LASTEN JA NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKE

Järkipalaa-kehityshankkeet

Järkipalaa-tutkimus- ja pilottihankkeiden lisäksi tehtiin useita erillisiä kehityshankkeita lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi.

Sitran ERA-ohjelma aloitti terveyttä edistävät hankkeensa kartoittamalla, millä hankkeilla järjestöt tällä hetkellä edistävät lasten ja nuorten terveyttä. Terveyden edistämisen keskuksen tekemä selvitys varmisti, että Sitra suuntaa hankkeensa oikeille alueille ja vahvistaa olemassa olevien hankkeitten ja toimijoiden vaikuttavuutta.Tutustu julkaisuun: Suomessa toteutetut lapsiin ja nuoriin suunnatut ravitsemusaiheiset hankkeet 2000 -luvulla (PDF) »

Kouluruokailun kehittämishanke

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa kartoitettiin yläasteikäisten koululaisten kouluruokailutottumuksia. Kouluruokailuhankkeella pyrittiin vaikuttamaan terveellisten ruokailutottumusten oppimiseen ja lisäämään lautasmallin toteutumista.

Kehittämistyön pohjaksi kuultiin koululaisten, opettajien, vanhempien ja ruokailusta vastaavien mielipiteitä. Tulokset hankkeesta saatiin tammikuussa 2008. Hankkeen projektipäällikkönä toimi yliopettaja Irma Tikkanen Stadian palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmasta. Lisätietoja: Irma Tikkanen, etunimi.sukunimi@stadia.fi
Lue raportti: Asiakaslähtöisen kokonaisvaltaisen kouluruokailumallin kehittäminen »
Lue tiedote: Monipuolista tietoa kouluruokailun kehittämiseen »

Makukoulu-hanke

Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA rahoitti makukoulu-käsikirjan teon. Käsikirjassa kuvataan makuoppituntien sisältö ja tavat tehdä yhteistyötä elintarvikealan yritysten kanssa.
Toimintakäsikirja opettajille ja kouluttajille (PDF) »

Makukoulun tarkoitus on innostaa lapsia kokeilemaan erilaisia ruokia, arvioimaan makumaailmaa sekä näin auttaa heitä kasvamaan monitaitoisiksi ruokailijoiksi. Makukoulu-käsikirja perustuu Helsingin yliopiston elintarviketeknologian laitoksen tutkimus- ja seurantahankkeessa vuosina 2004–2007 saatuihin oppeihin. Ranskalaiseen Classes du Gout -runkoon pohjautuvaa koulutusta täydennettiin Viikissä kotimaisella ja ulkomaisella ruokaperinteellä. Viikin normaalikoulun makukoulutunneilla harjoitettiin ruokailussa käytettäviä kaikkia aisteja.
Katso kokeilussa käytettyjä kalvoja »
Tiedote: Makukoulua alakoululaisille »

Työ jatkuu päiväkoti-ikäisten SAPERE-hankkeessa.
 Lue lisää hankkeen etenemisestä »

Tutustu selvitykseen Makukoulun levittäminen varhaiskasvatukseen – päiväkoteihin ja alakoulujen perusopetukseen (PDF) »

Tutustu tutkimusraporttiin (Tuulia International Oy):
Ravintolan ruoanhankintatietojen käyttö ravitsemuksellisen laadun arvioinnissa ja seurannassa (PDF) »