archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusi ohje toimitilojen energiatehokkuuden hallintaan rakentamisessa ja ylläpidossa

Vuonna 2012 voimaan astuvat uudet rakentamismääräykset ovat askel energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen. Ne asettavat vaatimuksia lopputulokselle, mutta eivät anna keinoja, joilla niihin päästään. RILin uuden ohjeen tavoitteena on olla työkalu tähän tarpeeseen.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Uutinen 24.1.2012

Rakentamisen kansallisena tavoitteena on tuottaa lähitulevaisuudessa lähes ainoastaan passiivi- tai nollaenergiarakennuksia. Tämä edellyttää uutta ajattelua ja uutta osaamista rakennushankkeen kaikkiin vaiheisiin sekä myös rakennuksen ylläpitoon ja käyttöön. Tietotaidon kehittäminen koskee erityisesti suunnittelua ja rakennuttamista.

Vuonna 2012 voimaan astuvat rakennusten kokonaisenergiatarkasteluun perustuvat rakentamismääräykset ovat askel energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen. Uudet määräykset asettavat vaatimuksia lopputulokselle, mutta eivät anna keinoja, joilla niihin päästään. RILin uuden ohjeen RIL 259 Matalaenergiarakentaminen. Toimitilat tavoitteena on olla työkalu tähän tarpeeseen, kertoi tekninen johtaja Gunnar Åström RIListä.

Julkaisun päätoimittaja Sakari Pulakka toteaa, että rakennuttajan tulee hankkeen aikaisessa vaiheessa asettaa tavoitteita energiankulutuksen tasoille sekä ohjata ja valvoa niiden toteutumista. Alhaisen lämmön ja jäähdytyksen sekä sähkön kulutuksen saavuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä sekä suunnittelijoiden että suunnittelun ja rakentamisen välillä. Käytön aikaisen kulutuksen ja sisäilmaston olosuhteiden hallinta edellyttää vastaavasti jatkuvaa omistaja-, käyttäjä- ja ylläpitoyhteistyötä.

Uudessa ohjeessa esitetään toimitilojen matalaenergiarakentamisessa tarvittavia käytännön tietoja, menetelmiä, menettelytapoja ja esimerkkiratkaisuja kaikille rakennushankkeen osapuolille. Ohjetta voidaan hyödyntää toimisto-, liike-, opetus-, päiväkoti- ymv. rakennushankkeissa. Ohjeistus painottuu uudisrakentamiseen, mutta esitetyt mallit ovat hyödynnettävissä myös korjausrakentamisessa.

Ohjeen päätoimittaja on Sakari Pulakka (VTT). Ohjeen laadintaan ovat osallistuneet Miimu Airaksinen, Sanna Forsman, Kimmo Lylykangas, Pellervo Matilainen, Sakari Pulakka, Erja Reinikainen, Jukka Sulku ja Juha Valjus. RILista on kirjoitustyöhön osallistunut tekninen johtaja Gunnar Åström. Hankkeen päärahoittajana on ollut Sitra.

Julkistamistilaisuuden 24.1.2012 esittelyaineisto.

Esittelykappaleiden tilaukset

Ritva Solasaari, viestintäpäällikkö, RIL, 040-824 0617, ritva.solasaari@ril.fi

Lisätiedot

Sakari Pulakka, VTT, päätoimittaja, 040-743 7680, sakari.pulakka@vtt.fi
Jarek Kurnitski, Sitra, 040-574 1870, jarek.kurnitski@sitra.fi
Gunnar Åström, RIL, tekninen johtaja, 040-514 4823, gunnar.astrom@ril.fi

Myynti: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Töölönkatu 4, 00100 Helsinki, www.ril.fi, pirkko.snellman@ril.fi, puh. 0207 120 600/Pirkko Snellman.