nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Finland har förutsättningar att bli ett ledande land inom dataekonomi – nu gäller det att använda dem

Vi har både kompetens och verktyg, men har vi vilja att handla raskt och göra snabba investeringar för att öka Finlands digitala konkurrenskraft? Bakgrundsarbete har gjorts på många olika håll, även i Sitras projekt för en rättvis dataekonomi.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Näringslivet har redan satsat på att ge fart åt digitaliseringen i projektet Digital Game Changers (på finska), där ett tjugotal ledande företag under ledning av Finlands Näringsliv undersökte lösningar för de utmaningar som digitaliseringen och klimatförändringen medför. Även staten satsar på samutveckling. Ett gott exempel på detta är det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI, där målet är att göra det lättare för människor att få service vid rätt tidpunkt.

Sitra har i sin tur byggt grunder för en rättvis dataekonomi och praktiska verktyg för företag i projektet IHAN tillsammans med sina samarbetspartner. Sitra erbjuder företagen till exempel en testbädd och en regelbok för rättvis dataekonomi (på finska och engelska) som företagen kan använda för att snabbt komma igång med utvecklingen av digitala tjänster. I regelboken finns bland annat modellavtal som gör det lättare att skapa datanätverk.

På testbädden erhölls bra resultat när SEB och Wärtsilä testade en digital rembursprocess och Skatteförvaltningen utvecklade en digital tjänst för grundande av företag. I arbetet med att utveckla Business Finlands tjänst Dealflow.fi utnyttjades testbäddens centrala funktioner, till exempel stark autentisering och beviljande av tillstånd för användning av data.

Utöver de aktörer som redan aktiverat sig behöver Finlands konkurrenskraft politiska beslut och investeringar inom den offentliga och privata sektorn. Det finns efterfrågan på en avgiftsfri testbädd. Grundarbetet för den gjordes i Sitras projekt tillsammans med Nixu, Digital Living, HiQ och Vastuu Group.

”Samarbete är inte en sliten kliché, utan det enda sättet att lyckas i dagens läge. Just nu är det viktigt att slopa de traditionella uppfattningarna om gränserna för tillåtet samarbete och montera ned alla silon. Vi måste kavla upp ärmarna och försöka röja undan hindren för vår konkurrenskraft tillsammans ”, säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Sitra fortsätter att arbeta med rättvis dataekonomi med nya betoningar. Företag kan redan gå med till exempel i projektet Gaia-X, som utvecklar standarder, spelregler och infrastruktur baserade på europeiska värderingar för ett dataekosystem som öppet delar data.

Ämnet diskuterades på seminariet om Finlands digitala konkurrenskraft 31.8.2021 (på finska). Seminariet var startskottet för ett omfattande samarbete mellan den offentliga sektorn och företag och för investeringar som förhoppningsvis genomförs i snabb takt. Sitras plan för en vägkarta för dataekonomin är ämnet för den nästa verkstaden (på finska) som Nixu ordnar den 4 oktober.

Vad handlar det om?