MAASEUDUN ROOLI TULEVAISUUDEN MERKITYSYHTEISKUNNASSA -TRENDIANALYYSI

Kehittyneissä länsimaissa on huomattu, että jatkuva taloudellisen kasvun tavoittelu ei tee ihmisiä enää onnelliseksi. Elämyskeskeisyyden asemasta ihmiset haluavat kokea merkityksellisempää elämää ja maaseudun rooli on siinä keskeisessä asemassa.  

Trendianalyysissa tutkitaan edelläkävijäyhteisöjen elämäntapoja ja niiden kosketuspintoja suomalaiseen maaseutuun. Erityisesti paneudutaan maaseudun rooliin tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa: Mitkä ovat merkitysyhteiskunnan nousevat ilmiöt ja uudenlaiset näkökulmat maaseudun vetovoimatekijöihin?  

Analyysin pohjalta toteutetaan maaseutumielikuvien uudistamiseen tähtäävä valokuvakilpailu. Trendianalyysin tulokset muokataan kilpailun aineistoa hyödyntäen monipuolisiksi visuaalisiksi käytännön materiaaleiksi ja työkaluiksi.

Lisätietoja: Eeva Hellström