Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Hajautettuja, räätälöitäviä ja kestäviä lannoitteita kehittyvien maiden viljelijöille

Keniassa yleisesti käytetyt lannoitteet sopivat huonosti paikalliselle maaperälle, ja niistä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Safi Organics tarjoaa vaihtoehdon, jossa viljelykasvien tähteistä tehdään räätälöitäviä hiilinegatiivisia lannoitteita.

Julkaistu

Safi Organicsin ratkaisu muuttaa kenialaisten viljelijöiden maatalousjätevirrat hiilinegatiivisiksi lannoitteiksi. MIT:n suunnitteluosaamisen ja paikallisen ympäristön syvällisen tuntemuksen ansiosta Safi Organicsin hyvin skaalautuva ratkaisu on hyvin Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan sopiva.

Yrityksen toimitusjohtaja kasvoi Kenian maaseudulla ja näki omin silmin, millaisia haasteita paikalliset viljelijät kohtaavat pitkän aikavälin maaperän huononemiseen liittyen. Safi Sarvi -tuotteen kehittämiseksi tiimi teki tiivistä yhteistyötä paikallisten maanviljelijäosuuskuntien kanssa. Safi Organics keräsi tarvittavat tiedot yhdessä Kenyan Organic Research -organisaation kanssa. Lisää teknistä tietämystä hankittiin palkkaamalla biohiilen tuotantoon erikoistunut teknologiajohtaja, hakemalla kumppanuuksia tiedeasiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa ja saamalla tutkimusapurahoja mm. MIT:ltä.

Ongelma

Kenialaisilla viljelijöillä on usein varaa vain halvimpiin synteettisiin lannoitteisiin. Nämä ”sama lannoite kaikille” -tuotteet sopivat huonosti paikalliselle maaperälle, joten ne heikentävät maan laatua ajan myötä ja pienentävät viljelijöiden satoa.

Maaperän huonontuessa tarvitaan enemmän synteettisiä lannoitteita viljelykasvien tuottavuuden ylläpitämiseksi, ja usein nämä kemikaalit valuvat vesistöihin ja saastuttavat ympäristöä. Synteettisten lannoitteiden käyttö myös vähentää maaperän orgaanista ainesta, mikä vaikuttaa haitallisesti maaperän kykyyn varastoida hiiltä.

Ratkaisu

Safi Organics muuttaa viljelykasvien tähteet, kuten akanat, räätälöitäviksi ja hiilinegatiivisiksi lannoitteiksi. Synteettisten lannoitteiden sijaan käytettynä Safi Organicsin tuote auttaa lisäämään viljelijöiden satoja samalla, kun se sitoo hiiltä ja kunnostaa maaperää. Yrityksen kehittämä teknologia on jaeltavissa hajautettuun käyttöön niin, että lannoitetuotantoa voidaan harjoittaa kylissä paikallisesti saatavilla resursseilla ja työvoimalla.

Yrityksen tuote Safi Sarvi parantaa viljelijöiden satoja ja tuloja jopa 30 prosenttia. Tuote ei kuitenkaan ole synteettisiä tuontilannoitteita kalliimpi. Ratkaisu tarjoaa viljelijöille taloudellisen tavan harjoittaa regeneratiivista, hiilinegatiivista ja kestävää maataloutta.

Ratkaisun avulla sillä maatalouden jätevirtoja voidaan muuttaa arvokkaaksi tuotteeksi, jolla on useita ympäristö- ja yhteiskunnallisia hyötyjä.

Ympäristövaikutukset

Ratkaisu elvyttää maaperää auttamalla kääntämään maaperän happamoitumisen ja huononemisen suuntaa. Lannoite varmistaa myös, että ravinteet ja kosteus pysyvät maaperässä pidempään ja vähentävät huuhtoutumistappioita ja niihin liittyvää vesistöjen ja paikallisen ympäristön saastumista. Lannoite on runsashiilinen, ja se mahdollistaa hiilen sitomisen ja varastoimisen maaperään.

Paikallisesti valmistetut lannoitteet vähentävät kansainvälisen kuljetuslogistiikan tarvetta, mikä puolestaan vähentää päästöjä. Lopuksi paikallisesti saatavilla olevien viljelykasvien tähteiden muuttaminen arvokkaaksi lannoitteeksi vähentää viljelijöiden tarvetta polttaa tarpeettomat tähteet, mikä auttaa vähentämään ilmansaasteita.

Sosiaaliset vaikutukset

Hajautettu lannoitetuotanto auttaa luomaan työpaikkoja työttömille nuorille viljely-yhteisöissä. Sen sijaan, että nuoret joutuisivat muuttamaan kaupunkien slummeihin, lannoitetuotanto mahdollistaa kohtalaisen toimeentulon maaseudulla. Näin nuoret voivat työllistyä paikalliseen maatalouteen ja auttaa vahvistamaan sen tuottavuutta.

Toinen merkittävä tekijä on, että viljelijät eivät ole riippuvaisia tuontilannoitteista, mikä vahvistaa paikallista taloutta yleisesti.

Safi Organics on tehnyt maaseudun kylien paikallisten valmistajien kanssa yhdenmukaisten valmistuslaitteiden suunnittelemiseksi. Kun osia hajoaa, valmistajat pystyvät toimimaan paikallisten komponenttien ja huollon varassa. Tämä lisää yhteisöjen resilienssiä.

Mistä on kyse?