archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusi selvitys antaa toivoa paremmista riskipääoman tuotoista Euroopassa

Julkaistu

Tiedote 9.6.2006

Käynnistys- ja kasvuvaiheen pääomasijoitusrahastojen keskimääräiset tuotot ovat olleet viime vuosina julkaistujen tilastojen perusteella selvästi huonompia Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassa. Tuore mantereiden välisiä eroja tarkastellut selvitys kuitenkin osoittaa, että havaitut tuottoerot voidaan selittää rahastojen erilaisella rakenteella ja toimintatavoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopassa ja Amerikassa toimivien rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan identtisten pääomasijoitusrahastojen odotetut tuotot ovat yhtä suuret.  

– Euroopassa on yhtä hyvät mahdollisuudet saavuttaa hyvä tuotto sijoituksille kuin Amerikassa. Markkinoilla vallitseva pessimismi eurooppalaista kasvuvaiheen pääomasijoittamista kohtaan ei ole perusteltua, selvityksen tekijä Tom Lindström sanoo.  

Selvitys osoittaa myös, että sijoittajien tulisi rahaston sijainnin sijasta kiinnittää enemmän huomiota rahaston muihin ominaisuuksiin.

Rahaston strategialla, rakenteella ja toimintamalleilla suuri vaikutus tuottoihin

Selvityksestä käy ilmi, että tärkeimmät pääomasijoitusrahastojen tuottoihin vaikuttavat tekijät ovat rahaston rakenne, eli onko se itsenäinen vai suuryrityksen rahoittama, sekä kohdeyritysten asiakasfokus ja yhteistyö muiden rahastojen kanssa. Rahastot, joissa suuryritykset olivat sijoittajina, tuottivat itsenäisiä paremmin. Myös rahastojen yhteissijoitukset sekä sijoitukset business-to-business -yrityksiin paransivat tuotto-odotuksia.  

Nämä tekijät selittävät syitä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä vallitsevaan tuottoeroon. Esimerkiksi rahastojen yhteissijoitusten määrä vaikutti tuottoeroon 6 % ja suuryritysten rahoittamien rahastojen määrä 4 %.  

Tämän lisäksi Amerikkaan sijoittavien eurooppalaisten rahastojen heikot tuotot sekä IT-alan, korkean teknologian ja business-to-business-sijoitusten alhaisempi määrä laskivat eurooppalaisten pääomarahastojen keskimääräisiä tuottoja.  

Nyt esiteltävä diplomityönä tehty selvitys on valmistunut osana Sitran käynnistämää Venture Capital -toiminnan kehityshanketta.  

– Sitran käynnistämä selvityshanke riskipääomasijoitusrahastoista on lähtenyt käyntiin eläkevakuutusyhtiöiden esiin nostamista kysymyksistä. Hankkeessa pyritään selvittämään eri rahastojen tuottoeroja, sijoituskohteiden lukumäärää ja laatua sekä erilaisten toimintamallien mielekkyyttä, kertoo johtaja Heikki OjanperäSitrasta.

Lisätietoja 

DI Tom Lindström
lindstrom.tom@bcg.com              
Puh. 050 401 8482                                    

Professori Markku Maula                        
markku.maula@hut.fi                        
Puh. 040 556 0677                          

Johtaja Heikki Ojanperä                        
Sitra Industry Ventures                        
heikki.ojanpera@sitra.fi                        
Puh. 050 537 9169

Selvitys pdf-muodossa »