INNOVAATIOKESKUS VENÄJÄLLE, ESISELVITYS

Sitra tilasi yhdessä Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Tekesin kanssa konsultilta (Finpro ry) esiselvityksen mahdollisesta suomalais-venäläisestä innovaatiokeskuksesta Venäjällä.  

Selvityksessä haettiin keskukselle oma toimintamalli käyttäen hyväksi Kiinan ja Kalifornian vastaavien keskusten suunnitelmia ja kokemuksia. Selvitys perustui laajaan haastatteluaineistoon sekä Suomessa että Venäjällä.  

Selvityksen tulosten perusteella KTM päättää hankkeen toteutuksesta.