archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kokemukset kokonaiskoulupäivästä esillä seminaarissa

Sitra mukana rahoittamassa kokonaiskoulupäivä-hanketta

Julkaistu

16.6.2005

Sitra on rahoittanut kokonaiskoulupäivä-hanketta, jonka tavoitteena on ollut koulupäivän rakenteen uudistaminen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ja harrastustoiminnan tarjoaminen luontevana osana oppilaan koulupäivää. Näin on haluttu vähentää lasten yksinoloa, tukea sosiaalista kehitystä ja luoda pohjaa hyville vapaa-ajanviettotavoille.Hanke on osa valtakunnallista MUKAVA kokeilu- ja tutkimushanketta. Se käynnistyi syksyllä 2002 neljällä paikkakunnalla (Jyväskylä, Kuopio, Sipoo ja Sievi) seitsemässä peruskoulussa. Hanketta on koordinoitu ja sen seurantatutkimus on organisoitu professori Lea Pulkkisen johdolla Jyväskylän yliopistossa. Kokeilukoulujen rehtorit ovat tehneet kolmen vuoden ajan tiivistä yhteistyötä kokoontuen kuukausittain jakamaan kokemuksiaan. Kokonaiskoulupäivä-projekti päättyy tähän lukuvuoteen. Osa Mukava-hankkeen projekteista jatkuu erillisellä rahoituksella. Kokeilun seurantatutkimus ja loppuraportti valmistuu syksyllä 2005, jolloin pidetään tiedotustilaisuus hankkeen tuloksista. Projektin ja koulujen verkostoyhteistyön päättymiseen liittyen järjestettiin verkostoyhteistyön päätösseminaari 16.5. Yleisradion Isossa Pajassa. Yle on yksi Mukava-hankkeen yhteistyökumppaneista ja esimerkiksi Tuu juttuun – koululaisten iltapäiväkerhopalvelu on alkanut Ylen Teema-kanavalla hankkeen aikana. Seminaarissa tarkasteltiin sosiaalisten innovaatioiden yhteiskunnallista merkitystä, koulun roolia sosiaalisen pääoman muodostajana sekä kokemuksia Mukava-hankkeen verkostoyhteistyöstä ja kokonaiskoulupäivä-projektin toiminnasta.Tilaisuudessa puhuvat mm. Yleisradion johtaja Olli-Pekka Heinonen, tutkimusjohtaja Timo Hämäläinen (Sitra), kansanedustaja Kyösti Karjula ja professori Lea Pulkkinen. 

Lisätietoja: Mukava-hankkeen projektipäällikkö Leevi Launonen, puh. 050- 517 5851 tai leevi.launonen@psyka.jyu.fi. www.mukavahanke.com

Tutkimusjohtaja Timo Hämäläinen, Sitra, puh. 09-618 99256 tai timo.hamalainen@sitra.fi.

MUKAVA-hanke: Hankkeen nimi MUKAVA tulee sanoista muistuttaa kasvatusvastuusta ja se viittaa kaikkien lasten ja nuorten kanssa työskentelevien yhteiseen kasvatusvastuuseen, mutta samalla myös toimivan yhteisöllisyyden tuomaan mukavaan kokemukseen. Mukava-hankkeella on lastensuojelullinen tavoite vähentää oppilaiden yksinoloa aamuisin ja iltapäivisin, kehityksellinen tavoite tukea oppilaiden sosiaalista kehitystä ja luoda perustaa persoonallisuuden kasvua edistäville hyville vapaa-ajan viettotavoille, yhteisöllinen tavoite vahvistaa koulun ja oppilaiden sosiaalista pääomaa.  

Mistä on kyse?