uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Ekologista kestävyyskriisiä ei ratkaista siiloissa – Sitran työ kestävyysratkaisujen vauhdittamiseksi jatkuu kahdessa uudessa projektissa

Sitra käynnistää kaksi uutta projektia, joissa etsitään ratkaisuja ekologiseen kestävyyskriisiin yhdessä julkisen sektorin, yritysten ja kansalaisten kanssa.

Kirjoittaja

Antti Lehtinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Hyvinvointimme, terveytemme ja taloutemme ovat riippuvaisia monimuotoisesta luonnosta ja vakaasta ilmastosta. Tällä hetkellä ilmastokriisi ja luontokato etenevät kuitenkin huolestuttavaa vauhtia, mikä vaarantaa hyvinvointimme perustan.

Ekologisen kestävyyskriisin ulottuvuuksia kuten ilmastokriisiä ja luontokatoa Luontokato Ihmisen toiminnallaan aiheuttama luonnon monimuotoisuuden romahdus, joka on käynnissä kaikkialla maapallolla. Luontoa katoaa sata tai jopa tuhat kertaa nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Käynnissä on maapallon historian kuudes sukupuuttoaalto. Avaa termisivu Luontokato ei voida ratkaista siiloissa. Ilmastokriisi kiihdyttää luontokatoa ja luontokato kiihdyttää ilmastokriisiä. Jos yritetään ratkaista vain toinen, epäonnistutaan molemmissa.

Ilmastokriisin ja luontokadon ratkaiseminen edellyttää myös luonnonvarojen kulutuksen saattamista kestävälle tasolle. Ratkaisuja tarjoaa kiertotalous Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous , jossa olemassa olevat materiaalit pidetään tehokkaasti käytössä.

Sitran rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisujen edistäjänä ja toimeenpanon kiihdyttäjänä on merkittävä. Strategiamme ja lakisääteisen tehtävämme mukaan tavoitteenamme on edistää ratkaisuja, jotka samalla parantavat ihmisten elämää ja lisäävät Suomen kilpailukykyä.

Sitra on vuosien 2015–2022 aikana edistänyt kiertotaloutta, selvittänyt ilmasto- ja luontoratkaisuja, ja kehittänyt ratkaisuja kestävään arkeen. Työtä on tehty yhteistyössä laajan sidosryhmäjoukon kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

“Venäjä brutaali hyökkäyssota lisää painetta irtautua fossiilisesta energiasta Euroopassa ja Suomessa. Vaikka nyt tarvitaan nopeita toimia, muutoksen pitää kuitenkin olla kustannustehokas ja reilu”, kertoo Kestävyysratkaisut-teeman johtaja Mari Pantsar.

Pantsar uskoo, että nyt on oikea aika laittaa uusi vaihde silmään ekologisen kestävyyskriisin ratkaisemisessa.

“Ekologista kestävyyskriisiä on tähän asti ratkaistu yksi ulottuvuus kerrallaan. Tämä ei ole kuitenkaan kestävää, vaan tärkeää on huomioida samanaikaisesti eri ulottuvuudet”, jatkaa Pantsar.

Uusissa projekteissa etsitään ratkaisuja julkisen sektorin, yritysten ja kansalaisten kanssa

Sitran päivitetyssä strategiassa tulevaisuustalon työn ytimeen nostettiin luonnon monimuotoisuus. Kestävyysratkaisut-teemalla työ jatkuukin kesästä 2022 alkaen kahdessa uudessa projektissa. Toimintamallimme mukaisesti nykyiset projektit päättyvät kesään mennessä. Uusissa projekteissa etsimme ratkaisuja kansalaisille, yrityksille ja päättäjille ekologiseen kestävyyskriisiin vastaamiseksi.

Uudessa Luonto ja arki- projektissa vauhditetaan kansalaisten kestäviä valintoja, joilla voidaan edistää samanaikaisesti luontokadon ja ilmastokriisin ratkaisemista. Projektin työ pohjautuu Sitran aikaisempaan kansalaisten kanssa tehtyyn työhön ja tarjoaa tietoa elämäntapojen muutoksista yritysten ja yhteiskunnallisen päätöksenteon hyödynnettäväksi.

Projekti kartoittaa myös ohjauskeinoja, joiden avulla arjen kestävät valinnat ovat yksilöille houkuttelevia. Uusi projekti käynnistyi 1.5.2022 ja projektijohtajana toimii Markus Terho.

Luonto ja talous -projektissa työskennellään julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Projektissa kehitetään konkreettisia työkaluja, joiden avulla esimerkiksi rahoittajat ja yritykset voivat sovittaa omaa toimintaansa maapallon kantokyvyn rajoihin. Julkisella sektorilla tavoitteena on selvittää keinoja ja tarjota työkaluja siihen, miten talousjärjestelmä voi paremmin huomioida ja turvata luontopääomamme.

Työn ytimessä on siis yhteinen luontopääomamme, sisältäen kaikki elottoman ja elollisen luonnon tarjoamat resurssit ja palvelut, ja tämän pääomamme kestävä hallinta. Projekti käynnistyy 1.7.2022 ja projektijohtajana toimii Outi Haanperä.

“Käynnistyvät projektit lähestyvät ekologista kestävyyskriisiä sekä järjestelmä- että yksilötasolla. Tavoitteenamme on tarjota ratkaisuja, joilla voidaan parantaa Suomen hyvinvointia ja luoda ratkaisuja vientimarkkinoille”, jatkaa Mari Pantsar.

Kestävyysratkaisut-teeman työtä voit seurata esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeemme, joka ilmestyy noin kuukausittain.

Päivitetty Luonto ja talous -projektin nimi (aiemmin Talouden kestävyysratkaisut) 19.12.2023.

Mistä on kyse?