1. Perustulokokeilu

  Miten perustulokokeilu pitäisi toteuttaa?

Ajankohtaista

  1. Hackaamalla kohti...

   Artikkelit 1

   Mitä yhteistä on tutkijoilla, yhteiskunnallisilla aktiiveilla, nuorilla politiikoilla, koodareilla ja aktivisteilla?

   11 kuukautta sitten kirjoittajalta Heli Nissinen

Selvitys perustulokokeilun toteuttamisesta

Sitra on mukana Kelan johtamassa, eri tutkimuslaitoksien tutkijoista koostuvassa ryhmässä, jonka tavoitteena on selvittää miten perustulokokeilu kannattaa toteuttaa. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Tavoitteena selvitystyöllä on kartoittaa perustulokokeilun malleja. Perustulokokeilun avulla pyritään selvittämään, miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa paremmin vastaamaan työelämän muutoksia. Tavoitteena on myös muuttaa sosiaaliturvaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi. Samalla pyritään vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan monimutkaista etuusjärjestelmää.

Esiselvityksen tavoitteena on kartoittaa malli, jolla perustulokokeilu voidaan toteuttaa. Kokeilun avulla puolestaan arvioidaan perustulon vaikutuksia eri väestöryhmissä ja tehdään kokonaisarvio kustannuksista.

Esiselvityksen toteuttavat yhdessä seuraavat tahot:

 • Kelan tutkimusosasto
 • Helsingin yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Sitra
 • Ajatushautomo Tänk sekä
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Suomen Yrittäjät sekä kunta-alan, vero-oikeuden ja perustuslain asiantuntijoita. Tutkimusta johtaa Kelan tutkimusjohtaja professori Olli Kangas (etunimi.sukunimi@kela.fi).

Aikataulu

 • Esiselvitys käynnistyi lokakuun lopussa 2015
 • Selvitys olemassa olevasta tiedosta ja muualla kokeilluista malleista ja niiden tuloksista on valmiina keväällä 2016
 • Edellisen työn tuloksena laaditaan kuvaus kokeiltavista malleista ja koeasetelmista loppuvuonna 2016
 • Perustulokokeilun on suunniteltu alkavan vuonna 2017

Uutisia kokeilun etenemistä voi seurata Kelan sivuilta: www.kela.fi/perustulokokeilu

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Artikkelit Uusi työelämä ja kestävä talous

Työelämä ja työmarkkinat ovat valtavassa muutoksessa, joka saa vauhtinsa muun muassa digitalisaatiosta, kansainvälisestä kilpailusta sekä elinkeinorakenteen muutoksesta.

10 kuukautta sitten

Artikkelit Hackaamalla kohti perustulokokeilua

Mitä yhteistä on tutkijoilla, yhteiskunnallisilla aktiiveilla, nuorilla politiikoilla, koodareilla ja aktivisteilla?

11 kuukautta sitten kirjoittajalta Heli Nissinen

Blogit 32-tunnin sukellus perustuloon

Perustulohackissa kohtaavat perustulon kehittämisestä kiinnostuneet. Vesa-Matti Lahti avaa mistä tapahtumassa on kyse.

1 vuosi sitten

Tapahtuma Perustulohack

Perustulohackissa kohtaavat perustulon kehittämisestä kiinnostuneet koodarit, tutkijat, aktivistit, yhteiskunnalliset keskustelijat, ajattelijat, poliitikot, graafikot, informaatiomuotoilijat ja viestijät.

1 vuosi sitten

Muualla verkossa Perustulokokeilu

Ajantasaisin tieto ja aineistot perustulokokeiluselvitykseen liittyen löytyvät täältä.

1 vuosi sitten sivustolta www.kela.fi

Julkaisut Miten testata perustulon vaikutuksia?

Mikäli Suomessa haluttaisiin kokeilla perustuloa, paras tapa siihen olisi kenttäkoe. Kenttäkoe tarkoittaa tutkimusasetelmaa, jossa asioiden syy-seuraussuhteita selvitetään testaamalla. Kenttäkokeella voitaisiin luotettavimmin selvittää perustulouudistuksen vaikutuksia pienituloisen työikäisen väestön työssäkäyntiin. Tulokset käyvät ilmi tässä Ajatushautomo Tänkin julkaisemasta...

Mikko Forss ja Ohto Kanninen


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot