archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Robottien avulla materiaali takaisin käyttöön

Rakennusala on yksi suurimmista jätteen tuottajista heti kaivosteollisuuden jälkeen. ZenRobotics kehittää ja myy jätteenlajittelurobotteja, jotka poimivat jätteestä hyötykäyttöön erilaisia materiaaleja. Tarkempi erottelu lisää jätemateriaalien uusiokäyttömahdollisuuksia.

Julkaistu

Ongelma

Valtavat määrät kierrätyskelpoista jätettä päätyy kaatopaikoille ja poltettavaksi. Jätemateriaalin alhainen arvo tekee ihmisten toteuttaman jätteen lajittelun usein kannattamattomaksi. Koneellisissa jätteenkäsittelylaitoksissa puolestaan ongelmana ovat perinteisesti olleet isot investointikustannukset ja se, etteivät laitokset pysty aina muuttamaan toimintatapojaan nopeasti muuttuvan lainsäädännön sekä jätemateriaalien hintojen ja erottelutarpeiden mukaisiksi.

Ratkaisu: älykäs jätteenlajittelurobotti

ZenRobotics kehittää ja myy jätteenlajittelurobotteja, jotka poimivat jätteestä hyötykäyttöön erilaisia materiaaleja. Käyttäjä voi itse opettaa tekoälyyn ja sensoriteknologiaan perustuvalle robotille, millaisia materiaaleja robotin tulee poimia käsittelylaitoksen liukuhihnalta. Robotti pystyy erottamaan aiempia menetelmiä tarkemmin eri materiaalit toisistaan, mikä lisää jätemateriaalien uusiokäyttömahdollisuuksia. Roboteilla varustetun jätelaitoksen sisään tulevasta jätteestä saadaan eroteltua kierrätykseen jopa yli 95 prosenttia.

Ansaintamalli ja hyödyt ZenRoboticsille

Yritys myy laitteistoja suoraan jätettä käsitteleville laitosoperaattoreille. Vaihtoehtoisesti laitostoimittaja voi myydä asiakkaalleen ZenRoboticsin ratkaisun osana rakennettavaa jätteenkäsittelylaitosta.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Asiakkaille lajittelu mahdollistaa pienemmät jätteenkäsittelykustannukset: jätettä joudutaan toimittamaan kaatopaikalle tai poltettavaksi aiempaa vähemmän. Lisäksi uusiokäytettävästä, lajitellusta jätteestä voidaan saada tuloja. Käyttökelpoisia materiaaleja ei päädy kaatopaikoille nykyiseen tahtiin, eikä luonnonresursseja haaskata turhaan.

Mistä on kyse?