Arvioitu lukuaika 1 min

Sivuvirtaa – uusi blogisarja tuo teollisuuden äänen kuuluville

Kuva: Saana Säilynoja

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Yritysten liiketoiminnassa tarve resurssiviisaudelle kasvaa koko ajan raaka-aineiden käydessä entistä niukemmiksi. Kiristyvä kilpailutilanne myös pakottaa yritykset katsomaan paitsi maan rajojen, myös toimialarajojen ylitse kilpailuetua etsiessään.

Sivuvirrat ovat paljon muuta kuin vain kustannuserä yrityksille. Ne voivat olla sekä arvokas raaka-ainelähde toisille yrityksille että keino vähentää ympäristökuormitusta. Toistensa sivuvirtoja hyödyntävät yritykset muodostavat teollisia symbiooseja. Teollinen symbioosi on tehokas tapa tuottaa suurempi lisäarvo vähäisemmällä luonnonvarojen käytöllä.

Tuoreen Spinversen tekemän kyselyn (CTO Survey 2014) perusteella 68 % suomalaisista teknologiajohtajista pitää ainekiertojen merkitystä heidän liiketoiminnalleen ja sen kannattavuudelle erittäin suurena. Selvityksestä käy myös ilmi, että suuri osa vastaajista katsoo teollisten symbioosien tuovan suurta lisäarvoa myös liiketoiminnan kehittämiseen yli toimialarajojen.

Julkaisemme seuraavien 3-4 kuukauden ajan Sivuvirtaa-blogisarjaa, joka pyrkii tuomaan esiin kiinnostavia näkökulmia ja käytännön esimerkkejä teollisista symbiooseista. Kirjoitukset tarjoavat taustatietoja ja tuoreita näkemyksiä suomalaisen teollisuuden tulevaisuudennäkymistä. Toivomme, että blogisarja palvelee sekä liiketoiminnan kehittämisestä että suomalaisyritysten mahdollisuuksista käytävää keskustelua.

Löydät blogisarjan kirjoitukset tämän sivun oikeasta reunasta Suosittelemme-osiosta tai hakemistosta.

Teema

Koulutus

Sitra pyrkii vahvistamaan päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutustoimintamme tavoite on saada aikaan uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja. Toiminnassamme pyrimme luomaan oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun ja kehittämisen.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Mistä on kyse?