1. Palveluseteli

  Palveluseteli edistää kansalaisten valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 2. Kuntapalveluiden tukena

  Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden tuottamisesta vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat. Palvelusetelillä voidaan täydentää ja tukea kuntien palveluita kansalaisten parhaaksi ja valinnanvapauden lisäämiseksi.

 3. Palvelusetelin käyttöönotto-opas

  Palvelusetelin käyttöönotto-opas kertoo mm. miten käyttöönotto toteutetaan kunnissa. Sääntökirjat ovat käyttöönoton apuna ja määrittelevät kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan oikeudelliset suhteet. 

 4. Valinnanvapaus kuuluu kaikille kansalaisille

  Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa kuuluu kaikille kansalaisille tulotasosta riippumatta. Palvelusetelin avulla kansalainen voi valita itse hoitonsa ja hoitopaikkansa omien tarpeidensa pohjalta.

 5. Palvelusetelin hinnoittelumallien hyvät käytännöt

  Kansalaisten yhdenvertaisuus on  hinnoittelupolitiikan keskiössä. Palvelusetelin arvon määrittelyssä on mietittävä, valitaanko arvoksi tulosidonnaisuus vai tasasuuruisuus ja käytetäänkö hintakattoa. Hintakatto asettaa ylärajan sille miten kalliilla palvelun saa myydä. Kunta voi näin hallita asiakkaalle muodostuvan omavastuun suuruutta.

 6. Henkilökohtainen budjetti

  Henkilökohtainen budjetti tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on mahdollisuus saada käyttöönsä rahaa tarpeellisen avun ja tuen ostamiseen. Henkilökohtaisen budjetin avulla kansalainen saa päätösvaltaa, itsemääräämisoikeutta ja valinnan vapautta palvelujen hankkimiseen.

Ajankohtaista

  1. Sportti-Vekarat

   Uusi opas tarjoaa tietoa...

   Uutiset 2

   Sitra on julkaissut palvelusetelin käyttöä ja hinnoittelua varten Palvelusetelioppaan, joka tarjoaa tietoa uusista toimintamalleista ja niiden...

   2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin
  2. Sosiaali- ja...

   Uutiset 0

   Kokeilulainsäädäntö henkilökohtaisesta budjetista helpottaisi erityisesti omaishoidettavien ja hoitajien arkea tarjoamalla päätösvaltaa,...

   3 vuotta sitten
  3. Eeva Päivärinta:...

   Muualla verkossa 0

   Tampereen tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta , että Tampere on henkilökohtaisen budjetin kokeilun ideaalipaikka, koska väestöpohja on...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Mäki

Palveluseteli – valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sitran palvelusetelihanke päättyi vuonna 2012 ja sen tavoitteena oli lisätä kuntalaisten valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia. Palveluseteli parantaa palvelujen saatavuutta, purkaa jonoja, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyötä.

Sitran hankkeessa tuettiin palvelusetelin kokeiluja, joissa luotiin hyviä käytäntöjä ja yleistettäviä malleja palvelusetelin toteutuksesta. Palveluseteliprojektissa olivat mukana käytännössä vanhuspalvelut, vammaispalvelut, päivähoito, suun terveys sekä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

Palvelusetelin käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa

Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan elokuussa 2009. Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden tuottamisesta vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat. Palvelusetelillä voidaan täydentää ja tukea kuntien palveluita kansalaisten parhaaksi ja valinnanvapauden lisäämiseksi.

Kunta päättää

 • palvelusetelinjärjestelmän käyttöönotosta
 • palvelusetelillä hankittavista palveluista ja palvelukokonaisuuksista
 • palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä
 • palvelusetelin arvosta

Palveluseteli konkreettisena maksuvälineenä ei tarkoita pelkästään painettua palveluseteliä, vaan palvelusetelinä voisi toimia myös esimerkiksi sähköinen kortti tai viranomaispäätös.

Miten palveluseteliä käytetään?

Kunnat ja kuntayhtymät

Palvelusetelin käyttöönotto-opas kertoo mm. miten käyttöönotto toteutetaan kunnissa. Opas on saatavilla myös ruotsinkielisenä. Sääntökirjat ovat käyttöönoton apuna ja määrittelevät kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan oikeudelliset suhteet.  Tällä hetkellä on olemassa sääntökirjoja:

Palvelusetelin sääntökirja - yleinen malli

Perusterveydenhuolto

Erikoissairaanhoito
Ortopedian sääntökirja

Silmäsairauksien sääntökirjat


Suun terveys

Kuntoutus

Vanhuspalvelut

Vammaispalvelut

Päivähoito

 
Kansalaiset palveluiden käyttäjinä

Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveysalan palveluja. Sitä voidaan käyttää tietyn tavaran tai palvelun hankkimiseen. Asiakas saa itse valita palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyönä. Palvelusetelillä on tietty rahallinen arvo, ja palvelusetelit voivat olla kuntalaisille joko tulosidonnaisia tai tasasuuruisia.

Palveluseteli-hankkeen tuottamassa ”Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä” - esitteeseen  on koottu palvelusetelin käyttöön, käyttökohteisiin, mahdollisuuksiin, ehtoihin liittyviin kysymyksiin vastauksia.

Palvelusetelin hinnoittelumallien hyvät käytännöt

Kansalaisten yhdenvertaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat hinnoittelupolitiikan keskiössä. Palvelusetelin arvon määrittelyssä on mietittävä, valitaanko arvoksi tulosidonnaisuus vai tasasuuruisuus ja käytetäänkö hintakattoa. Hintakatto asettaa ylärajan sille miten kalliilla palvelun saa myydä. Kunta voi näin hallita asiakkaalle muodostuvan omavastuun suuruutta.

Lataa "Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä" -esite (pdf)

Lataa "Svar på medborgarnas frågor om servicesedlas" esite ruotsiksi (pdf)


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Facebook Palveluseteli

Nyt viidakkorumpu humppaamaan ja tämä jakoon! Etsimme sessioiden ja kojujen toteuttajia Innomarkkinoille 18.11.2014. Hakuaikaa on 25.2. asti. http://bit.ly/1b3nmLB #joukkoistaminen #innomarkkinat

1 vuosi sitten kirjoittajalta Innokylä

Facebook Palveluseteli

Sitran Aktviinen kansalainen – kaiken ikäisenä -avainalueen yhtenä tavoitteena on muun muassa kehittää lakisääteisten vanhusneuvostojen toimintaa ja roolia. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry keskittyy Sitran rahoittamassa hankkeessaan nimenomaan tähän työhön. Suosittelemme kaikkia asiasta kiinnostuneita ottamaan osaa keskusteluun ja ideointiin EETU ry:n Facebook-sivulla! Osoite on www.facebook.com/eetury. Sitran avainalueen muita keskeisiä aiheita ovat vapaaehtoistoiminta ja -työ, eläkkeellä työskentely, asiakas- ja palveluohjaus, henkilökohtainen budjetti, kansalaisvaikuttaminen, palvelupysäkki, kotona suoriutumisen tukeminen sekä palveluseteli. Johtavat asiantuntijat Tuomo Melin ja Eeva päivärinta, Sitra

1 vuosi sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Õnnistatud ja rahulikku advendiaega!Täitku rõõm teie südant!Häbi on teie poole pöörduda,aga Jumal näeb me ahastust!pole enam mitte midagi süüa peale kuivainete!Tööl e pole endiselt saand usun et asi minu raskes puudes!käed jalad elame lasterahast ja pensionist!!kui on teil südames äkki saate mõne eurogi annetada!palun lastele söögi jaoks!Lihtsalt enam ei tea mida teha! Marta jaagund 221032919922 Palun!on ju advendiaeg täis ootusi,lootusi ja rõõmu!Palun!Olge väga õnnistatud ja hoitud!

1 vuosi sitten kirjoittajalta Anne Ja

Facebook Palveluseteli

Uusi ProudAge Vol.4, ikääntyvän yhteiskunnan asialla, esittelee mm. ruotsalaisen 3-3 -työaikamallin, jonka avulla voidaan merkittävästi edistää työssä jaksamista sekä asiakaslähtöisyyden toteutumista sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi mielenkiintoista asiaa siitä, miten kunnallinen vanhustyön yksikkö on onnistunut lisäämään asiakas- ja työtyytyväisyyttään ja samanaikaisesti tekemään 500 000 euroa säästöä vuodessa. Linkistä voi lukea lehtemme digiversion.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Proud Age

Facebook Palveluseteli

Taltioni vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ihmisten terveyteen Julkisen hallinnoin ICT-johtaja valtiovarainministeriöstä, Timo Valli uskoo Taltioni hankkeen menestykseen. Valli korostaa että ennaltaehkäisyyn on panostettava; passiivisista potilaista halutaan aktiivisia kansalaisia, jotka huolehtii itsestään. http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=133403 .

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Terveystalo uskoo Taltioniin Terveystalon ylilääkäri Juha Tuomisen mukaan ihmiset tarvitsevat uusia terveyspaleluita sen sijaan että käytetään vanhoja 70-luvulta käyttöön jääneitä toimintamalleja. Tärkeää on potilaan itse tuottamat terveystiedot, jotka täydentävät potilastietoja. Terveystalolle tärkeää on palvelun laatu ja Taltioni -hanke tukee palveluiden kehittämistä. http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=133399

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Taltioni, yksi Sitran merkittävimmistä projekteista Sitran yliasiamies Mikko Kosonen kertoo Taltioni -hankkeen olevan yksi Sitran merkittävimmistä projekteista. Hankkeella voi olla toteutuessaan erittäin suuria kansanterveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Kososen mukaan Taltionin kautta ihminen voi toimia ikään kuin oman terveytensä projektipäällikkönä. http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=132199.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Taltioni kerää yhteen ihmisten terveystiedot Sitran johtaja Antti Kivelä esittelee Taltioni -hankkeen sisältöä. Tarkoituksena on, että ihmisten terveystiedot syötetään yhteen yhteiseen tietokantaan, josta ne ovat helposti saatavilla. Esimerkiksi rokotetiedot koko elämänkaaren ajalta voi kätevästi saada tallennettua. http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=132197.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Taltioni osuuskunta kehittää terveyspalveluita Taltioni osuuskunnan toimitusjohtaja Tuomas Teuri esittelee osuuskunnan, jonka tehtävänä on kehittää alusta Taltioni -tietokannalle. Osuuskunta koostuu kolmestakymmenestä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin jäsenestä, joiden tehtävänä on kehittää Taltionin yhteyteen palveluja. Taltioni avautuu suomalaisille vuodenvaihteessa. http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=132194.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Lämmin kiitos kaikille sivuston jäsenille, jotka ovat antaneet oman panoksensa kehitystyöhön ja keskusteluun. Oheinen tiedote kertoo tämän Facebook-sivun kansalaiskeskustelusta, jolla voitiin kehittää Palveluseteliä. Kansalaiskeskustelujen antina Palveluseteli-hankkeeseen saatiin laaja-alaista näkemystä ja tietoa todellisista tarpeista, jolloin käytön kehitystä sosiaali- ja terveyspalveluissa voitiin suunnata haluttuihin painopisteisiin.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Massapalvelut eivät riitä, kun omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneet kuluttajat yrittävät elää täyttä elämää. Mikä vetoaisi WLAN-vaeltajiin, maalla harrastajiin, tyylikkäisiin hidastajiin, ekoturisteihin ja agrieläkeläisiin? Osallistu innovoivaan aivoriiheen, jossa metsästetään uudenlaisia palveluliiketoiminnan muotoja maaseudusta innostuneille kuluttajaryhmille.

Sitra

strategysignals.com

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri aikoo laajentaa palvelusetelien käyttöä maakunnassa, kertoo Yle. Esimerkiksi vaikeavammaisille alettaisiin myöntää palveluseteleitä henkilökohtaisen avun hankkimista varten ensi vuoden alussa. Sosiaali- ja terveyspiiri suunnittelee palveluseteleitä myös muun muassa lapsiperheiden tilapäiseen kotiapuun sekä suun terveydenhuoltoon. Uusia palveluita otetaan käyttöön sitä mukaan, kun tarvittavia ohjeistuksia ja valmisteluja saadaan valmiiksi.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Odotan tutkimustuloksia, jolla voitaisiin osoittaa että palvelusetelillä: - on voitu alentaa kustannuksia (että se tulisi halvemmaksi kuin vastaavan lisäresurssin ostaminen tai rekrytointi)) - on pystytty vastaavaan tulevaisuuden työvoimapulaan eli on onnistuttu tehostamaan tuotantoa. (Vai onko kyse sittenkin ns. tempputyöllistämisestä.) Kuntalogistiikan ammattilaisena tiedän, että esim. kotihoidonpalveluihin palvelusetelijärjestelmä luo uuden autoissa istuvan ammattikunnan, koska samoilla asuinalueilla liikkuu useita yrittäjiä. Kukaan ei optimoi tuotantoa, koska optimoinnin intressi on vain veronmaksajalla. Valitettavasti sitä ei taida olla edes kunnalla.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Esa Mutanen

Facebook Palveluseteli

Kuopio aikoo lisätä palvelusetelin käyttöä vanhustenhuollossa, kertoo Savon Sanomat. Hoivajohtaja Mari Antikaisen mukaan palveluseteli aiotaan ottaa yhä vahvemmin perinteisen kaupungin oman mallin rinnalle. Vuoden 2012 talousarviossa kaupunki pyrkii siihen, että ikäihminen voi valita kaupungin palvelun tai kotihoidon palvelusetelillä.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Askarruttaako suun terveydenhuollon palvelusetelin käyttö Helsingissä? Helsingin kaupungin verkkosivuilta löytyy luettelo terveyskeskuksen hyväksymistä yksityishammaslääkäreistä sekä toimenpiteiden hintavertailua. Sivustolla myös vastataan yleisimpiin suun palveluseteliä koskeviin käytännön kysymyksiin, kuten miten hoitoon hakeudutaan. Klikkaa linkkiä ja tutustu!

4 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Raumalla seitsemättä vuotta käytössä oleva palveluseteli on osoittautunut suosituksi arjen avuksi omaishoidon, kotipalvelun ja vammaispalvelun asiakkaille. –Palveluseteli on tätä päivää, ja Rauma on tässä edelläkävijä, toteaa kotihoidon palvelupäällikkö Ulla-Maija Nikula. Rauman vanhuspalvelujen johtaja Tarja Ujula pitää palveluseteliä hyvänä täydentäjänä, joka tuo valinnan vapautta. Raumalla on jo noin 30 palveluseteliyrittäjää.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Uusi terveyskioski avattiin Lahden Launeen Prisman toisessa kerroksessa torstaina 29.9.2011. Paikalla kävi satoja ihmisiä tutustumassa toimintaan. Uuden terveyskioskin palvelu on kaikille avointa, mutta toiminta painottuu erityisesti lapsiperheiden ja alle 25-vuotiaiden nuorten tarpeisiin. Kaikenikäisiä palvellaan ilman ajanvarausta arkisin klo 9-18 ja lauantaisin klo 9-16.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Palveluseteliä pidetään Suomen Yrittäjissä hyvänä välineenä palveluiden asiakas- ja markkinalähtöisyyden parantamisessa, kirjoittaa Kauppalehti. Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujalan mielestä tarvitaan kutenkin lisää kuntien välistä yhteistyötä. –Palveluseteleiden käyttöä on laajennettava ja huomioitava eri käyttömuodot, kilpailutus sekä hyväksyttävien kriteerien täyttävien palveluntuottajien käyttäminen.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

2015 Sitra | käyttöehdot