Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Arkisten tuotteiden uudelleen suunnittelu vähentää jätettä ja pitää materiaalit kierrossa

DSM-Niagan ytimessä on kiertotalouden huomioon ottava suunnittelu. Yhdessä tuotantokumppaneidensa kanssa DSM-Niaga suunnittelee tuotteita uudelleen niin, että niissä käytetään vain myrkyttömien materiaalien yhdistelmiä, jotka ovat sekä turvallisia ja kestäviä että myös helposti purettavissa materiaalien talteenottoa varten.

Julkaistu

DSM-Niagan lähestymistapa mahdollistaa kiertotalouden mukaisen suunnittelun arkipäiväisissä tuotteissa, kuten matoissa, patjoissa ja huonekalulevyissä. Ratkaisu perustuu siihen, että nämä tuotteet suunnitellaan yksinkertaisista myrkyttömistä materiaaleista, jotka ovat sekä turvallisia ja kestäviä että myös helposti purettavissa kierrätystä varten. Niagan® matot, patjat ja huonekalulevyt ovat jo markkinoilla, ja lisää uudelleen suunniteltuja tuotteita on tulossa.

Niagan  toiminnan aloittamista ohjasi halu tehdä jotain globaalin mattojätteen valtaville määrille. Niagan perustaja Chris Reutelingsperger alkoi suunnitella arkisia tuotteita, joista voisi tulla sama tuote uudelleen. Tästä tulee yrityksen nimi, joka on palindromi sanasta ”again”, uudelleen. Yhdistämällä voimansa DSM:n kanssa ja hyödyntämällä tämän materiaaliosaamista DSM-Niaga pystyi kehittämään lukittavan ja avattavan liiman polyesterille. DSM-Niaga julkaisi innovaationsa avulla ensimmäisen tuotteensa, monopolyesterimaton, joka on sataprosenttisesti kierrätettävissä yhä uudelleen ja uudelleen.

Ongelma

Joka vuosi noin 4,5 miljardia neliömetriä mattoa, 35 miljoonaa patjaa ja 10 miljoonaa tonnia huonekaluja heitetään pois. Nämä jätevirrat päätyvät kaatopaikoille tai jätteenpolttolaitoksiin, mistä aiheutuu arvokkaiden resurssien ja materiaalien hukkaa, hiilidioksidipäästöjen kasvua ja myrkyllisten toksiinien kertymistä ilmaan, veteen, maaperään ja eliöihin.

Ratkaisu

DSM-Niaga pyrkii kiertotalouteen perustuvalla suunnittelulla vähentämään arkipäiväisten tuotteiden valtavaa hukkaa suunnittelemalla tuotteet uusiksi alusta lähtien. Yrityksen teknologiaa, tuotesuunnitelmia ja materiaali-innovaatioita tarjotaan tuottajille. DSM-Niagan teknologialla valmistetut tuotteet vaativat yleensä vähemmän materiaaleja, vähentävät kuljetuspäästöjä keveytensä ansiosta, käyttävät vähemmän energiaa tuotannossa ja ovat helposti kierrätettävissä uusiksi tuotteiksi. Jokainen tuote merkitään ”Niaga”-tarralla, jonka sisältämä materiaalipassi takaa käytettyjen materiaalien läpinäkyvyyden ja helpottaa kierrättämistä.

Kiertotalous on keskeinen osa yrityksen identiteettiä, ja se pyrkii lisäämään tietoisuutta kiertotalouden periaatteista kaikilla toimialoillaan. DSM-Niaga etsii samanmielisiä arvoketjukumppaneita, jotka haluavat tehdä yhteistyötä läpinäkyvyyden, puhtaiden materiaalien ja materiaalien talteenoton parissa. Useiden eri liiketoimintamallien käyttöönotto teknologian jakelemiseksi mahdollistaa DSM-Niagan ratkaisun käytön eri arvoketjuissa ja toimialoilla, ja se on helposti skaalattavissa.

Ympäristövaikutukset

Matot, patjat ja huonekalut ovat määrältään kymmenen suurimman jätevirran joukossa. Lisäksi ne sisältävät usein vaarallisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. DSM-Niagan ratkaisu vähentää sekä kaatopaikoille ja jätteenpolttolaitoksiin päätyvää valtavaa jätemäärää että tarvetta neitseellisten raaka-aineiden käytölle. DSM-Niagan tuotantokoneet eivät käytä vettä, ja ne kuluttavat keskimäärin 80 prosenttia vähemmän energiaa kuin perinteiset menetelmät.

Sosiaaliset vaikutukset

DSM-Niagalla on välillinen hyöty kuluttajien terveyden ja näin ollen elämänlaadun osalta. Niagan periaatteiden mukaisesti uudelleenkäyttöön suunnitellut matot, patjat ja huonekalulevyt eivät sisällä lainkaan lisättyjä kemikaaleja, ja ne pitävät sisäilman laadun hyvänä ja vähentävät hengitysongelmien ja allergioiden riskiä.

Mistä on kyse?