archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Käytettyjen alkaliparistojen prosessointi maatalouden kierrätysravinteeksi

Heti ei uskoisi, että käytetyistä paristoista on hyötyä maanviljelylle. Tracegrow on kuitenkin kehittänyt kustannustehokkaan menetelmän hivenaineiden talteenottoon käytetyistä alkaliparistoista. Hivenaineita käytetään pelloilla kasvien ravinteena. Näin tarve neitseellisten hivenaineiden käyttöön vähenee.

Julkaistu

Ongelma

Alkaliparistot päätyvät usein kaatopaikalle ja saastuttavat luontoa. Paristojen sisältämän sinkin ja mangaanin tuottaminen neitseellisistä ja uusiutumattomista luonnonvaroista edellyttää malmin louhimista ja rikastamista. Rikastamot ja lopputuoteteknologiat edellyttävät kalliita investointeja. Kuluttajilta kerättyjen alkaliparistojen lajittelussa ja kierrätyksessä syntyy runsaasti alkalimassaa, josta saatavan mangaanin ja sinkin kierrätystehokkuus nykyisillä menetelmillä on heikkoa sekä kallista.

Ratkaisu: Käytettyjen alkaliparistojen prosessointi maatalouden hivenaineeksi uudella teknologialla

Alkaliparistot kerätään, lajitellaan ja murskataan. Tracegrow:n kehittämällä uudella teknologialla alkalimassasta saadaan hivenainetta, joka sisältää sinkkiä, mangaania, rikkiä ja kaliumia yhdisteenä. Hivenaine laimennetaan ja levitetään pelloille kasteluveden tai kasvinsuojeluaineiden kanssa kasveja ravitsemaan ja tervehdyttämään. Globaali väestönkasvu sekä ehtyvät peltoalueet edellyttävät satomäärien kasvua, johon kierrätysraaka-aineesta valmistettu mangaani-sinkki-hivenaine on tehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu.

Ansaintamalli ja hyödyt Tracegrow:lle

Hivenainetta voidaan tuottaa kasvaville markkinoille: Globaalin markkinan arvon odotetaan kasvavan yli 8,5 miljardiin dollariin vuoteen 2023 mennessä. Merkittäväksi osaksi liiketoimintaa tulevat nousemaan teknologian myynti ja -lisensointi.

Hyödyt asiakkaalle

Kierrätysraaka-aineesta valmistettu hivenaine on ympäristöystävällinen ja hinnaltaan kilpailukykyinen vaihtoehto. Tuotteen käyttö maanviljelyssä on ympäristön kannalta vastuullisempaa ja tuo imagohyötyjä. Mangaanin neitseelliset raaka-ainevarannot ovat rajalliset, joten muun muassa kierrätysmangaanin saanti suojaa rajuilta hintavaihteluilta ja varmistaa vakaan hintakehityksen.

Mistä on kyse?