Osallistavan yhteiskehittämisen kenttäkokeilu

Suomi luo lähivuosina digitaalisia palvelukokonaisuuksia, jotka helpottavat elämäntapahtumiin liittyvää asiointia. Kokeilemme, miten digitaalisia alustoja voi hyödyntää kansalaisten osallistamiseen näiden kokonaisuuksien kehittämisessä.

Mistä on kyse? 

EU:n tavoitteena on edistää kuluvan vuosikymmenen aikana jäsenmaittensa digitalisaatiota. Päämääränä on parantaa digitaalisten infrastruktuurien turvallisuutta ja kestävyyttä, kehittää väestön digiosaamista sekä sujuvoittaa yrityksille ja kansalaisille suunnattuja palveluita.

Saavuttaakseen EU:n tavoitteet Suomi on päättänyt kehittää tulevina vuosina uudenlaisia digitaalisia palvelukokonaisuuksia.

Palvelukokonaisuudet linkittyvät ihmisten elämään tavanomaisesti kuuluviin tapahtumiin, kuten lapsen syntymään, avioliittoon, avioeroon, opiskelun aloittamiseen, armeijaan menoon tai työttömyyteen. Näille elämäntapahtumille on tyypillistä, että ihmisten on asioitava useiden julkisten tai yksityisten palveluntarjoajien kanssa.

Jatkossa asiointia halutaan helpottaa luomalla nykyistä yhtenäisempi digitaalinen palvelukokonaisuus, jota automatisoidaan ja mahdollisesti myös osin personoidaan asiakkaiden tilanteiden mukaisesti.

Sitran, valtiovarainministeriön ja VTT:n rahoittama, yksivuotinen Osallistavan yhteiskehittämisen kenttäkokeilu kytkeytyy näihin Suomen suunnitelmiin.

Suomen julkinen hallinto on saanut 2020-luvulla Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:lta palautetta siitä, että kansalaisia osallistetaan digitalisaatiohankkeisiin liian vähän, liian kapeasti sekä liian myöhään.

Jotta elämäntapahtumiin kytkeytyvistä uusista digitaalisista palvelukokonaisuuksista muodostuisi aidosti ihmiskeskeisiä, kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia digitalisaatiohankkeissa on parannettava.

Mitä teemme?

Kansalaisten osallistamista ja kuulemista varten on kehitetty viime vuosina uusia digitaalisia osallistumisalustoja, joista on saatu hyviä kokemuksia eri maissa.

Osallistavan yhteiskehittämisen kenttäkokeilun aikana testataan, miten näitä alustoja voitaisiin jatkossa hyödyntää myös julkisten digitalisaatiohankkeiden – ensisijaisesti elämäntapahtumalähtöisten palvelukokonaisuuksien – kehittämisessä Suomessa.

Hankkeen aikana testataan ainakin kahta erilaista digitaalista osallistumisalustaa. Alustakokeilut sidotaan omaisen kuolemaan liittyvän palvelukokonaisuuden kehittämiseen, koska Suomi on päättänyt ryhtyä kehittämään ensimmäiseksi tätä digitaalista palvelukokonaisuutta.

Digitaalisten alustojen kokeilut toteutetaan syksyllä 2024. Kokeilujen perusteella arvioidaan erilaisten alustojen etuja ja haasteita digitaalisten julkisten palveluiden kehittämisessä.

Hanke päättyy maaliskuussa 2025, jolloin kokeilujen opeista julkaistaan julkiselle hallinnolle suunnattu raportti. Raportti sisältää suosituksia siitä, kuinka kansalaisten osallistumista digitaalisten julkisten palvelujen kehittämiseen voidaan vahvistaa digitaalisia osallistumisalustoja hyödyntämällä.

Ketkä ovat mukana?

Hankkeen toteuttaa seuraavia organisaatioita edustava asiantuntijaryhmä: Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, DVV, Näkövammaisten liitto, Vammaisfoorumi, Teknologian Tutkimuskeskus VTT sekä Sitra. Sitran lisäksi hankkeen rahoittajina toimivat valtiovarainministeriö sekä VTT.

Hanketta koordinoi hankerahoituksen turvin palkattu projektipäällikkö Anton Sigfrids, joka työskentelee VTT:ssä innovaatioiden etiikkaa ja vastuullisuutta tutkivassa ryhmässä. Työryhmän muut jäsenet osallistuvat hankkeeseen oman rahoituksensa turvin. 

Ajankohtaista

Tästä lisälukemista.

Kuvituskuva. Nuoria, EU:n tähdet ja koneen rattaita sinisellä taustalla.
uutiset

Nuorten uusi vaalikone houkuttelee videoilla

Kirsi Hantula, Tiina Härkönen ja Rosa-Maria Mäkelä
Puheenvuoro

Kansalaisten on voitava vaikuttaa tekoälyn tulevaisuuksiin

Lista

Näin kytket suosittelualgoritmit pois päältä suurissa some-palveluissa 

Puheenvuoro

Sivistyksen merkitys kasvaa, kun yhteiskuntamme digitalisoituu 

Tarmo Toikkanen ja Rosa-Maria Mäkelä
Kommentti

Kaipaatko muutosta someesi? Nämä 4 asiaa muuttuvat

Kalle Järvenpää ja Veikko Isotalo
Haastattelu

Hehän ovat kuin kaksi marjaa – Voisiko vaalikone auttaa?

Käsi pitelee puhelinta, jossa ruudulla Postimuseon verkkosivun tiedote "Keskusteluja digiarjesta museokeskus Vapriikissa".
Poiminnat

Sitra ja Postimuseo kannustavat kansalaisia keskustelemaan digiarjesta

Haastattelu

6 kysymystä vaalien supervuodesta: Pärjääkö demokratia myös tekoälyn aikakaudella?

uutiset

Nuoret aikuiset epäröivät yhteiskunnallista osallistumista – halukkuutta on, mutta uskallusta puuttuu

Ilmiö

Kuka päättää yhteiskunnallisen vaikuttamisen tulevaisuudesta?

uutiset

”Mitä kärjekkäämpi keskusteluilmapiiri, sitä helpompi meitä on repiä kauemmaksi toisistamme”

Puheenvuoro

Onko teknologian tulevaisuus vain aikuisten asia?

Käsiä jotka pitävät puhelimia, joista valuu dataa.
uutiset

Sitra palkitsi kolme ideaa, joiden avulla ihmiset hyötyvät datastaan itse

Monimuotoinen keskustelu, ihmisiä ja puhekuplia.
artikkelit

Maahanmuuttaja­taustaisten toimittajien mentorointi monipuolistaa journalismia ja tukee demokratiaa

Hannu-Pekka Ikäheimo ja Jukka Vahti
Puheenvuoro

Paljonko maksaa minuutti demokratiaa?

Kuvituskuva, ihmiset tuovat oman datansa samaan laatikkoon.
uutiset

Osallistu ideakilpailuun: Voisiko yhteisösi valjastaa datan demokratian tueksi?

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää!

ihmiset
Kirsi Hantula
Johtava asiantuntija, Digitaalinen valta ja demokratia

Mistä on kyse?