Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 5 min

Lisää kokeiluja, kiitos!

Rohkeat kokeilut web 3.0 -toimialalla osoittivat, kuinka perinteisetkin organisaatiot voivat uudistua. Tarvitsemme vahvempaa yhteistyötä ja kokeilukulttuuria Suomeen, peräänkuuluttavat Heikki Aura ja Helena Mustikainen.  

Kirjoittajat

Helena Mustikainen

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Heikki Aura

Johtava asiantuntija, Data ja kilpailukyky

Julkaistu

Vuoden 2023 itsenäisyyspäivän Linnan juhlissa tehtiin historiaa, kun yli 100 000 vierasta osallistui juhliin. Vieraat eivät tällä kertaa kätelleet tasavallan presidenttiä, vaan heidät otti vastaan Suomen kansalliseläimet karhu ja laulujoutsen. Väentungokselta vältyttiin kuitenkin, sillä nämä Linnan juhlat järjestettiin virtuaalisesti Roblox metaversumi-palvelussa. Kyseessä oli Ylen jo toista kertaa järjestetty kokeilu.

Roblox on yksi nuorten suosima virtuaalinen maailma. Käyttäjät kehittävät siellä omia pelejään, osallistuvat konsertteihin ja ilmaisevat itseään avatar-hahmoillaan.

Virtuaalimaailmojen Metaversumi Internetiä hyödyntävä, pysyvistä virtuaalitiloista muodostuva kokonaisuus, jossa vuorovaikutus on mahdollista virtuaalitilojen sisällä ja niiden kesken. Metaversumi tuo tilan tunteen ja hahmot internetiin ja luo virtuaalimaailmoja toisiinsa yhdistävän verkon. Metaversumia voidaan käyttää esimerkiksi viestintään, tapahtumien luomiseen ja kokoontumiseen. Avaa termisivu Metaversumi kehitys ulottuu paljon laajemmalle kuin Robloxin kaltaisiin palveluihin. Käynnissä on murros kohti internetin seuraavaa vaihetta, jossa palataan internetin alkujuurille hajautettuun verkkoon Web 3.0 Internetin kehitysvaihe, jonka tavoitteena on tarjota hajautettua päätöksentekoa ja kaupankäyntiä mahdollistavia palveluja. Avaa termisivu Web 3.0 . Niin kutsutussa web 3.0:ssa toimitaan hajautetuilla alustoilla, omistetaan virtuaalisesti, luodaan virtuaalimaailmoja ja hallitaan dataa lohkoketjuissa Lohkoketju Jatkuvasti kertyvä hajautettu datakokonaisuus, jonka kaikki tapahtumat ovat aikajärjestyksessä, kaikkien osapuolten vahvistamia ja tallennettu niin, ettei mitään voi muuttaa tai väärentää. Avaa termisivu Lohkoketju .  


 
Osana tätä murrosta, myös tavarat ja palvelut digitalisoituvat. Esimerkiksi automaatio- ja robotiikkayritykset, kuten ABB ja Siemens, kehittävät virtuaalisia tehtaita, joissa voidaan optimoida tuotantoprosesseja digitaalisesti ennen fyysisten laitteiden valmistusta. Huutokauppayhtiö Sotheby’s käynnisti virtuaalisen galleriatilan, jossa asiakkaat voivat tutkia ja ostaa digitaalisia keräilykohteita ja taideteoksia. Nikekin myy jo digitaalisia lenkkareita.
 
Suurin osa meistä kuitenkin yhä kuluttaa tavaroita ja palveluita perinteisin tavoin. Museo tai koripallohalli ovat vielä paikkoja, joilla on katuosoite. Organisaatioilla on fyysiset rakenteet. Ripustamme seinälle tauluja ja kirjahyllylle pokaaleja muiden ihailtavaksi.  
 
Tiedämme kuitenkin, että mitä nuoret edellä, sitä vanhat perässä.  

Siirtymä hajautettuun verkkoon synnyttää uusia yrityksiä ja liiketoimintamalleja. Me Sitrassa olemme viimeisten parin vuoden aikana tarkastelleet web 3.0 -ilmiötä monelta kantilta. Olemme pureutuneet alan sääntelyn kehittämiseen ja tarjonneet suosituksia Suomelle, jotta siihen liittyvä liiketominta voisi kehittyä reilusti ja vastuullisesti. Olemme myös tarkastelleet hajautettua verkkoa kestävyysnäkökulmasta.


Ymmärtääksemme paremmin web 3.0:n mahdollisuuksia tarvitsemme lisää käytännön kokeiluja, oppeja ja tulevaisuuden sovelluksia.  

Niinpä tartuimme toimeen!  
 
Joukko ennakkoluulottomia tekijöitä osallistui syksyllä 2023 järjestettyyn Sitra Lab -ohjelmaan, jossa tavoitteena oli kokeilla, miten he voisivat kehittää nykyisen toimintansa osaksi tai rinnalle uudenlaisia virtuaalimaailmoja tai digitalisoitumista hyödyntäviä kokemuksia, palveluita ja tuotteita.  

Ohjelmaan osallistui muun muassa seuraavia julkisen sektorin toimijoita: Suomen kansallisgalleria, Aalto-yliopisto, HUS, Suomen kansallisooppera ja Helsingin yliopisto. Julkisen sektorin toimijat osallistuivat ohjelmaan yhdessä web 3.0 -alan toimijoiden kanssa tai hyödynsivät näiden teknologiayritysten osaamista kokeilun toteutuksessa.   

Ymmärtääksemme paremmin web 3.0:n mahdollisuuksia tarvitsemme lisää käytännön kokeiluja ja oppeja.

Sitra Labissä kokeiltiin digitaalisen taiteen luomista, virtuaaliesitysten tuottamista sekä kulttuurikohteiden virtuaaliesittelyjen tekoa. Lisäksi kokeiluja tehtiin innovatiivisten teknologioiden hyödyntämisestä urheilussa ja sairaanhoidossa.  
 
Nämä kokeilut ovat osoitus siitä, kuinka perinteisetkin toimijat voivat yhteistyössä uudistua ja miten ennakkoluuloton kokeilukulttuuri voi auttaa löytämään uusia innovaatioita ja tapoja palvella omia asiakkaita tai sidosryhmiä.   

Sitra Labin kokeilut toimivat esimerkkinä myös muille siitä, että yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa kannattaa. On tärkeää kokeilla rohkeasti uusia teknologioita ja toimintamalleja, jotka tukevat suomalaisten yritysten ja toimijoiden kilpailukykyä.  
 
Suomi on ollut edelläkävijä digitaalisten ratkaisuiden keksimisessä ja hyödyntämisessä. Emme saa kuitenkaan mitään ilmaiseksi tulevaisuudessa. Meillä ei ole varaa luopua halustamme kokeilla, uudistua ja kehittyä yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Mistä on kyse?