archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Toimitilabisneksen uusi aika – murros ja mahdollisuus

Muuttuvat työn tekemisen mallit ja muuttoliike kaupunkien keskustoihin haastavat monet tutut tilabisneksen mallit.

Kirjoittaja

Julkaistu

Toimitilamarkkinoiden pelikenttä on keskellä murrosta. Pääkaupunkiseudun tilamarkkinoilla monet ikääntyneet tilat ovat tyhjillään tai vajaakäytössä. Samaan aikaan niin julkiset kuin yksityisetkin organisaatiot pohtivat tilatarpeitaan ja valmistautuvat siirtymään monitilatoimistoihin. Muuttuvat työn tekemisen mallit ja muuttoliike kaupunkien keskustoihin haastavat monet tutut tilabisneksen mallit.

Asiakkaat ovat alkaneet arvostaa pitkien vuokrasopimusten sijaan joustavia ja lyhytkestoisia sopimuksia, inspiroivia työympäristöjä ja muuntojoustavia moni-toimitiloja. Viime kädessä asiakkaat haluavat maksaa vain sellaisesta tilasta, jota he todella käyttävät. Näin perinteisen tilaliiketoiminnan kilpailutekijät ovat vähitellen murenemassa.

Yhteisöpalvelujen tarjoajat ovat ottaneet käyttöön uusia tilakehityksen malleja, jotka vetoavat laajasti uusiin asiakasryhmiin. Tämän ovat mahdollistaneet osaltaan digitalisaatio ja uskalias yrittäjyys. He tarjoavat liikkuville työtekijöille, yrittäjille ja organisaatioille joustavuutta, helposti muunnettavissa olevia vuokrasopimuksia ja ’ainutlaatuista’ sisäänpääsyä erityisiin yhteisöihin – oman aikansa heimoihin.

Yhteisöpalvelujen kehittäjät eivät pohdi neliövuokraa vaan paketoivat tilat liiketoiminnan kehittämisen vivuiksi. Tiloissa tarjotaan yhteisöllistä tunnelmaa, sitä tukevia tapahtumia ja erityispalveluita yhteisön jäsenten välisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tulevaisuudessa on nähtävissä, että yhteisötoimijat luovat uusia tulovirtoja myös välivuokraajan katemallilla, jäsenmaksuilla, tilankäytön muovaus-operaatioilla, tilojen elinkaaripalvelumaksuilla ja erilaisilla palvelupaketeilla.

Tilanomistajien ja perinteisten tilakehittäjienkin olisi aika harkita aiempaa aktiivisempaa roolia tällaisten yhteisöjen kehittämisessä, eikä jäädä vain odottamaan muutosta ja näin luopua liikearvon kasvusta yhteisötoimijoiden hyväksi.

Uuden kasvun hakemisen voi aloittaa esimerkiksi:

 1. Tarjoamalla hukkatilaa ja avaamalla omia tiloja kumppaneille sekä muille ulkoisille verkostoille
   
 2. Kutsumalla asiakkaat mukaan kehitystyöhön ja ottamalla heidät mukaan uutta työn tekemisen tapaa tukevien tilojen ja palveluratkaisujen suunnitteluun
   
 3. Muodostamalla tilanomistajien verkostoja eli verkottamalla eri toimitilapisteet ympäri pääkaupunkiseutua ja tarjoamalla jäsenasiakkaille niihin kaikkiin vapaa pääsy
   
 4. Jakamalla aktiivisemmin kehitysriskiä yhteisötoimijoiden kanssa, ja jakamalla osan jäsentuotoista avainkumppaneiden kanssa
   
 5. Hyödyntämällä aktiivisesti uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat nousevien palvelu- ja liiketoimintamallien toteuttamista.

Sitran kanssa yhteistyössä toteuttamamme kartoitus joustavaan tilankäyttöbisnekseen sopivien liiketoimintamallien mahdollisuuksista tarjoaa täydentäviä näkemyksiä tähän avaukseen.

Tutustu kartoituksen tuloksiin.

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Tilankayttopalvelut loppuraportti from Sitra / Ekologinen kestävyys

Mistä on kyse?