YHTEISKUNNALLISEN OSALLISTAMISEN TYÖKALUPAKKI

Yhteiskunnallisen osallistamisen työkalupakin avulla kuka tahansa pystyy osallistamaan ihmisiä laajasti kehittämään ratkaisuja heille tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä verkossa että kasvotusten tapahtuvien keskustelujen kautta. Se koostuu helposti lähestyttävästi toimintaehdotusten kehitysalustasta sekä oppaasta innostavien ja osallistuvien keskustelujen järjestämiseen verkossa ja paikan päällä.

Janne Asmala