Publicerad 04.12.2018

Dessa finländska lösningar bidrar till att minska luftutsläppen globalt

Finland har en verklig möjlighet att utvecklas till ett ledande land inom klimatlösningar, om ett samförstånd gällande reglerna för verkställande av avtalet uppnås vid klimatmötet i Polen som inleds nästa vecka. Sitras experter följer upp och kommenterar klimatmötet på plats i Katowice.
Författare
Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Vårt land har flera lösningar att erbjuda genom vilka det är möjligt att avsevärt främja uppnåendet av målen enligt klimatavtalet från Paris – den globala temperaturökningen ska hållas långt under två grader celsius och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.

Sitra har med sina samarbetspartner under de senaste åren försökt finna och tillsammans skapat lösningar för såväl invånarnas, företagens som förvaltningens behov. Vår tids största utmaning kräver åtgärder av alla. Vi behöver politiska lösningar och företagens lösningar såväl för vardagen, för lokala och nationella beslut som för de internationella arenorna. Lösningarna kan tas i bruk även i andra länder antingen i oförändrad form eller anpassade efter de lokala förhållandena.

Det finns ett stort behov av direkta lösningar som snabbt leder till en minskning av utsläppen. Bland annat Europeiska kommissionen har i sin färska uppdatering av klimatstrategin understrukit hur övergripande den förändring är som behövs i samhällena. Sitra har visat att det är möjligt för Finland att på ett kostnadseffektivt sätt minska sina utsläpp med 60 procent före 2030.

Samtidigt är det nödvändigt att sörja för att samhällenas grundpelare på lång sikt understöder ett hållbart levnadssätt som beaktar gränserna för jordens bärkraft. Sitra har uppmuntrat finländarna att välja sådana åtgärder för att minska utsläppen som passar just dem och sporrat det finländska samhället till att övergå till en strategisk och kostnadseffektiv klimatpolitik och en cirkulär ekonomi i vilken ökad välfärd inte grundar sig på överkonsumtion av naturresurserna och kvantitativ försäljning av produkter. Enligt Sitras utredning är det inte möjligt att uppnå de globala målen enligt klimatavtalet från Paris utan en cirkulär ekonomi för de fyra material som orsakar mest utsläpp.

Sitras klimatlösningar

Vardagen

Livsstilstest: Som ett resultat på det här snabbtestet får du skräddarsydda tips som hjälper dig spara tid, pengar och miljö och förbättra din livskvalitet. Testet har redan gjorts över 500 000 gånger!

100 smarta vardagsgärningar: Förteckningen innehåller 100 sätt för ett bra liv inom ramarna för jordens bärkraft.

Kommunerna

Kommunernas mest intressanta gärningar inom cirkulär ekonomi: På listan presenteras kommunernas mest inspirerande åtgärder för cirkulär ekonomi. Samma åtgärder kan vidtas även på andra håll i Finland.

Offentliga och privata mobilitetstjänster serverade på samma fat: Kan man till exempel till en sote-transport som understöds av kommunen sälja platser till passagerare som betalar själva för färden?

Organisationer

Världens första kalkylator för koldioxidavtryck för organisationer: Lösningen hjälper organisationer att verifiera och minska utsläppen.

Företag

De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi: Listan presenterar de mest intressanta företagsexemplen inom cirkulär ekonomi i Finland.

Verktyg för cirkulär ekonomi i tillverkningsindustrin: Handbok och praktiska verktyg för företag för en övergång till cirkulär ekonomi.

Företagstävlingen Fiksu Arki (Smart Vardag): En tävling för småföretag vars produkt eller tjänst hjälper konsumenterna att göra hållbara val i vardagen.

Staterna

Den mest kostnadseffektiva vägen för minskade utsläpp för Finland: Utsläppen kan minskas med nästan hälften med åtgärder som inte medför några extra kostnader under sin livstid eller som rentav innebär inbesparingar.

Nationell vägkarta för cirkulär ekonomi: Världens första vägkarta för den cirkulära ekonomin fastställer de steg som behövs för en systemisk förändring av Finlands nationalekonomi.

Green to Scale: Man kommer redan långt i minskandet av utsläpp genom att utnyttja befintliga lösningar för låga utsläpp och ta dem i bruk i större omfattning.

Exponential climate action road map: Utredningen kartlägger globalt de åtgärder som behövs inom olika sektorer för att halvera växthusgasutsläppen före 2030.

World Circular Economy Forum (WCEF): Toppevenemanget inom cirkulär ekonomi lyfter fram världens bästa lösningar för den cirkulära ekonomin. Forumet främjar internationellt samarbete mellan företag, beslutsfattare och sakkunniga.

“Efterfrågan på de ovan uppräknade lösningarna kan börja växa ännu starkare, om klimatförhandlingarna i Polen leder till en överenskommelse om reglerna för verkställandet av klimatavtalet i Paris”, uppskattar Mari Pantsar, direktör för temat Kolneutral cirkulär ekonomi på Sitra.

“Sålunda kan Finland vara ett ledande land inom klimatlösningar, men det kräver ännu starkare åtgärder av oss även hemma i Finland. I egenskap av nästa EU-ordförandeland har Finland en verklig möjlighet att göra vår världsdels klimatskydd ännu ambitiösare”, säger hon.

Sitra följer klimatförhandlingarna i Polen på plats i Katowice 2.–14.12. Under hela den tid som förhandlingarna pågår kan Sitras äldre rådgivare Oras Tynkkynen, oras.tynkkynen@sitra.fi, tfn +358 (50) 512 1584 intervjuas på plats. Under den andra förhandlingsveckan 10.–15.12. är även expert Tuuli Hietaniemi från teamet Klimatlösningar, tuuli.hietaniemi@sitra.fi, tfn +358 (50) 516 8115 på plats.

Aktuell information om Sitras åtgärder vid klimatmötet i Polen finns på evenemangets webbplats https://www.sitra.fi/tapahtumat/sitra-seuraa-ykn-ilmastoneuvotteluja-puolassa/

Mer information om Sitras klimatarbete och experter

Kontaktpersoner för media

Kommunikationsexpert Sanna Autere, tfn +358 50 331 7510, sanna.autere@sitra.fi
Kommunikationsexpert Samuli Laita, tfn +358 40 536 8650, samuli.laita@sitra.fi

I Helsingfors följer Sitras klimatexperter med klimatmötet:

Mari Pantsar
cirkulär ekonomi som avgörande faktor för klimatförändringen
direktör för Sitras tema Kolneutral cirkulär ekonomi, tfn +358 50 382 0755, mari.pantsar@sitra.fi

Janne Peljo
Klimatlösningar och investeringar
Direktör för Sitras projekt Klimatlösningar, tfn +358 40 528 5754, janne.peljo@sitra.fi

Saara Tamminen
ekonomiska styrmedel, ekologisk skattereform och konkurrenskraft
tfn +358 50 516 8135, saara.tamminen@sitra.fi

Outi Haanperä
ekonomiska styrmedel, utsläppshandel
tfn +358 50 572 2169, outi.haanpera@sitra.fi

Mariko Landström
medel för minskning av utsläppen och teknologiska lösningar
puh. +358 45 845 0075, mariko.landstrom@sitra.fi

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?