TUOTTAVUUS, INNOVAATIOKYKY JA INNOVATIIVISET HANKINNAT

Hankkeen tavoitteena oli edistää tuottavuuskehitystä laatimalla aineisto, joka tukee johtamista sekä innovatiivisten hankintojen ja yhteistyön kehittämistä julkisen sektorin ja yritysten rajapinnassa. Hankkeessa tuotettiin painettu ja sähköinen käsikirja ja kirjan keskeistä sisältöä kuvaava kalvosarja.  

Hanke toteutetiin yhteistyössä valtiovarainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa ja se päättyi maaliskuussa 2006.

Lue raportti Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat (pdf) »

Tekijät ja yhteyshenkilö Sitrassa

Hankeen toteuti tekniikan tohtori Jukka Yliherva. Sitrassa hanketta valvoi ohjelmajohtaja Antti Hautamäki.