kansalaiskeskustelusta, jolla voitiin kehittää Palveluseteliä. Kansalaiskeskustelujen antina Palveluseteli-hankkeeseen saatiin laaja-alaista näkemystä ja tietoa todellisista tarpeista, jolloin käytön kehitystä sosiaali- ja terveyspalveluissa voitiin suunnata haluttuihin painopisteisiin.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Terveyskioski on kunnallisen terveydenhoidon joustava lisäresurssi esim. rokotusten aikaan. Lahden terveyskioskissa annettaan kausi-influessarokotuksia riskiryhmiin kuuluville: Kausi-influenssarokotukset riskiryhmäläisille alkavat maanantaina 7.11 klo 9-16 omalla Terveysasemalla sukunimen alkukirjaimen mukaan eli maanantaina rokotetaan A-H-kirjaimet ja klo 16-18 rokotetaan Trion ja Launeen Terve...yskioskeilla myös A-H-kirjaimella alkavia. Tiistaina 8.11 on vuorossa I-K, ma 14.11 L-M, ti 15.11 N-P, ma 21.11 R-Ö. Tiistaina 22.11 rokotusmahdollisuus kaikkille niille, joilla ei ole ollut mahdollista saada rokotusta edellä mainittuina päivinä. Otattehan mukaanne sairasvakuutuskortin. Itse rokotteensa maksavat voivat kysyä influessarokotusreseptiä oman terveysaseman palveluneuvonnasta (tai Terveyskioskien rokotustilaisuudesta)ja saada rokotuksensa yleisessä rokotustilaisuudessa (tai Terveyskioskien rokotustilaisuudesta).

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Palveluseteli voi olla monelle käyttökelpoinen ratkaisu, kirjoittaa Invalidiliiton toimitusjohtaja Marja Pihnala uusimmassa IT-lehdessä. Pihnalalle on tärkeää yksilöllinen, tarpeenmukainen, oikeanlainen apuväline, joka turvaa toimintakyvyn kompensoimalla vamman aiheuttamia haittoja sekä lisäämällä ja mahdollistamalla omatoimisuutta. Hän peräänkuuluttaa harkinnanvaraisuutta apuvälinepalveluiden kilpailuttamiseen. Palveluita ei tule sitoa yhteen tuottajaan, joka ei välttämättä voi vastata kaikkiin tarpeisiin.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Terveyspalveluyritys Laastari Lähiklinikka keskittyy hoitamaan kaikkein tavallisimpia akuutteja sairauksia, kuten flunssia ja korvatulehduksia, kertoo Helsingin uutiset. Toimitusjohtaja Ville Ömanin mukaan neljän toimipisteen Laastari Lähiklinikka aikoo lähitulevaisuudessa laajentaa verkostoaan määrätietoisesti. –Pyrimme yhteistyöhön myös kuntien kanssa. Palveluseteli olisi edullinen vaihtoehto, koska meillä käynti maksaa vain 45 euroa, kun potilaan käynti terveysasemalla maksaa veronmaksajille 107 euroa.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Palveluseteli on tarkoitus ottaa käyttöön sekä vanhusten hoidossa Yläkemijoella että kaupungin päivähoidossa, kirjoittaa Lapin Kansa. Aluelautakunnan toiminta-alueella palvelusetelillä voi ostaa vaikkapa halonhakkuuta ja lumitöitä. Päivähoidossa seteli otetaan käyttöön elokuussa. Uusia yrittäjiä on jo tiedossa.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Katso terveyskioskin esittelyvideo! Videolla kertovat terveyskioskin toiminasta ja kokemuksista Sitran Kuntaohjelman Antti Kivelä, Ylöjärven perusturvajohtaja Kari Virta, terveyskioskin vetäjä Milla Järvinen sekä Lahden kaupungin terveyspalveluiden johtaja Risto Raivio ja Lahden terveyskioskin kaksi asiakasta. Tervetuloa myös terveyskioskin Facebook-sivulle saamaan ajankohtaista tietoa toiminnasta sekä uusista terveyskioskeista! http://www.facebook.com/#!/pages/Terveyskioski/190394694341409

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Helsinki sai lokakuun alussa kokonaan purettua kiireettömän hammashoidon hoitojonon. Jononpurkua edesauttoi palveluseteli, jota on kokeiltu suun terveydenhuollossa huhtikuun puolivälistä alkaen, kertoi Yle. Palvelusetelikokeilu päättyy ensi kesäkuussa, jonka jälkeen sen jatkosta on määrä päättää.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Terveydenhuoltojärjestelmän kokonaisuudistuksen ytimessä tulee olla kuluttajan vapaus valita palvelun tuottaja, suosittelee Markus Leikola tällä viikolla julkaistussa EVA Raportissaan ”Sairaat elämät – Suomalaisen terveydenhuollon korjauspaketti. Jos julkisen terveydenhuollon tilaus ja tuotanto erotetaan toisistaan aidosti, arvioitu vaikutus olisi: - kansantaloudelle: säästöjä 195 miljoonaa euroa. - kansalaisille: valinnanvapauden kasvu, nopeammin hoitoon, varmemmat hoitotulokset, vähemmän pallottelua luukulta toiselle.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Tervetuloa terveyskioski-sivulle tykkääjäksi ja keskustelemaan voisiko sinun kunnassasi olla terveyskioski! http://www.facebook.com/pages/Terveyskioski/190394694341409#!/pages/Terveyskioski/190394694341409

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Konsultti kehittää sähköisen palvelusetelijärjestelmän kokonaiskonseptia seitsemän kaupungin yhteistyöhankkeessa. Ensi kesäkuussa pitäisi olla valmiiksi mietittyinä palveluseteliprosessia helpottavat toimintamallit sekä niitä tukevat tietojärjestelmäratkaisut. Sen jälkeen alkaa suunnitellun kokonaisuuden toteutus. Jos kaikki sujuu hyvin, järjestelmä saattaa ainakin osin olla valmis ensi vuoden lopussa. Myöhemmin on mahdollista, että sähköinen palveluseteli voidaan ottaa käyttöön koko maassa.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Turku on ottanut palvelusetelit päivähoidossa käyttöön juuri oikeaan aikaan, sillä perheet haluavat tehdä valinnat itse, kirjoittaa Turkulainen. Ratkaisevinta käyttöönotossa oli, että kaupunki reagoi nopeasti käyttäjien palautteeseen. Kaupunki nosti palvelusetelin arvoa, nyt tuloperusteinen palveluseteli on riittävän kattava. Myös pienituloinen yksinhuoltajaäiti voi valita yksityisen päivähoidon, jos niin haluaa.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

2015 Sitra | käyttöehdot