1. Tutkimus ja koulutus

  Tutkimukseen perustuva tieto ja poikkiyhteiskunnallinen yhteistyö ovat Sitran vaikuttavuustyön ytimessä.

Ajankohtaista

  1. Toiko teknologinen murros...

   Uutiset 0

   Verkossa leviävä disinformaatio on aikamme suurimpia yhteiskunnallisia uhkia. Aiheeseen sukelletaan Sitran tuoreessa työpaperissa.

   2 viikkoa sitten kirjoittajalta Heli Nissinen
  2. Kädet ristissä yleisössä

   Menneisyyden johtajat?

   Blogit 0

   Olin hiljattain mukana tilaisuudessa, johon osallistui kokeneita julkisen hallinnon johtavia virkamiehiä. Keskustelussamme tuli esille...

   Yksi kuukausi sitten

Tutkimus ja koulutus tukevat Sitran vaikuttavuustyötä

Tutkimukseen perustuva tieto ja poikkiyhteiskunnallinen yhteistyö ovat asioita, joihin Sitrassa panostetaan erityisen paljon. Selvitystyötä ja tutkimuksia tehdään teemojen alla, mutta koko ajan on käynnissä myös erillisiä kestävän hyvinvoinnin tutkimushankkeita, jotka syventävät tai haastavat Sitran strategiaa ja visiota. Koulutustoiminta puolestaan kokoaa päättäjiä ja muutoksentekijöitä kehittämään huomisen menestyvää Suomea yhdessä.

Tutkimustoiminta syventää ja haastaa Sitran strategiaa ja ajattelua

Sitran tutkimustoiminnalla on aina suhde Sitran kestävän hyvinvoinnin strategiaan ja visioon Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Joko tutkimus haastaa strategiaa joltain tietyltä kantilta, syventää ymmärrystä sen osasta tai rakentaa siihen uusia näkökulmia. Tämänhetkistä ymmärrystämme aiheesta käsitellään työpaperissa Visio Suomelle ja verkkojulkaisussa Uusi juoni – kohti kestävää hyvinvointia.

Tutkimustoiminta on avainaluetyön, strategian, yhteiskunnallisen koulutuksen ja yritysrahoituksen tavoin osa Sitran vaikuttavuustyötä. Tutkimustiimi tarjoaa tutkimustietoa ja -osaamista Sitran kolmen teema-alueen tarpeisiin, sekä toteuttaa yksittäisiä tutkimushankkeita tutkimusbudjetin rajoissa.

Sitran tutkimustoiminta ei ole akateemista perustutkimusta, vaan luonteeltaan olemassa olevaa tietoa yhteen kokoavaa. Teemme ja teetämme tutkimusta, joka:

 • tuo selvän, todistettavan panoksen tutkittavaan haasteeseen
 • tähtää joko käsitteelliseen (syventää tietämystä aiheesta), välineelliseen (vaikuttaa ratkaisujen syntymiseen) tai kyvykkyyksiä rakentavaan (yksilön tai instituutioiden) vaikuttavuuteen
 • on aidosti hyödyllistä sidosryhmillemme

Sitran koulutustoiminta kokoaa oppimaan ja kehittämään yhdessä

Sitran koulutustoiminta pyrkii vahvistamaan suomalaisten päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutustoiminta perustuu yhteiseen oppimiseen. Siinä tietoa, ymmärrystä ja todellisuutta rakennetaan yhdessä osallistujien kanssa. Toiminta onkin lähempänä yhteistä kehittämistä kuin perinteistä kouluttamista.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus on keväällä 2013 käynnistynyt koulutuskonsepti, joka hyödyntää Sitran aiemman talouspolitiikkakoulutuksen (1977-2005) parhaaksi koettuja toimintamalleja, mutta lähestyy talouspolitiikkaa aikaisempia kursseja laajemmasta näkökulmasta.

Kursseilla opitaan, mistä lähtökohdista ja miten talouspolitiikkaa Suomessa tehdään, mutta lisäksi rakennetaan näkemystä siitä, miten kestävälle kehitykselle ominaista, pitkäjänteistä ja laaja-alaista otetta voidaan lisätä talouspolitiikan käytännöissä ja johtamisessa. Lue lisää kursseista ja osallistumisesta täällä.

Ratkaisu 100 -haastekilpailu

Satavuotiaan Suomen sekä Sitran 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Sitra haluaa vastata yhteiskunnallisiin ongelmiin haastekilpailulla. Ratkaisu 100 -haastekilpailussa valitaan suomalaisia koskettava yhteiskunnallinen ongelma, johon eri taustoista ponnistavat tiimit lähtevät kehittämään ratkaisuja. Parhaan idean kehittäjät saavat ratkaisun toteuttamiseen miljoona euroa.

Kilpailu toteutetaan fasilitoituna, yhteiskehittelyyn pohjautuvana prosessina hyödyntämällä mm. Elinvoima-foorumeilta kertyneitä oppeja.

Elinvoima-foorumit ovat rakentaneet tulevaisuutta teema kerrallaan

Elinvoima-foorumit ovat koonneet yhteen poikkiyhteiskunnallisen joukon yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin. Osallistujat ovat oppineet toisiltaan ja etsineet rohkeita ratkaisuja siihen, millaisia rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia Suomessa olisi kunkin foorumin teemaan liittyen tehtävä. Foorumien tuloksena on syntynyt käytännön kokeiluja ja tekemistä, joiden avulla on pyritty ratkaisemaan foorumissa tunnistettuja yhteiskunnallisia ongelmia.

Kussakin foorumissa on ollut noin 30 osallistujaa, jotka edustavat moninäköalaista osaamista foorumin teemaan. Foorumit ovat työskennelleet kukin 4-5 kuukautta kerrallaan.

Ensimmäinen Elinvoima-foorumi kokoontui teemalla Uusi työ (2011). Toisen foorumin aihe oli Uusi demokratia (2011-12.) Kolmas Elinvoima-foorumi toteutettiin teemalla Kestävä talous (2012-2013). Neljäs foorumi (2013-2014) käsitteli uutta turvallisuutta. Viidennen foorumin teema oli Uusi koulutus, ja se päättyi kesäkuussa 2015.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Uutiset Miten tulevaisuudesta puhutaan YouTubessa?

Osana Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta -kiertuetta selvitämme, miten tulevaisuuskeskustelua voitaisiin käydä nuorten kanavissa. Tulevaisuus-teemaan liittyviä aiheita käsittelevät blogitekstit, jotka sisältävät myös videoita, löytyvät sivun oikeasta laidasta Suosittelemme-otsikon alta. Töttöröö Networkin teettämän selvityksen mukaan YouTube-videot tavoittavat enemmän...

2 päivää sitten

Uutiset Nuoret mukana Heurekan ja Sitran tulevaisuusnäyttelyn suunnittelussa

Millainen on tulevaisuuden Suomi? Mitä ajattelemme terveydestä ja hyvinvoinnista, miten matkustamme, mitä syömme ja minkälainen luonto meitä ympäröi? Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta on tiedekeskus Heurekan ja tulevaisuustalo Sitran valmisteilla oleva yhteisnäyttely, joka kertoo tulevaisuuden Suomesta ja suomalaisuudesta. Vuorovaikutteinen ja toiminnallinen näyttely tulee avaamaan...

1 viikko sitten

Hankkeet Erätauko

Voiko kuka tahansa keskustella yhteiskunnasta rakentavasti ja innostua siitä? Erätauko-hankkeessa otetaan tästä selvää. Mistä on kyse? Yhteiskunnallinen keskustelu on Suomessa kärjistynyttä, eivätkä ihmiset laajasti osallistu siihen. Yhä useampi myös kokee, että omat vaikutusmahdollisuudet yhteiskuntaan ovat riittämättömiä. Siksi Sitra haluaa löytää uuden tavan...

Lokakuu 2016 - Joulukuu 2017

Julkaisut Algoritmidemokratiaa

Verkossa leviävä disinformaatio on aikamme suurimpia yhteiskunnallisia uhkia. Disinformaation aiheuttama epävakaus ei rajoitu yksittäisten valtioiden rajojen sisälle vaan sillä voi olla globaaleja heijastusvaikutuksia esimerkiksi kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin tai vaalituloksiin. Aiheeseen sukelletaan Sitran tuoreessa työpaperissa Algoritmidemokratiaa – Kuinka teknologinen murros...

Hannu-Pekka Ikäheimo

Artikkelit Kompleksisen yhteiskunnan vaihtoehtoiset totuudet

Puoluepolitiikkaa ( politics ) ja julkista politiikkaa ( public policy ) käytetään usein arkisessa kielenkäytössä toistensa synonyymeina. Nämä käsitteet kyllä liittyvät toisiinsa, mutta samaa asiaa ne eivät tarkoita. Politiikka ja julkinen politiikka sijoittuvat suhteessa toisiinsa jatkumolle – politiikan areenoilla määritellään yhteiskuntapoliittiset tavoitteet, joita sitten...

2 viikkoa sitten

Blogit Miten hiilineutraalius ja tasa-arvo kytkeytyvät toisiinsa?

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta ei anna oikeutta sille, miten tiiviisti päästöt ja resurssien käyttö kytkeytyvät hyvinvoinnin ja tasa-arvon tavoitteluun.

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuuli Hirvilammi

Artikkelit Mitä nämä käsitteet tarkoittavat?

Kokosimme yhteen joukon hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviä käsitteitä, joiden koemme kaipaavan selitystä. Päivitämme ja täydennämme listaa tarvittaessa.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit 100-vuotias Suomi arvokatsastuksessa

Turvapaikanhakijoiden määrän hetkellinen nopea kasvu oli testi, jota Eurooppa ei läpäissyt kunnialla. Tutkija Sirkku Varjonen pohtii, onko Suomella aihetta ylpeyteen.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Sirkku Varjonen

Blogit Menneisyyden johtajat?

Olin hiljattain mukana tilaisuudessa, johon osallistui kokeneita julkisen hallinnon johtavia virkamiehiä. Keskustelussamme tuli esille julkishallinnon johtajille suunnattu nykyinen kaupallinen koulutustarjonta ja joku toi esille, että sellainenkin kurssi on nykyään tarjolla kuin ”Tulevaisuuden johtajat”. Yksi keskustelijoista totesi puoliksi vitsinä, ettei tuollaiselle kurssille ole...

Yksi kuukausi sitten

Muualla verkossa seuraavaerä.fi

Mikä kaikki muuttuu, jos työ muuttuu? Puheenvuoroja, näkemyksiä ja kiteytyksiä keskustelun pohjaksi!

Yksi kuukausi sitten sivustolta https:

Muualla verkossa Evästystä Euroopalle

Yhteisen perustan rakentaminen kestäville eurooppalaisille pakolaisratkaisuille on mahdollista vain yhdessä keskustelemalla ja tekemällä yhteistyötä myös niiden kanssa, jotka ovat eri mieltä, kirjoittaa tutkija Pasi Saukkonen blogissaan.

Yksi kuukausi sitten sivustolta https:

Blogit Camp Noun sadettimet ja dialogi demokratiassa

Dialogi ei vippaskonsteja kaipaa. Tapio Anttila pohtii Monologia dialogista -blogisarjansa kahdeksannessa kirjoituksessa dialogia ja demokratiaa Kai Alhasen kirjan innoittamana. Kävin tyttärieni kanssa Netsin korisottelussa Brooklynissa. Ottelu ratkesi ensimmäisellä jaksolla ja loppu oli laiskahkoa pelailua. Yleisön ajankuluksi väliajat olivat pakattu täyteen ”viihdettä” ja...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tapio Anttila

Blogit Kapitalismi on rikki, se pitää korjata

Julkishallinto voi parhaimmillaan vauhdittaa yhteiskunnan uudistumiseen vaadittavia innovaatioita, kirjoittaa Timo Hämäläinen.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Timo Hämäläinen

Tapahtuma Uuden ajan työ ja toimeentulo - valoa tulevaisuuteen

Työn muutoksesta puhuvat nyt kaikki. Vähemmän sen sijaan keskustellaan siitä, miten työn muutos haastaa yhteiskuntamme perinteisen toimintalogiikan. Työn, kasvun ja hyvinvoinnin yhteys murtuu tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Haluamme herättää keskustelua tästä murroksesta ja siitä, miten ja mihin suuntaan yhteiskunnallisia odotuksia tulisi nyt rukata. Tilaisuuden...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Tiina Lehto

Blogit Luonto ja hyvyys kotouttavat

Suomalaiset ovat oivaltaneet, että luonto on suuri voimavara myös maahanmuuttajien kotouttamiseen.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Eeva Furman


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot