archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Energiatehokkuustoimikunta suosittaa yli sataa toimenpidettä energian säästämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman toimikunnan mukaan toimenpiteiden avulla pystytään vähentämään 11 % energiankulutusta, mikä vastaa noin 9,3 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjen vähennystä.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama Energiatehokkuustoimikunta luovutti mietintönsä elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle 9.6.2009. Toimikunta esittää 125 energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpidettä, joiden avulla saadaan aikaan 37 terawattitunnin säästö energian loppukulutukseen vuoteen 2020 mennessä. Listattujen toimenpiteiden avulla pystytään vähentämään 11 % energiankulutusta, mikä vastaa noin 9,3 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjen vähennystä.
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote »

Toimikunnassa oli 31 jäsentä, jotka edustivat laajasti yhteiskunnan eri alueita. Toimikunnan neljä sektorikohtaista jaostoa ehdotti konkreettisia ja perusteltuja toimenpide-ehdotuksia. Jaostot keskittyivät seuraaviin kokonaisuuksiin: rakennukset, liikenne, kotitaloudet sekä teollisuus ja palveluala.

Sitran Energiaohjelma järjesti Rakennukset-jaoston toimikuntatyön strategiaprosessina, johon sisältyi kaikkiaan kuusi työpajaa. Näihin osallistui kuhunkin noin 35 jaoston jäsentä ja ulkopuolista rakennus- ja energia-alojen asiantuntijaa. Asiantuntijajoukko teki yhteistyötä työpajoissa ja useassa valmistelukokouksessa ja -ryhmässä.

– Prosessi palveli osaltaan Sitran Energiaohjelman eteenpäinvientiä ja toi esiin ohjelman kehittämisen kannalta tärkeitä painotuksia. Oli tärkeätä koota kiinteistö-, rakennus- ja energia-alojen asiantuntijoita ja järjestöjen edustajia tiiviiseen työpajaprosessiin pohtimaan energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, totesi Rakennukset-jaoston varapuheenjohtaja, ohjelmajohtaja Jukka Noponen Sitrasta.

– Suomessa on aikaa ottaa enemmän etunojaa energiatehokkuuden parantamistoimissa. Laajan toimikunnan yhdessä tekemät ehdotukset antavat nyt hyvän pohjan siirtyä puheista tekoihin, Noponen jatkoi.

– Useat rakennuksiin liittyvistä toimenpiteistä ovat helposti toteutettavissa ja ne voitaisiin toteuttaa jo nyt. Rakennuksiin liittyvät toimenpiteet ovat myös kustannustehokkain keino vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä, totesi Sitran projektipäällikkö Johanna Kirkinen, joka toimi Rakennukset-jaoston työpajojen raportoijana.

– Toimenpiteistä korostui rakentamiseen liittyvän yhdenmukaisen mittariston ja käsitteistön luominen sekä viestinnän ja koulutuksen parantaminen. Myös energiankulutuksen seuraaminen, energiatehokkuusvaatimusten lisääminen sopimuksiin, korjausrakentamisen energiatehokkuuden huomioivat rahoitusmallit sekä vaihtoehtoisten energiaratkaisujen huomioiminen nousivat kokonaisuuksista esiin. Energiansäästössä tarvitaan tiivistä, yli rajojen ulottuvaa yhteistyötä eri toimijoiden välille sekä pitkäjänteistä sitoutumista tavoitteiden saavuttamiseen, jatkoi Kirkinen.

Lisätietoja

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote »

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö (pdf-tiedosto) »

Mietinnön liitteet »

Sirkka Vilkamo, teollisuusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö
Puh. 010 606 4810, etunimi.sukunimi@tem.fi

Jukka Noponen, ohjelmajohtaja, Sitran Energiaohjelma
Puh. 040 587 4323, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Mistä on kyse?