1. Aurinkopaneeleja katolla

  Lähienergia

  Lähienergia on uusiutuvilla energialähteillä paikallisesti ja pienimuotoisesti tuotettua energiaa.

 2. Energiatehokkuutta

  Uusiutuvan energian hyödyntäminen edellyttää entistä tehokkaampaa ja älykkäämpää energian käyttöä. Energiatehokkuutta parantavat esimerkiksi led-valaisimet ja lämmön talteenottolaitteet, ja automatiikka tukee energian älykästä käyttöä.

 3. Uusiutuvaa energiaa

  Lähienergiaa voi tuottaa uusiutuvista energialähteistä kuten tuulesta, auringosta, biomassasta sekä maahan tai veteen varastoituneesta lämmöstä.

Ajankohtaista

  1. Uusiutuvien lähienergioiden...

   Uutiset 0

   RIL:n uusi julkaisu tuo uusiutuvan lähienergian hyödyntämiseen liittyvää tietoa suurten rakennusten suunnittelijoille. Uusiutuvaa...

   2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt
  2. Energiakäänne

   Julkaisut 0

   Kooste blogisarjan kirjoituksista

   Energiakäänne (Energiewende) on käsite, jolla viitataan Saksan tavoitteeseen rakentaa energiantuotantonsa vuoteen 2050 mennessä uusiutuvien...   → Lataa PDF

   2 vuotta sitten kirjoittajalta Karoliina Auvinen, Mikko Rissanen, Jukka Noponen, Patrick Matschoss, Matti Kahra, Erkki Hedenborg, Marting Brandt, Jouni J. Keronen, Petri Hakkarainen, Sauli Rouhinen, Jukka Tolvanen, Carsten Wachholz, Terhi Lignell, Aleksi Lumijärvi, Robert Brückmann
  3. Sitra on edistänyt...

   Uutiset 1

   Sitra on edesauttanut uusiutuvan energian pientuotantoa Suomessa pitkäjänteisesti, jo 1970-luvulta lähtien. Työ huipentui hiljattain...

   2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt
  4. Selvitys: Siirtyminen...

   Uutiset 0

   Sitran selvityksen mukaan kivihiilen korvaaminen biopolttoaineella tarkoittaa kunnille useiden miljoonien eurojen vuosittaisia lisätuloja. ...

   2 vuotta sitten kirjoittajalta Laura Häkli

Oma energiantuotanto kiinnostaa ihmisiä

Lähienergialla tarkoitetaan uusiutuvilla energialähteillä paikallisesti ja pienimuotoisesti tuotettua energiaa. Uusiutuva energia, älykkäät sähköverkot ja energiatehokkuus ovat avainratkaisuja, kun pyritään kestävään talouteen ja yhteiskuntaan. Euroopassa uusille energiapalveluille on kysyntää jo 8 miljardin euron edestä, mutta tarjonta ei vielä läheskään vastaa kysyntään.

Jopa neljännes suomalaisista asunnonomistajista pohtii energiaremontin toteuttamista seuraavan kahden vuoden aikana. Aurinkopaneelit, pelletit, lämpöpumput, älytaloautomaatio, eristeet, termoikkunat ja ledit ovat kiinnostavia ratkaisuja. Tämä selvisi Taloustutkimus Oy:n Sitralle toteuttamassa Saisiko olla lähienergiapalveluja? -kyselytutkimuksessa.

Omaa energiantuotantoa suosivaa rakentamista Sitra on edistänyt mm. Tampereen asuntomessuilla, jossa Lantti-talosta tuli plusenergiatalo. Lähienergian ryhmähankintaan liittyvä pilottihanke osoitti, että ryhmähankinta toisi kotitalouksien energiauudistuksiin lisää vauhtia. Käyttäjälähtöisten energiaremonttipalvelujen syntymistä on edistetty EEMontti-hankkeessa. Edelläkävijät-hanke on kartoittanut energiatehokkuuden, energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden käytön edelläkävijöitä Suomessa. Hinku-mappiin on kerätty lähes 300 edelläkävijää,  jotka ovat ottaneet innovatiivisesti käyttöön uudistuvan energian ratkaisuja.

Lähienergian tuottamisesta pitää tehdä helppoa

Lähienergian kasvua hidastavat verkkoon syöttämisen hankaluus ja keskitettyjä energiaratkaisuja suosiva tukipolitiikka. Lisäksi ihmisten ei ole helppoa löytää omaan tarpeeseen parhaiten sopivaa ratkaisua ja vertailla eri energiaratkaisuja. Omaa energiantuotantoa ja -käyttöä koskevan tiedon pitäisi löytyä helposti yhdestä paikasta. Myös lähienergian varastointiin pitäisi löytyä toimiva ratkaisu.

Jotta lähienergian käyttö saataisiin kasvuun, tulee hallinnollisia esteitä tunnistaa ja poistaa. Kokosimme keväällä 2012 työryhmän, joka laati keskustelupaperin uusiutuvan sähkön pientuotannon haasteista ja ratkaisuista. Motiva, TEM ja ET ovat jo lähteneet kehittämään ratkaisuja osaan näistä. Lähienergian tuotanto edellyttää uusia kaavoituskäytäntöjä, joita on kehitetty Skaftkärr- ja Ekotaajama- hankkeissa.

Teknologiset edellytykset markkinan kehittymiselle ovat jo kunnossa. Koska aurinkosähkön tuotanto ei kuitenkaan ole Suomessa lähtenyt kasvuun markkinaehtoisesti, Sitra selvitti, voisiko pientuottajien osuuskunta- ja Mankala-malli toimia keinona edistää sähkön pientuotantoa Suomessa. Pientuottajien osuuskunta ei sellaisenaan näyttäisi tarjoavan tähän ratkaisua. Sen sijaan malli, joka yhdistää pientuotannon ja teollisen mittakaavan tuulivoiman tuotannon, voisi toimia.

Lähienergian ympärille uutta liiketoimintaa

Olemme etsineet lähienergian hyödyntämistä helpottavia palveluja ja toimintamalleja niin pk-yrittäjien, taloyhtiöiden, omakotitalojen kuin kesämökkien asukkaiden näkökulmasta hyödyntäen palvelumuotoilua. Kysyntää on uusille palveluratkaisuille, jotka tekevät omien energialaitteiden hankinnan ja ylläpidon asukkaille helpoksi, taloudelliseksi ja luotettavaksi. Markkinoilla on vielä tilaa palveluntarjoajille, jotka hyödyntäisivät tämän liiketoimintamahdollisuuden. Sitra on myös selvittänyt lähienergiaan liittyviä kansainvälisiä palvelu- ja rahoitusmalleja.

Sitran aloitteesta perustettu Suomen lähienergialiitto jatkaa työtä uusiutuvan paikallisesti tuotetun energian edistämisessä.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Esitykset Kohti hiilineutraalia Suomea

Ilmastobisnes kasvuun. Mari Pantsarin esitys 30.5.2016 FIBSin Kestävä Suomi 2050 - Yrityksen tulevaisuuden rakentajina -seminaarissa.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Esitykset Biokaasusta kasvua

Biokaasuliiketoiminnan ekosysteemien mahdollisuudet. Rambollin Mirjan Mutikaisen esitys Biokaasusta joukkovoimaa -tilaisuudessa 13.5.2016 Jyväskylässä.

3 kuukautta sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Esitykset Mervi Matilainen: Ravinnetori

Apila Groupin toimitusjohtaja Mervi Matilaisen esitys Ravinnetori Sitran Ravinnekierto Challengen palkintojenjakotilaisuudessa 4.5.2016.

3 kuukautta sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Tapahtuma Työpaja: kaksisuuntaisen kaukolämmön liiketoimintamahdollisuudet

ET ja Sitra järjestävät työpajan kaksisuuntaisen kaukolämmön liiketoimintamahdollisuuksista ja haasteista kaukolämmön ja -jäähdytyksen sidosryhmille.  Tämä on mahdollisuutesi vaikuttaa siihen, miten lämpömarkkinoita Suomessa tulevaisuudessa kehitetään huomioimaan uudenlaiset mahdollisuudet lämmön tuottamiseen ja hukkalämmön hyödyntämiseen.  Tervetuloa oppimaan ja...

6 kuukautta sitten

Hankkeet Kaksisuuntainen kaukolämpö

Kilpailu asiakkaista lämmitysmarkkinoilla on kiristynyt viime vuosina voimakkaasti. Tämä johtuu lämmön eri tuotantomuotojen teknologisesta kehityksestä ja harjoitetusta energiapolitiikasta sekä rakentamisen sääntelystä. Kaukolämpöyritysten pitää aktiivisesti kehittää omia toimintamallejaan sekä etsiä mahdollisimman kilpailukykyisiä lämmön tuotanto- ja hankintatapoja. Yksi...

Tammikuu 2016 - Elokuu 2016

Esitykset Jorma Turunen: Nupit koilliseen!

Jorma Turusen esitys CLC:n, Sitran ja Teknologiateollisuuden yhdessä 17.2.2016 Finlandia-talolla järjestämässä tilaisuudessa "Ilmastonmuutoksesta liiketoim

6 kuukautta sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Uutiset Sitra sijoittaa älykkääseen energiarahastoon

Sitra on vuodenvaihteessa sijoittanut hollantilaisen Set Venturesin hallinnoimaan rahastoon SET Fund II. Tuore rahoituskierros tuo rahastolle lähes 60 miljoonan sijoitusvarat älykkäisiin energiaratkaisuihin. Rahaston tavoitteena on aikaisen kasvuvaiheen yrityssijoitusten kautta edistää energiatehokkuutta ja tukea energiasektorin transformaatiota kohti uusiutuvia energialähteitä. Set...

6 kuukautta sitten

Muualla verkossa Turku Energia selvittää Skanssin alueen kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon kaupallisia edellytyksiä

Turku Energia on yhdessä Energiateollisuus ry:n ja Sitran kanssa käynnistänyt kaukolämmön toimintamalleja kehittävän hankkeen. Hankkeen yleisen selvitysosan* rinnalla Turku Energia toteuttaa case-tarkastelun Skanssin alueen liiketoimintamallista. Tuloksena yhtiö saa toteuttamiskelpoisen kaupallisen mallin, jota voidaan soveltaa kaksisuuntaisen kaukolämpömarkkinan luomiseksi Skanssin alueelle. Nyt tehtävien selvitysten arvioidaan valmistuvan huhtikuussa 2016.

7 kuukautta sitten sivustolta www.turkuenergia.fi

Tapahtuma ERA17-vuosipäivä

Tänä vuonna järjestetään viides peräkkäinen ERA17-vuosipäivä. Tilaisuus kokoaa päättäjiä ja asiantuntijoita kiinteistö- ja rakennusalan ajankohtaisten teemojen äärelle. Tiedossa on mm. keskusteluja nollaenergiarakentamisen linjauksista, sähköautojen yhteiskäyttöpalvelusta ja kestävästä kaupunkisuunnittelusta. Kansainvälistä näkemystä tuo Deutsche Telekom AG:llä...

12 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa One1 hajautetun energian tuottajaksi yhteistyössä energiayhtiöiden kanssa

Lahti Energia Oy ja Pori Energia Oy ovat allekirjoittaneet 6.8.2015 yhdessä lahtelaisen One1 Oy:n kanssa sopimuksen yhteistyöstä hajautetun energiantuotannon erilliskohteiden energian myynnistä Suomessa ja muualla Itämeren alueella. Energiayhtiöt ovat tulossa vahvasti mukaan One 1 Oy:n toiminnan kehittämiseen ja investoimaan hajautettuun energian tuotantoon.

1 vuosi sitten sivustolta www.one1.fi

Esitykset Mari Pantsar: Kiertotalous

Sitran johtajan Mari Pantsarin esitys Kiertotalous Sitran ja Suomen Tekstiili & Muoti ry:n järjestämässä Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Esitykset Mari Pantsar: Kohti kiertotaloutta

Sitran johtajan Mari Pantsarin esitys Kohti kiertotaloutta Sitran, BSAG:n ja LUT:n järjestämässä Ravinteiden kierrätys kiertotalouden ytimessä -tilaisuudessa 11

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Video Resurssiviisaat kaupungit ovat tulevaisuuden menestyjiä - Lari Rajantie

Miten kaupungit ja kunnat voivat menestyä laittamalla päästöt kuriin ja jätteet kiertoon? Millaisia mahdollisuuksia yrityksille tällöin avautuu? Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaarissa 2.6.2015 Suomen ensimmäisten resurssiviisaiden kaupunkien johtajat kertovat, miten resurssiviisauden hyötyihin pääsee käsiksi. Seminaarin ohjelma ja lisätietoja:...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Esitykset Tiina Kähö: The Carbon Game is on

The opening presentation of Senior Lead Tiina Kähö from Sitra in the Carbon Game –event organised by Sitra in collaboration with Climate Partners and Finnish En

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Video Kaksindialogit ja raportin julkaisu

Edustajaehdokkaiden kaksin dialogit valinnanvapaus aiheesta. Pareina: Anne Berner (kesk) & Maarit Feldt-Ranta (sdp) Eva Biaudet (rkp) & Pekka Tuomola (vihr) Laura Räty (kok) & Arja Juvonen (ps) Askeleet kohti kestävää hyvinvointia johtaja Antti Kivelä, Sitra

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Muualla verkossa T&T: Suomeen visioidaan jättimäistä sähkövarastoa - Metaanin käyttö houkuttaa tutkijoita

Mikäli suomalaistutkijoiden suunnitelmat toteutuvat, on Suomessakin muutaman vuosikymmenen kuluttua jättimäinen sähkövarasto. Mittava varastointi on tarpeen viimeistään siinä vaiheessa, kun tuulella ja auringolla tuotetun sähkön osuus on yli puolet sähkön tuotannosta. Varaston hahmottelu on yksi osa tulevaisuuden energiataloutta tutkivaa kaksivuotista NeoCarbon Energy -hanketta. 

1 vuosi sitten sivustolta www.tekniikkatalous.fi

Video Ilmiölähtöisen oppimisen viikko - Ritaharjun koulu

Sitran Uusi koulutus -foorumi teettää koulutusaiheisia kokeiluja ympäri Suomea keväällä 2015. Ilmiölähtöisen oppimisen viikolla tai OK-viikolla ideana on kokeilla yläkoulussa uusia toimintamalleja, jotka vaativat toimintakulttuurin muutosta. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Oulun Ritaharjun koulun kanssa. Kokeilussa keskitytään ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja yhdessä tekemiseen ja...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Muualla verkossa Yle Näkökulma: Helsingin aurinkovoimala – ryöstö päivänvalossa vai reilua sähkökauppaa?

Helen lupaa vuokraamiensa paneelien sähkön lyhentämättömänä asiakkaan käyttöön. Mutta vaikka aurinkopaneeli tuottaisi 20 prosenttia käytetystä sähköstä, sähkölaskusta hyvitetään alle viisi prosenttia, laskee toimittaja Petteri Juuti. Ihan niin yksinkertainen tämä laskutoimitus ei kuitenkaan ole, sillä sähkönsiirrosta alennusta ei heru.

1 vuosi sitten sivustolta yle.fi

Julkaisut Energiaälykäs pääkaupunkiseutu

Tämä on energiaälykäs pääkaupunkiseutu -hankkeen loppuraportti. Raportissa kuvataan pääkaupunkiseudun päästökehitys erilaisissa skenaarioissa kohti vuotta 2050 sekä joukko päästövähennystoimenpiteitä, joilla voidaan edetä kohti vähäpäästöistä pääkaupunkiseutua.

Erkka Ryynänen, Katariina Simola, Laura Ylimäki, Laura Descombes, Juha Vanhanen

Video Tilaisuuden avaus

Sote-solmut selville, rahavirrat näkyviksi -tilaisuuden avaus. Yliasiamies Mikko Kosonen, Sitra Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty, STM Pääjohtaja Liisa Hyssälä, Kela

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Video OPE Talks - Lauri Järvilehto

Lauri Järvilehto kertoo OPE Talks -kokeilusta. Onko sinulla innostava esimerkki jaettavaksi? Etsitkö apuja opetukseen? Klikkaa http://opetalks.com/ Lauri on Filosofian Akatemian perustaja ja osalistuu Sitran Uusi koulutus -foorumille. Uusi koulutus -foorumi on koonnut yhteen poikkiyhteiskunnallisen joukon yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin. He...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Muualla verkossa Länsi-Suomi: Energian pientuotannon lupakäytöntöjä halutaan keventää

Ympäristöministeriön asettama arviointiryhmä esittää, että uusiutuvan energian pientuotannon lupakäytäntöjä kevennetään ja nopeutetaan. Ministeri Lauri Tarastin johtaman arviointiryhmän mukaan luvitusta pitää lisäksi yhtenäistää, sillä joissakin kunnissa pientuotantoon vaaditaan lupia ja toisissa ei.

1 vuosi sitten sivustolta ls24.fi

Uutiset Sijoittajat uskovat uusiutuvaan energiaan

Aurinkolämpöjärjestelmiä valmistavan Savo-Solarin eilen (19.2.) julkistama listautumisanti on herättänyt kiinnostusta sijoittajissa. Sitra ja muut yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat antaneet merkintäsitoumuksia yhteensä 1,5 miljoonan euron arvosta, ja uusilta sijoittajilta on kerätty noin 2,6 miljoonaa euron sitoumukset, joten annille asetettu 4,1 miljoonan euron tavoite on...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Video Uusi koulutus -foorumin ekskursio Bostoniin 2/2

Sitran Uusi koulutus -foorumi teki helmikuussa ekskursion Yhdysvaltoihin nähdäkseen uuden koulutuksen ilmiöitä globaalista ja toisaalta meille peilauspintaa tarjoavista näkökulmista. Ekskursiolla kuultiin joukko puhujia, käytiin keskusteluja ja tutustuttiin kiinnostaviin toimintamalleihin. Lue lisää foorumista täältä: http://www.sitra.fi/tulevaisuus/uusikoulutus Kuvaus ja editointi:...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Uusi koulutus -foorumin ekskursio Bostoniin 1/2

Sitran Uusi koulutus -foorumi teki helmikuussa ekskursion Yhdysvaltoihin nähdäkseen uuden koulutuksen ilmiöitä globaalista ja toisaalta meille peilauspintaa tarjoavista näkökulmista. Ekskursiolla kuultiin joukko puhujia, käytiin keskusteluja ja tutustuttiin kiinnostaviin toimintamalleihin. Lue lisää foorumista täältä: http://www.sitra.fi/tulevaisuus/uusikoulutus Kuvaus ja editointi:...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Esitykset

1 vuosi sitten

Video Onko sinulle idea suomalaisen koulutuksen kehittämiseksi?

Onko sinulla, yhteisölläsi tai yritykselläsi idea tai hanke, joka liittyy tulevaisuuden koulutuksen kehittämiseen? Etsiikö ideasi toteuttajaa? Tuo ideasi kaikkien tietoisuuteen ja tee siitä totta! Sitran Uusi koulutus -foorumi kerää uusia ideoita ja jo olemassa olevia hankkeita suomalaisen koulutuksen kehittämiseksi ja sparraa niitä ideakuulutuksen avulla. Käy antamassa ideasi...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Julkaisut Tukimekanismeja ja tavoitekonflikteja Euroopan nykyisillä sähkömarkkinoilla

Uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvaessa sähkön tuotannossa tulisi myös energiapolitiikan uusiutua. Tässä selvityksessä pyritään kuvaamaan nykyisen energiapolitiikan kohtaamia ongelmia, pohjautuen etenkin Saksan energiakäänteestä (Energiewende) saatuihin kokemuksiin.

Satu Viljainen, Kalevi Kyläheiko

Muualla verkossa YM: Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntötyö käyntiin

Ympäristöministeriö valmistelee lähes nollaenergiarakentamista (nZEB) koskevaa lainsäädäntöä eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2016. Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää jäsenmailta useita kansallisia ohjaustoimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Sitra ja ERA17-toimintaohjelma ovat tuottaneet selvityksiä ja esimerkkejä nZEB-direktiivin toteuttamisen valmisteluun.

1 vuosi sitten sivustolta www.ym.fi

Video Kiertotalous Suomessa: Kiertotalous tuo Suomelle taloudellista kasvua, työpaikkoja ja kilpailukykyä

Paneelikeskustelu: Kiertotalous tuo Suomelle taloudellista kasvua, työpaikkoja ja kilpailukykyä - miten potentiaali saadaan hyödynnettyä? Sitran Kiertotalous Suomessa -tapahtumassa 13.1.2015 Paneelissa keskustelemassa kansanedustajat Jouni Backman, Sosiaalidemokraattinen puolue Harri Jaskari, Kokoomus Ville Niinistö, Vihreä liitto Pirkko Ruohonen-Lerner, Perussuomalaiset Kimmo Tiilikainen,...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Kiertotalous Suomessa: Yritykset kiertotalouden ajureina - haasteita ja mahdollisuuksia

Yritykset kiertotalouden ajureina - haasteita ja mahdollisuuksia: yritysesitykset Sitran Kiertotalous Suomessa -tapahtumassa 13.1.2015. Mukana: johtaja Esa Laurinsilta, UPM-Kymmene Oyj VP, think tank Päivi Jokinen, Kemira Oy toimitusjohtaja Lauri Kivekäs, Rudus Oy johtaja Juha Kostiainen, YIT Oyj toimitusjohtaja Heikki Martela, Martela Oyj toimitusjohtaja Anssi Rantasalo, Kemppi...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Kiertotalous Suomessa - haastattelussa Joss Blériot (Ellen MacArthur Foundation)

Kiertotaloutta kansainvälisellä tasolla edistävän Ellen MacArthur Foundationin johtaja Joss Blériot osallistui Sitran Kiertotalous Suomessa -seminaariin Helsingin Kaapelitehtaalla 13.1. Miten kiertotalous eroaa perinteisestä lineaarisesta taloudesta? Entä millaisia terveisiä Blériot lähettää suomalaisille päätöksentekijöille, yrityksille ja kuluttajille? Joss Blériot, Executive...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Muualla verkossa KL: Uusi energiateknologia tarvitsee riskirahaston

Kuntien ja valtion energiaratkaisut perustuvat edelleen pääsääntöisesti vanhaan teknologiaan, jonka tiedetään toimivan. Uuden teknologian edistämiseksi Suomeen tarvittaisiin 50–100 miljoonan euron riskirahasto, jotta valtio ja kunnat uskaltautuisivat investoimaan myös uusiin energiaratkaisuihin.

1 vuosi sitten sivustolta www.kauppalehti.fi

Esitykset Jonne Hellgren: RePack

Repackin toimitusjohtaja Jonne Hellgrenin esitys Repackista Sitran Kiertotalous Suomessa -tilaisuudessa 13.1.2015.

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Artikkelit COP20 - Valoa tunnelin päässä?

Mitä Liman ilmastokokouksesta jäi käteen? Jouni J. Keronen ja Mari Pantsar-Kallio avaavat, miltä näyttää pohja ilmastosovulle Pariisissa.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Mari Pantsar

Video Uusi koulutus -kooste2

Anita Lehikoinen (kansliapäällikkö, Opetus- ja kultuuriministeriö) Päivi Castrén (henkilöstöjohtaja, Wärtsilä) Tuula Haatainen (varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto) ja Heljä Misukka (koulutusjohtaja, Opetusalan ammattijärjestö OAJ) kertovat terveisensä Uusi koulutus -foorumin osallistujille.

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Uusi koulutus -kooste1

Tommi Laitio (nuorisotoimenjohtaja, Helsingin kaupunki) Saku Tuominen (johtaja, Idealist Group) ja Kirsti Lonka (kasvatuspsykologian professori, Helsingin yliopisto) kertovat terveisensä Uusi koulutus -foorumin osallistujille.

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Auli Pere: 'Bits of Health' seeks to make Finland a global leader

Building business networks, building business competence and international growth are at the core of a major new funding programme, 'Bits of Health', by Tekes, the Finnish Funding Agency for Innovation. Tekes will also take over Health Tuesday in 2015. Hear Auli Pere, of Tekes, explain the programme in more detail. For further information, see also:...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Health startups: Where to for funding & networks?

What are the early options for funding for a health startup in Finland? Other than public funding? Is there as much buzz in the health startup sector than there is in gaming? Should small startups team up in an early stage to make more sense to investors? In a final Health Tuesday of 2014, Veera Lehmonen of Cuckoo Workout and Mikael Rinnetmäki of Sensotrend discussed the ups and downs - well,...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Impact startup: Fifth Corner, haastattelussa Nelli Lähteenmäki

Nelli Lähteenmäki kertoo terveysalan startup Fifth Cornerin liikeideasta ja impact-yrittäjyydestä. Yksi Slush 2014 -tapahtuman teemoista oli nimeltään Impact. Se toi yhteen vaikuttavuutta tavoittelevia startup-yrityksiä ja vaikuttavuudesta kiinnostuneita sijoittajia, jotka haluavat edistää toiminnallaan yhteiskunnallista hyvää. Haastattelimme kolmea Slushiin osallistunutta...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Impact startup: Ajelo, haastattelussa Teemu Sihvola

Ajelon toimitusjohtaja Teemu Sihvola kertoo, millainen yhteiskunnallinen missio on Kutsuplus-palvelun ohjaus- ja tilausjärjestelmän kehittäneellä yhtiöllä. Yksi Slush 2014 -tapahtuman teemoista oli nimeltään Impact. Se toi yhteen vaikuttavuutta tavoittelevia startup-yrityksiä ja vaikuttavuudesta kiinnostuneita sijoittajia, jotka haluavat edistää toiminnallaan yhteiskunnallista...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Esitykset Asukkaat resurssiviisauden ajureina

Tulevaisuuden resurssiviisas elämä -työpaja Jyväskylässä 27.11.2014: Sitran Lari Rajantien ja Hanna-Leena Ottelinin esitys Tulevaisuuden kotitalous -hankkeen tu

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Video Policies driving cleantech - Jim Butcher

International and national policies are driving the success of cleantech solutions. We interviewed Jim Butcher, the Director of the Board of the new Sustainable Growth Management at Cleantech Venture Day on 28 October 2014 in Lahti, Finland.

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Video What could Finnish healthcare look like in 2030?

What happens when you put together a group of students with different backgrounds - ranging from business to medicine to technology - and assign them with topics such as the changing roles in healthcare, public sector challenges, changing private healthcare market and data-driven healthcare? BMIproject.fi is a joint effort by Aalto University and the University of Helsinki. Their work was...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Kolme keinoa joilla valtio korjataan

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen esittelee kolme keinoa, joilla valtion johtamista voitaisiin kehittää ennakoivammaksi, joustavammaksi ja johdonmukaisemmaksi. Keinot ovat: 1) integroitu ennakointiprosessi, 2) yhteinen strateginen agenda ja 3) päävastuulliset vetäjät yhteisille prioriteeteille.

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Tanja Lappi, of Heltti Oy, on Rewriting Occupational Healthcare

Many of us already actively plan our health. We use technology in tracking differents things about personal health, and want to share this data with professionals to make full use of it. How does Heltti use these principles in trying to rethink the traditional occupational healthcare in Finland? See this talk by Tanja Lappi, given at Health Tuesday on 7 October, 2014.

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Dr Raija Laukkanen, of Polar Electro, at Health Tuesday

What's the biggest trend in using tech to manage your personal health? According to Polar, it's active work stations to fight sedentary behavior. We sit far too much. Dr Raija Laukkanen gave this talk at Health Tuesday on 7 October, 2014. For more on Health Tuesday, please see: http://www.sitra.fi/tapahtumat/health-tuesday

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Muualla verkossa HS: Aurinkoenergia on ehkä johtava energianlähde 2050

Aurinkoenergia voi olla johtava energianlähde vuoteen 2050 mennessä. Syy on aurinkoenergian tuottamiseen tarvittavan tekniikan halpeneminen. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n maanantaina julkaiseman raportin mukaan aurinkoenergialla voitaisiin tuottaa 27 prosenttia maailman sähköntarpeesta vuoteen 2050 mennessä. Alan kärjessä ovat nyt Kiina, Japani ja Yhdysvallat.

1 vuosi sitten sivustolta www.hs.fi

Muualla verkossa Pääkaupunkiseudulla vahva pohja cleantech-metropoliksi

Helsingin Energian toimitusjohtaja Pekka Manninen uskoo, että suomalaiselle energiaosaamiselle on kansainvälistä kysyntää. Energia-alan toimijat hakevat Helsingistä oppia mm. yhteistuotannosta, kaukojäähdytyksestä ja hukkaenergioiden hyödyntämisestä energianlähteinä.

1 vuosi sitten sivustolta www.helen.fi

Video Sitra: Mitä jos terveydenhuolto ei riippuisi ajanvarauksesta?

Suomessa auton voi huoltaa pistäytymällä, mutta ihmisen terveyttä ei voi. Miksi ei? Terveystiedon tarkentuminen, teknologian kehitys ja asenteiden muutos muuttavat terveydenhuoltoa. Elämän muilla osa-alueilla olemme jo tottuneet hoitamaan rutiininomaiset työt itse. Katso, miltä tulevaisuus Sitran silmin näyttää - esittelemme virtuaaliklinikan idean kahdessa minuutissa! Lue myös:...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Muualla verkossa Nordea: Energiasektorilla suuntana vähäpäästöisempi maailma

Matka kohti nykyistä ympäristöystävällisempää maailmaa on epäilemättä alkanut, uskoo Nordean öljy- ja energia-analyytikko Thina Saltvedt. Hänen mukaansa kysyntää siirtyy energiasektorilla vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin, sillä päästöhintojen ja verojen nousu heikentää hiilen ja öljyn kilpailukykyä verrattuna maakaasuun, tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan.

1 vuosi sitten sivustolta newsroom.nordea.com

Muualla verkossa Lähienergialiiton lausunto TEM:n nettolaskutusselvitykseen

Lähienergialiitto olisi toivonut selvitykseen ratkaisuhakuista tarkastelua siitä, millä keinoin hajautettua uusiutuvaa energiaa voidaan lisätä, jotta voitaisiin saavuttaa siitä aiheutuvia positiivisia vaikutuksia Suomen vaihtotaseelle, energiaomavaraisuudelle ja cleantech-alan kasvulle.

1 vuosi sitten sivustolta www.lahienergia.org

Artikkelit Kannanotto: Selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelystä

"Pientuotannon pääsy sähkömarkkinoille tulee turvata, ja sähköenergian nettolaskutusmenettely on olennainen osa pientuotannon edistämistä. Selvityksen mukaan nettolaskutus voidaan toteuttaa", sanoo Sitra kannanotossaan koskien työ- ja elinkeinoministeriön tilaamaa ja KPMG Oy Ab:n laatimaa selvitystä sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä . Sitra on pyrkinyt...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Mari Pantsar

Video Veikko Hara, Research Director at Rovio, speaking at Health Tuesday

Finland is among the top countries in the world in games industry but we shouldn't get too pleased with ourselves, Rovio's Veikko Hara said at Health Tuesday. In a hectic industry like games industry, small-to-medium sized companies struggle to access global markets. To change this, Finnish companies could pool together, Hara suggested. "All that matters [to Rovio] is a great idea, under our...

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Arto Holopainen, Games for Health Finland, at Health Tuesday

Arto Holopainen, of Kuopio Innovation, kicked off autumn’s first Health Tuesday by presenting the work and upcoming events of Games for Health Finland. GfH Finland is one of the most active & fastest expanding networks in the global community. For more information, please see: http://gamesforhealth.fi/

1 vuosi sitten kirjoittajalta SitraFund

Muualla verkossa Vuoden reilut kaukolämpö -yritykset valittiin

Kaukolämpöpäivillä 27.8.2014 jaettiin Vuoden Reilu kaukolämpö -palkinto Fortum Power and Heat Oy:lle ja Kotkan Energia Oy:lle. Vuoden asiakasteko -sarjassa palkinnon jakoi Fortumin kanssa Savon Voima Oy. Kunniamaininnnan sai lisäksi Wiitaseudun Energia Oy.

1 vuosi sitten sivustolta talotekniikka-lehti.fi

Muualla verkossa TEM: Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama ja KPMG Oy Ab:n laatima selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä on valmistunut. Selvityksessä tarkastellaan sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelyä sekä lainsäädännön että sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän tehokkaan toiminnan näkökulmasta. Lataa raportti TEM:n sivuilta: http://www.tem.fi/files/40774/KPMG_Sahkon_pientuotannon_nettolaskutusmenttely_23.6.2014_.pdf

1 vuosi sitten sivustolta www.tem.fi

Blogit Jälleen lippulaiva energiatehokkaalle rakentamiselle

Sitra oli Energiaohjelmansa (2008-2012) kautta mukana kehittämässä Lahden  Onnelanpolku- palvelukeskus-kokonaisuudesta energiatehokkuuden lippulaivaa. Lähtökohtana oli luoda lähes nollaenergiatasoinen tulevaisuuden hyvinvointikeskus, jossa palvelujen laatu, toiminnallisuus, tilojen käytön tehokkuus ja elinkaariajattelu ovat samanaikaisesti kehityksen kärkinä. Nollaenergiatavoite...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Video Mitä on tulevaisuuden uusi turvallisuus?

Ilmastonmuutos, sosiaalinen eriarvoistuminen, ihmisten turvattomuuden tunteen lisääntyminen ja digitaalisen kybermaailman haasteet muuttavat totuttua käsitystämme turvallisuudesta. Sitran kokoama Uusi turvallisuus -foorumi pohti, mistä tulevaisuuden turvallisuus rakentuu ja toteutti käytännön kokeiluja, joista syntyi konkreettisia ratkaisuja uusiin turvallisuushaasteisiin. Lue lisää...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video IPCC:n puheenjohtaja R. Pachaurin erikoishaastattelu Myrskyvaroitus ry:lle

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen järjestämän kansainvälisen Sustainable Futures in a Changing Climate -konferenssin yhteydessä tohtori Rajendra Kumar Pachauri myönsi haastattelun Myrskyvaroitus -- Storm Warning ry:lle. Videoidussa keskustelussa tohtori Pachauria haastattelee Myrskyvaroituksen jäsen, näyttelijä Vera Kiiskinen. Videohaastattelu toteutettiin Sitran ja...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Muualla verkossa Agora: Saksan energiakäänne ja sen ilmastoparadoksi

Saksan energiakäänne lähti liikkeelle ideologisesta päätöksestä irtautua ydinvoimasta. Uusiutuvien osuutta on siellä lisätty johdonmukaisesti, mutta nopea muutos ei ole ollut kivuton ja se on johtanut hiilen käytön lisäämiseen. Agora Energiewende on avannut tätä paradoksia, sen syitä ja seurauksia huhtikuussa pidetyssä esityksessä. 

2 vuotta sitten sivustolta www.agora-energiewende.de

Julkaisut Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo

Tämä julkaisu on yhteenveto Onnelanpolku-hankkeessa kertyneistä kokemuksista ja opeista liittyen lähes nollaenergiatalon energiaratkaisujen hankintaan, suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi raportissa on yhteenvedot elinkaaren aikaisista päästöistä ja kustannuksista sekä rakentamisvaiheessa tehdyistä laadunvarmistusmittauksista.

Mari Sepponen, Pekka Tuominen, Antti Ruuska, Antti Knuuti, Jarmo Laamanen, Timo Kauppinen, Teemu Vesanen

Video Timo Ahopelto: Investor looks for scalability in health tech

Timo Ahopelto, founding partner at Lifeline Ventures, talks on the differences of health tech start-ups in Finland and in the Silicon Valley. "A question we often ask ourselves in the Valley: why wasn't this invented in Finland? We are keen to fund super-ambitious projects, companies that can lead their industries." Ahopelto's talk at Health Tuesday (3 June 2014) is followed by Q&A. See his...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Experimental Culture

Addressing the challenges of today and the future calls for new solutions. Are the best ideas brainstormed in meeting rooms or inventors' studies? How about we ask this question from those for whom the matter is most important? Real innovations cannot be generated out of pure mega-size plans, giant projects and final reports. Instead, experimentation is needed and it should also accompany the...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Uutiset Tutkimus: Puolet autonomistajista on valmis vaihtamaan sähkö- tai biokaasuautoon

Puolet autonomistajista olisi valmis hankkimaan sähkö- tai biokaasuautoon seuraavan viiden vuoden aikana, ilmenee tuoreesta Sitran Taloustutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta. Suomalaisista autonomistajista  noin 50 prosenttia on valmis hankkimaan viiden vuoden kuluessa sähkö- tai biokaasuauton. Tulokset ilmenevät tuoreesta Sitran Taloustutkimuksella teettämästä...

2 vuotta sitten

Julkaisut Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Tässä tutkimuksessa on selvitetty, olisiko taloudellisesti perusteltua nopeuttaa fossiilisten tuontipolttoaineiden korvaamista kotimaisilla polttoaineilla. Tätä kysymystä on tarkasteltu energiantuotannon näkökulmasta arvioimalla eri tuotantoratkaisujen alue- ja kansantaloudellisia vaikutuksia.

Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehvilainen, Aki Pesola, Laura Oja

Video Foodparkin Uusihonko: Elintarvikealan yritykset hyötyvät yhteishankkeista

FP Foodpark Oy:n toimitusjohtaja Hannu Uusihonko Symbioosien ystävien aamiaisella Sitrassa 16.5. / Foodparkin osakkaina on 20 elintarvikealan yritystä, jotka toimivat symbioosissa eli kehittävät yhdessä uusia toimintamalleja. Uusihonko kertoo symbioosin hyödyistä ja tavoitteista. Foodpark toimii Kirkkokallion teollisuuspuistossa Honkajoella.

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Netledin Niko Kivioja: Investointukijärjestelmä suosii vanhaa teknologiaa

Netled Oy:n toimitusjohtaja Niko Kivioja Symbioosien ystävien aamiaisella Sitrassa 16.5. / Kansainvälisiltä markkinoilta kasvua hakeva Netled on erikoistunut kasvihuoneiden led-valaistukseen. Kiviojan mukaan yrityksen suurin ongelma ovat markkinoita vääristävät investointituet: tukijärjestelmä suosii vanhaa teknologiaa uuden energiatehokkaan led-teknologian sijasta.

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video EK:n Leena Mörttinen: Yritykset valmiita kiertotalouteen

EK:n johtaja Leena Mörttinen Symbioosien ystävien aamiaisella Sitrassa 16.5. / Mörttisen mukaan yritykset ymmärtävät hyvin kiertotalouden hyödyt ja ovat valmiita hyödyntämään uusia resurssiviisaita toimintatapoja. Jotta tämä olisi mahdollista, ylisääntelyä ja lupaprosesseja on kevennettävä.

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Ilkka Kunnamo: Computers remember things that doctors miss

If you want to use the resources in healthcare effectively, the best ways to perform a virtual health check for a whole population. In Sipoo, they did just that. Ilkka Kunnamo of Duodecim gave a talk at Health Tuesday on 6 May, 2014, explaining with the benefits of a clinical decision support system with great examples. And why not make patients record their own data? There are so many data...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Madis Tiik: Digital healthcare will revolutionize industry - if we let it

Whereas the traditional way of seeking help to medical symptoms means you're left circling inside the healthcare system and data is collected to electronic patient records, the future will be different. Wellbeing data, an even genome data, will be taken into account along sickness data when making medical decisions. Healthcare system will be user-centered, not provider-centred. 80 % won't have to...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Uutiset Uusiutuvien lähienergioiden käyttöä rakennuksissa lisättävä

RIL:n uusi julkaisu tuo uusiutuvan lähienergian hyödyntämiseen liittyvää tietoa suurten rakennusten suunnittelijoille. Uusiutuvaa lähienergiaa halutaan lisää käyttöön mm. Suomen kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa, jonka taustalla ovat EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan keskeiset sitoumukset. Energiamääräykset ovat tiukentumassa: viimeistään vuonna 2021 tulee uusien...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Julkaisut RIL 265-2014

Ohjeen tarkoituksena on esittää uusiutuvien lähienergialähteiden hyödyntämisratkaisuja asuin- (kerros/rivitalo), toimisto- ja liikerakennuksille perustuen sekä rakennuskohtaiseen energiatuotantoon että lähialueen energiatuotannon palveluihin.

Eino Rantala (toim.)

Video Ideapaja - Petra Kouvonen

Sitran Uuden turvallisuuden ideapajassa haastattelussa Petra Kouvonen (Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa -ohjelma)

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Artikkelit Suomi voi olla suuri tekijä vaikka pieni kansa

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli kokosi ensimmäisen keskustelunsa pohjalta kiteytetyt viestit, jotka paneeli esitteli kestävän kehityksen toimikunnan kokouksessa 22.4.2014. Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsenet: Eeva Furman, Eva Heiskanen, Heikki Hiilamo, Janne Hukkinen, Jaakko Kiander, Juho Saari Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sosiaalisena ja yhteiskuntaa...

2 vuotta sitten

Muualla verkossa YM: Suomi uudistuu murrosten kautta

Ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset vaikutukset keskusteluttivat kestävän kehityksen toimikuntaa. Ilmastonmuutoksesta puhutaan liian usein vain teknisenä asiana. Vaikutusten taloudellinen hallinta sekä sosiaaliset vaikutukset ovat jääneet keskusteluissa ja selvityksissä vähemmälle.  

2 vuotta sitten sivustolta www.ym.fi

Blogit Ilmastonmuutoksen torjunta ei ole Suomen ongelmien todellinen syy

Ilmastonmuutoksen torjunnasta keskustellaan usein puhumalla sen kustannuksista. Talouskriisi-uhkapuheen varjolla on luotu uhkakuvia siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristönsuojelu veisivät Suomesta teollisia työpaikkoja. Näin puhuttaessa sivuutetaan työpaikkojen menetysten todelliset syyt, kuten maailmanlaajuinen teollisuuden uusjako, jonka vaikutuksia 2000-luvun kuplatalous...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Eva Heiskanen

Julkaisut Tasa-arvoinen energiakäänne?

Energiakäänteellä (Energiewende) tarkoitetaan Saksan pyrkimystä rakentaa yhteiskuntansa uusiutuvan energiantuotannon varaan. Saksan tavoitteena on kattaa vuoteen 2050 mennessä 80 prosenttia sähkönkulutuksestaan uusiutuvalla energiantuotannolla. Tämä keskustelupaperi tarkastelee energiakäänteen sosiaalisia, kansalaisiin kohdistuvia vaikutuksia.

Mikko Rissanen

Uutiset Tasa-arvoinen energiakäänne?

Saksan energiakäänne on toistaiseksi ainutlaatuinen pyrkimys rakentaa yhteiskunta uusiutuvan energiantuotannon varaan. Käänne läpäisee koko saksalaisen yhteiskunnan: Berliinissä päätettyjä uudistuksia toteutetaan osavaltio-, alue ja kuntatasolla. Saksalaisten arjessa energiakäänne konkretisoituu uusiutuvan energiantuotannon ja sähköverkkojen rakentamisena – lähiympäristön...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Mikko Rissanen

Esitykset Lunch pa överbliven mat

Lunch på överbliven mat: Så här minskar du matsvinnet i skolan och serverar invånare i grannskapet en förmånlig och god måltid för en liten slant.

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Video Maureen O'Hara: Crisis of coherence

According to Professor O'Hara, we find ourselves in what Sygmunt Bauman refers to as "liquid modernity" where certainties that have guided human communities for centuries, no longer hold, but no new certainties have yet emerged to replace them. Thus collective learning and personal and cultural growth in consciousness must be put at the center of our all our policy considerations. Professor...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Blogit Nytkö siis kannattaa polttaa?

Maanantaina 14.4.2014 julkistetun kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) WG3-raportin mukaan ilmastonmuutoksen hillintä vaatii ydinvoiman hyödyntämisen lisäksi erityisesti nopeaa uusiutuvan energian osuuden kasvattamista. Vuoden 1970 jälkeen kasvihuonekaasupäästöt ovat kaksinkertaistuneet ja voimakkain kasvu on tapahtunut vuoden 2000 jälkeen. Hiilidioksidipäästöistä noin 78 % on...

2 vuotta sitten

Video John Helliwell: Centrality of social relationships

Simply finding problems and removing then is not a way to create a thriving society. Big changes in the world require recasting of social norms, and it is this re-framing and re-valuing of the different aspects of peoples lives that, according to Prof. Helliwell, will make us more sustainable. John F. Helliwell, Canadian econonomist and author of UN Happiness Reports, gave a talk at Sitra...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Timo Hämäläinen: Problem of choice and policy implications

In 30 years, all the of the determinants of well-being have changed significantly - and still we tend to frame well-being in traditional ways. At the same time we're not rational decision-makers when it comes to our own well-being. How would we benefit from deeper and more holistic understanding of well-being? And what are the practical policy implications for Finland? Timo Hämäläinen, Sitra...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Agnés Hubert: European well-being advantage

Well-being is integrated in the EU treaties so it is already an objective - but why don't we look at well-being as being the main goal in all policies, such as agriculture, digital or transport? Agnés Hubert, Councellor at the European Commission's BEPA think tank, spoke at Sitra Debatti on 9 April 2014 about the ongoing shift in EU from policy of compensating towards empowering people.

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Sitra Debatti: Hyvinvoinnin lähteet niukan talouskasvun maailmassa

Hyvinvointimme muuttuu, mutta miksi? Niukan talouskasvun aikana on korostetun tärkeää ulottaa käsitys hyvinvoinnista julkisia palveluita laajemmalle. Järjestyksessään toinen Sitra Debatti pureutui uusiin hyvinvointiongelmiin ja -mahdollisuuksiin pitkälle kehittyneissä yhteiskunnissa. 9.4. järjestetyssä tilaisuudessa julkaistiin samalla Sitran tuore Well-Being & Beyond -tutkimusteos.

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Blogit Oulusta aurinkovoimaa

Oulun Sähkönmyynti on ottanut uusiutuvan energian lisäämisen tosissaan. Yhtiön Farmivirta palkittiin Vuoden ilmastotekona 2014.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Seppo Tuomi

Video Teolliset Symbioosit Foorumi 2014: Simo Honkanen

Sitran Teolliset Symbioosit Foorumi, Neste Oil Oyj:n turvallisuus- ja ympäristöjohtaja Simo Honkanen: Jalostamalla korkealaatuisia uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä pystymme lisäämään resurssitehokuutta sekä merkittävästi nostamaan näiden materiaalien jalostusastetta. Jätteiden ja tähteiden käyttö sekä Kilpilahden alueen symbioosit ovat hienoja esimerkkejä...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Teolliset Symbioosit Foorumi 2014: Pekka Heikkilä

Sitran Teolliset Symbioosit Foorumi, Raisioagro Oy:n kehitysjohtaja Pekka Heikkilä: Alkutuotanto on tuhansia vuosia perustunut ravinteiden kierrätykseen. Kasvanut ruoan tarve on vaatinut kuitenkin myös ohjattuja lisävirtoja sekä kierron nopeutumista samalla kun ympäristö edellyttää vuotojen minimoimista. Nämä on nyt kaikki optimoitava kokonaisuutena.

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video John Ashton: No time to sit on our hands

If we want to deal with climate change, we need to build an energy system that is carbon neutral. According to John Ashton, Director of EG3 think tank and Advisor on the Politics of Climate Change, there is no reason to do this slowly: taking carbon emissions out of our heating, electricity, transport and industry will have several other advantages, such as enhancing our energy security,...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Uutiset Rakentamisen ennakko-ohjaus tuo merkittäviä hyötyjä

Sitra nimitti vuonna 2010 Oulun rakennusvalvonnan kehityspäällikkö Pekka Seppälän Sitran energialähettilääksi. Oulussa kehitettyä ja hyviä tuloksia energiatehokkuuden parantamisessa saavuttanutta ennakko-ohjauksen mallia haluttiin levittää Suomeen laajemminkin. Porvoon ja Vaasan kaupungit ovat kehittäneet yhteistyössä rakennusvalvonnan toimintatapoja kahden viimeisen vuoden...

2 vuotta sitten

Video Professori Olli Carpén: Geenitutkimuksella Suomeen investointeja

Uusi tieto sairausmekanismeista tarjoaa uusia mahdollisuuksia hoitaa potilasta lääkkeillä, jotka ovat parempia ja joilla on vähemmän sivuvaikutuksia - mutta on tärkeää tietää, millainen hoito kullekin potilaalle sopii. Ihmisperäisiä näytekokoelmia sisältävät biopankit, jotka Suomessa ovat juuri aloittamassa toimintaansa, osaltaan niveltävät perustutkimuksen saavutuksia...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Sijoittaja Tage Johansson: Ekosysteemin vahvistuminen vie aikaa

"Healthcare-ala on venturistien ja pääomasijoittajien näkökulmasta haastava, sillä pitkistä sykleistä johtuen vie aikaa, ennen kuin yritys pääsee kassavirtavaiheeseen", sijoittaja Tage Johansson pohti Health Tuesdayssa 1.4. Johansson kaipaa healthcare-toimialalle remonttia, joka lähtisi näistä alan erityispiirteistä.

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Julkaisut Rakennusten energiatehokkuus

REELOR-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää rakennusvalvonnan toimintatapoja enemmän ennakko-ohjauksen ja opastuksen suuntaan sekä lisätä osaamisen tasoa. Yhtenä tavoitteena on ollut kehittää rakennusvalvonnalle koulutuspaketteja, joiden avulla kertarakentajia voidaan entistä paremmin ja tehokkaammin neuvoa kohti energiatehokasta rakentamista.

Arto Varis (toim.), Matti Karjanoja, Sofia Bagge, Juha Jääskeläinen, Jaakko Niemi, Pekka Seppälä

Uutiset Sitra on sitoutunut kestävään kehitykseen

Kestävä kehitys on Sitran strategian ydintä. Haluamme tuoda sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden asiantuntemusta lähemmäksi toisiaan, jotta niitä ei tarkasteltaisi erillisinä toisistaan riippumattomina asioina. Tiedeyhteisön muodostama Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli on aloittanut työnsä Sitran isännöimänä, ja Sitra oli viime viikolla mukana...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Video Uusi turvallisuus - mitä se on?

Tässä esimakua siitä, mitä Sitran Uusi turvallisuus -foorumi oivalsi aiheestaan - uudesta turvallisuudesta. Pysy mukana, sillä keskustelu jatkuu koko kevään! www.sitra.fi/uusiturvallisuus, Facebook: uusiturvallisuus, Twitter #uusiturvallisuus

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Esitykset Sitra: Tee-se-itse-lounas

Tee-se-itse-tähdelounas: Näin vähennät koulun ruokahävikkiä ja tarjoat lähialueen asukkaille edullisen ja hyvän aterian pikkurahalla.

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Muualla verkossa Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä kestävän kehityksen mallialue

Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä luodaan mallialue, jossa rajat ylittävällä yhteistyöllä tuetaan alueen kestävää kehitystä. Vihreä vyöhyke ulottuu Itämereltä Jäämerelle sisältäen Suomelle, Venäjälle ja Norjalle kuuluvia arvokkaita luontoalueita. Sen ytimen muodostavat kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet rajojen molemmin puolin. Ympäristöministeriö on asettanut kansallisen työryhmän edistämään vihreän vyöhykkeen kehittämistä Suomessa. Työryhmän tehtäviin kuuluu mm. vyöhykkeen tunnettavuuden kasvattaminen Suomessa sekä rajat ylittävän verkostoitumisen tukeminen.

2 vuotta sitten sivustolta www.ym.fi

Uutiset Sitra sijoittaa älykkäisiin sähköpalveluihin

Sähkön kulutusta tasaava uusi palvelu säästää yritysten kustannuksia, parantaa energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä. Suomessa sähkön kysyntäjoustopotentiaalin on arvioitu olevan jopa 10 prosenttia kokonaiskulutuksesta.

2 vuotta sitten

Video Pentti Itkonen, Managing Director of Eksote at Health Tuesday

South Carelia Social and Health Care District has now four years of experience in integrating social and health care services. Where are they now, and what makes change difficult? Pentti Itkonen, speaking at Health Tuesday on 4 March 2014, describes the evolution of service system from hierarchy to ecosystem. Whereas control, rules and budget define the past and present, innovation, knowledge,...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Taltionin kehitysjohtaja Pekka Turunen Health Tuesdayssa

Lisääkö tieto terveyttä? Kehitysjohtaja Pekka Turunen kertoo Taltionista 4.3.2014 järjestetyssä Health Tuesdayssa. Taltioni on PHR, terveystaltio, jonka omistajuus on ihmisellä itsellään. Taltioni kokoaa yhteen paikkaan ihmisen perimään, elämäntapoihin ja kliinisiin toimenpiteisiin liittyvät tiedot, mikä helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista yksilön terveydestä.

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Muualla verkossa AW-Energyn WaveRoller nappaa aallon voiman

Sitran aaltoenergiateknologiaa tuotteistava kohdeyritys AW-Energy on pian kaupallistamisvaiheessa. Jo viiden vuoden kuluttua aallot alkavat tahkota sähköä laajemmille markkinoille. Vantaalainen AW-Energy haluaa myydä energiayhtiöille ratkaisuja uusiutuvan energian tuotantoon.

2 vuotta sitten sivustolta www.tekes.fi

Video Katse itään, Sitra-Debatti

Sitran uusi keskustelutilaisuuksien sarja Sitra-Debatti nostaa esiin ajankohtaisia ja Suomen tulevaisuuden kannalta kiinnostavia aiheita. Ensimmäisessä Sitra-Debatissa aiheena oli Itä-Aasia ja tilaisuudessa vieraiden kanssa keskustelemassa olivat Sitran Itä-Aasian asiantuntija Teppo Turkki ja useiden suuryritysten hallituksissa istuva, kauppatieteen tohtori Anne Brunila.

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video First Health Tuesday, 14 Jan 2014

Health Tuesday, a new networking platform for everyone interested in health technology, was launched on 14 Jan 2014. Opening words by Antti Kivelä, The Finnish Innovation Fund, are followed by the guest speaker Mr Didier Deltort, Global Vice President & General Manager at GE Healthcare.

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Blogit Tarvitaan resurssikäänne

Energiakäänne on tosiasia. Saksa näyttää siinä mallia, mutta se on tapahtumassa kaikkialla maailmassa. Energiakäänne ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan resurssikäänne.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Esitykset Kommentti Juho Saari 2013-12-13

Professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta esitti keskustelutilaisuudessa 13.12.2013 kommenttipuheenvuoron, jossa hän analysoi Gaian Sitralle toteuttaman rap

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Uutiset Ilmastonmuutos uhkaa Suomen hyvinvointia, ruokahuoltoa, palveluja ja yhteiskuntarauhaa

Sitran tulevaisuusselvitys: Jos nykymeno jatkuu ja ilmasto lämpenee Suomessa noin 6 astetta, muutoksen vaikutukset Suomeen ovat erittäin epäedulliset. Maailman keskilämpötila nousee yli 4 astetta vuosisadan loppuun mennessä, jos kasvihuonekaasupäästöt kasvavat nykytahtia. Suomessa tämä tarkoittaa vielä nopeampaa lämpötilan nousua, noin 6 astetta, vuoteen 2100 mennessä. Suomelle...

2 vuotta sitten

Video Kansallinen resurssiviisaus -foorumi - Paneelikeskustelu: Resurssiviisaus ja kaupungit

Paneelikeskustelu: Resurssiviisaus ja kaupungit Sitran Kansallinen resurssiviisaus -foorumissa 4.12.2013. Keskustelijoina: Tulevaisuudentutkija Markku Wilenius, työ- ja elinkeinoministeriön strategiajohtaja Mari Pantsar-Kallio, sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen, WWF:n ilmastovastaava Hann-Liisa Kangas ja resurssiviisaan Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson. Moderaattorina Sitran...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Artikkelit Sitran trendit: Polarisaatio ja eritahtisuus energiamurroksessa

Sitran trendit -artikkelisarjassa käydään läpi syksyllä julkaistun Sitran trendilistan trendit yksitellen erilaisista näkökulmista . Tämä artikkeli on sarjan kolmas. Kaikki julkaistut artikkelit löytyvät sivun lopusta. Ajoittaisuus energiamurroksessa on ratkaistavissa Energia-alaa on tällä vuosisadalla mullistanut kaksi "vallankumousta", Saksan energiakäänne eli voimakas...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Video Mikko Hyppönen Uusi turvallisuus -foorumilla

Kyberturvallisuus - Mitä se on tavalliselle kansalaiselle? Ovatko Google-hakuni ja Facebook-kuvani turvassa verkossa? F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen haastattelussa Sitran Uusi turvallisuus -foorumilla. Foorumin osallistuja, Demos Helsingin Juha Leppänen haastattelee. www.sitra.fi/uusiturvallisuus

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Esitykset Energiakaavoituksen mallit ERA17

Kimmo Lylykangas Aalto-yliopistosta laati Sitralle ja ympäristöministeriölle ERA17-toimintaohjelmaan kuuluvan tutkimuksen "Ilmastotavoitteita toteuttava ka

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Julkaisut Energiakäänne

Energiakäänne (Energiewende) on käsite, jolla viitataan Saksan tavoitteeseen rakentaa energiantuotantonsa vuoteen 2050 mennessä uusiutuvien energiamuotojen varaan. Sitra julkaisi 4 kuukauden ajan blogisarjaa, joka pyrki tuomaan vastauksia kiinnostaviin kysymyksiin ja ajankohtaisia katsauksia Saksan energiakäänteen edistymiseen. Kirjoitukset tarjoavat perustietoja Saksan energiakäänteestä...

Karoliina Auvinen, Mikko Rissanen, Jukka Noponen, Patrick Matschoss, Matti Kahra, Erkki Hedenborg, Marting Brandt, Jouni J. Keronen, Petri Hakkarainen, Sauli Rouhinen, Jukka Tolvanen, Carsten Wachholz, Terhi Lignell, Aleksi Lumijärvi, Robert Brückmann

Video Ruokahävikki-kokeilu

Ruokahävikki-kokeilussa Vaajakummun koulu kokeili ruokahävikin ja biojätteen vähentämistä jakamalla ruokaa lähialueiden asukkaille pikkurahalla. Resurssiviisaat kokeilut ovat osa Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurssiviisautta -hanketta, jolla edistetään luonnonvarojen viisaampaa käyttöä sekä vähennetään haittoja ympäristölle yhteistyössä kaupunkilaisten, yritysten ja...

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Esitykset Aluetalousraportti gaia 2013-10-1

Gaia Consulting Oy toteutti Sitralle syksyllä 2013 selvityksen, jonka mukaan siirtyminen kivihiilestä puuhakkeeseen tuo työpaikkoja ja kasvattaa taloutta.

2 vuotta sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Artikkelit Kaikki keinot käyttöön matkalle kohti kestävää taloutta

Kestävä talous on tavoitteena niin monimutkainen ja laaja-alainen, että sen saavuttamiseksi on otettava kaikki keinot käyttöön: liikuttava ketterästi talouden eri tasoilla ja napsittava keinovalikoimaan kaikki soveltuva.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Uutiset Sitra on edistänyt lähienergian läpimurtoa Suomessa

Sitra on edesauttanut uusiutuvan energian pientuotantoa Suomessa pitkäjänteisesti, jo 1970-luvulta lähtien. Työ huipentui hiljattain päättyneeseen, lähes kolme vuotta kestäneeseen Lähienergia-hankekokonaisuuteen , jonka keskeiset tulokset löytyvät Lähienergia -esitteestä . Sitrassa on ollut käynnissä vuodesta 2009 lähtien lähienergia-hankekokonaisuus, jolla on...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit Saksan energiakäänne – mitä meidän tulisi oppia siitä Suomessa?

Saksan energiakäännettä käsitellyt Sitran blogisarja on päättymässä – on siis loppupäätelmien aika. Olemme todella ylpeitä blogisarjan pätevästä kirjoittajakaartista. Lämpimät kiitokset kaikille asiantuntijoille, jotka innostuivat avaamaan Saksan energiakäännettä eri näkökulmista ja peilaamaan sitä myös suomalaiseen energiapolitiikkaan. Ilmastonmuutoksen eteneminen...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Karoliina Auvinen

Blogit Energiakäänne – mitä tapahtuu Euroopan ulkopuolella

Energiakäännettä koskeva keskustelu keskittyy liikaa Euroopan tilanteeseen. Tämä on yllättävää, sillä Kaakkois-Aasiassa on syntynyt uusia markkinoita kiihtyvällä vauhdilla, osittain Saksan energiakäänteen vaikutuksesta.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Robert Brückmann

Artikkelit Kannanotto: ilmasto- ja energiatiekartta 2050

"Hiilidioksidipäästöille tulee saada riittävä hinta, joka vaikuttaa suoraan fossiilisten polttoaineitten hintaan. Muutoksella vaikutetaan Suomen vähähiilisten ratkaisujen vientimahdollisuuksiin, ja suurelle osalle elinkeinoelämää tämä on etu", sanoo Sitra kannanotossaan Suomen energia- ja ilmastotiekarttaan.  Sitra laati työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä kannanoton...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Artikkelit Toimenpide-ehdotus: Yksi taho vastuuseen sähkön pientuottajien palvelupolun kehittämisestä

Sitra laati Motivan Uusiutuvan energian pientuotanto -työryhmän pyynnöstä TEM:lle toimenpide-ehdotuksen lähienergian edistämiseksi. Sitra kiittää mahdollisuudesta esittää toimenpide-ehdotuksen lähienergian edistämiseksi.    Lähienergia on tärkeä keino ottaa ihmiset mukaan kestävän talouden rakentamiseen Tähän mennessä Suomen energiapolitiikka on...

2 vuotta sitten

Blogit Energiakäänne yhdistää kaksi megatrendiä

Voisiko hajautettu energiantuotanto hyötyä ”hajautetusta rahoituksesta”? Hajautettu energiantuotanto näyttää olevan väistämätön suuntaus energiasektorilla ympäri maailman. Teknologian kehitys, alemmat kustannukset ja myös vahvat poliittiset ohjaustoimet ovat lisänneet pienen mittakaavan hajautettua energiantuotantoa, joka usein pohjautuu uusiutuviin energianlähteisiin....

2 vuotta sitten kirjoittajalta Aleksi Lumijärvi

Julkaisut Lähienergia

Lähienergiaratkaisujen toteuttamisen tulee olla kuluttajalle mahdollisimman helppoa. Kuluttajan oman tahdon ja idean pitäisi viedä asia hyvin lähelle ratkaisua, ei hallintoviidakon porteille. Sitra on tehnyt pitkäjänteistä työtä lähienergian edistämiseksi. Tähän esitteeseen olemme koonneet keskeiset havainnot tehdystä työstä.

Uutiset Selvitys: Siirtyminen kivihiilestä puuhakkeeseen tuo työpaikkoja ja kasvattaa taloutta

Sitran selvityksen mukaan kivihiilen korvaaminen biopolttoaineella tarkoittaa kunnille useiden miljoonien eurojen vuosittaisia lisätuloja. ”Kotimaisessa uusiutuvassa energiassa on valtavasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Myös kansalaisten oma energiantuotanto auringon, tuulen, maalämmön ja biomassan avulla on helpottumassa Suomessa”, sanoo johtaja Jukka Noponen Sitrasta. ...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Laura Häkli

Tapahtuma Helsinki Climate Forum

Helsinki Climate Forum: Arctic Urgency on korkean profiilin konferenssi. Ilmastonmuutosta käsittelevän tapahtuman järjestävät Helsingin Yliopiston oppilaat yhteistyössä Oxford Climate Forumin kanssa. Tapahtuma tuo yhteen innostavia ajattelijoita ja tekijöitä, joita yhdistää halu toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi eri lähestymiskulmista. Sitra on mukana tukemassa...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtuma Mustarinda lähienergiaratkaisujen esittely

Mustarinda-talolla Hyrynsalmella järjestetään perjantaina 6.9.2013 tiedotustilaisuus talolle toteutettavasta ekologisesta lähienergiajärjestelmästä. Mustarinda-seuran tavoitteena on, että talo toimii lähes päästöttömästi aurinko-, tuuli- ja bioenergiaa hyödyntäen. Myös yhdistyksen ajoneuvot toimivat biokaasulla ja bioetanolilla. Mustarindan energiaprojektissa tutkitaan ja...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit Energiakäänne – Aurinkosähköä maatilan katoilta

Energian pientuottajan kokemuksia Saksassa Maanviljelijöiden osuus sähköntuotannossa uusiutuvista energialähteistä oli Saksassa viime vuonna 11% (8.019 MW). Maatiloilla investoidaan biokaasulaitoksiin (57%) sekä aurinkosähkö- (38%) ja tuulivoimaloihin (5%). Itse maanviljelijöiden omistamien voimaloiden lisäksi maatilojen katoilta löytyy myös paljon yksityishenkilöiden omistamia...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Terhi Lignell

Artikkelit Osallisuus lisää myönteisyyttä ja vähentää vastustusta

Nykyhetken pienet ideat ovat kuin taimia, joita hoivaamalla päästään vähitellen käsiksi tulevaisuuden uusiin ratkaisuihin. Virtuaaliset sivustot ja sähköiset palvelut tarjoavat ympäristön tällaiselle toiminnalle. Niihin voidaan koota ideoita innostuville ja tarjota näkyvyyttä ideoiden kehittäjille. Yhteisö antaa mahdollisuuden olla mukana oman asuinympäristön kehittämisessä. ...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Pia Mero

Julkaisut Avoin Kotka

Avoin Kotka -kokeiluhankkeessa rakennettiin ja testattiin uudentyyppistä verkkopalvelua, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua oman kaupunkinsa kehittämiseen. Avoinkotka.fi-palvelu edesauttaa kunnan, yritysten ja kansalaisten vuorovaikutusta julkisissa päätöksentekoprosesseissa.

Erkki Hedenborg, Jouni Eho

Tapahtuma Kuntamarkkinat 2013

Sitran hankkeet ja kokeilut ovat esillä Kuntamarkkinoilla  Moni hanke etenee nyt vauhdilla. Mitä uusia palveluita on tarjolla nuorille? Entä mihin suuntaan kehitämme ikääntyvien palveluita? Miten tähän kaikkeen liittyvät palveluväylä ja omahoito? Mitä hyötyä lähienergiasta voisi olla kunnille? Tule kuulemaan tuoreimmat kuulumiset Sitran hankkeista,...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Blogit Onko meillä malttia torjua ilmastonmuutos?

Urho Kekkosen vuonna 1952 kirjoittama kirja Onko maallamme malttia vaurastua on edelleen yllättävän ajankohtainen. Kekkonen osoitti kirjassaan käymällä läpi tuotantoelämän eri sektoreita, että teollisuuden kehittäminen ja monipuolistaminen sekä maan jälleenrakentaminen vaativat mittavia investointeja. Samoin Pohjois-Suomen luonnonvarojen hyödyntäminen. Koska ulkomaista pääomaa...

3 vuotta sitten

Tapahtuma Tutustuminen lähienergiaratkaisuihin

Tervetuloa tutustumaan lähienergiaratkaisuihin! Metropolia ammattikorkeakoulu ja Sitra järjestävät 19.9.2013 tutustumismatkan lähienergiaratkaisuihin. Tutustumiskohteet ovat Metropolian aurinkolaboratorio Espoossa ja Kouvolan seudun ammattiopiston koulutus- ja tutkimuskeskus Biosampo Anjalassa. Lisäksi pääset tutustumaan Lähienergialiiton  toimintaan. Ohjelma klo 8.00...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Blogit Energiakäänne – miten jatketaan liittopäivävaalien jälkeen? Osa II

Saksassa on yksimielisesti päätetty luopua ydinvoimasta vaiheittain vuoteen 2022 mennessä ja lisätä uusiutuvien energianlähteiden osuus 80 prosenttiin sähkönkulutuksesta vuoteen 2050 mennessä. Tämä on niin sanottu energiakäänne eli Energiewende . Syyskuun 22. päivänä pidettävien liittopäivävaalien alla poliitikot tekevät kaikkensa saadakseen äänestäjät vakuuttuneiksi...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Carsten Wachholz

Video New Democracy

The New Democracy Forum brainstormed and trialed new forms of democracy in the 2010's in Finland. Read more on the backgrounds, thoughts, experiments, and projects at http://www.sitra.fi/en/future/new-democracy. Uusi demokratia -foorumi ideoi ja kokeili mitä demokratia voisi olla 2010-luvun Suomessa. Lue foorumin taustasta, ajattelusta, kokeiluista ja loppusuoralle päässeistä hankkeista...

3 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Blogit Vierailulla Lontoon ekokylässä

Alhaisen sähkönkulutuksen BedZED-ekokylässä on tiiviitä asuinkortteleita, lasitettuja parvekkeita ja ripaus vaatimattomuutta.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Timo Rusanen

Blogit Energiakäänne – Käännytystä naapureita kyhnyttämällä

Energiansäästön ja -käytön tehostamisen viivytystaistelut käydään vanhoilla asuinalueilla. Energiakäänne voisi käynnistyä naapurustossa kyhnyttämällä (nudging) eli käynnistämällä muutoskeskusteluja kunkin omien lämmitysjärjestelmien uudistamistarpeesta. Varsinkin omakotiasukkaat ovat jatkuvasti kiinnostuneita talojensa teknisestä kunnosta ja kehittämisestä. Tosin perheen...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Sauli Rouhinen

Blogit Energiakäänne – Mietteitä päivänpolttavista energia-asioista

Kirjoitin viime viikolla energiaan liittyvistä tuoreista suuntauksista, joita olen maailmalla vieraillessani nähnyt. Daegun vierailuni kesäkuussa sai minut vakuuttuneeksi siitä, että huoli ilmastonmuutoksesta koskettaa myös Aasiassa eikä vain täällä Euroopassa. Muitakin merkittäviä juttuja tapahtui tänä keväänä/kesänä. Venäjän uusiutuvan energian lainsäädäntö...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jouni J. Keronen

Blogit Energiakäänne – hintaparadoksi vie kohti sähkömarkkinaremonttia

Sunnuntaina 16.6. Saksan sähköpörssissä oli ostajan markkinat. Sähköä ei saanut ainoastaan halvalla tai ilmaiseksi, vaan kaupantekijäisiksi mukaan irtosi myös riihikuivaa rahaa. Koko päivän keskiarvohinta sähkölle Leipzigin EEX-pörssissä oli selvästi pakkasen puolella. Aurinkoisena ja tuulisena sunnuntai-iltapäivänä, jolloin sähköntuotanto uusiutuvilla energiamuodoilla oli...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Petri Hakkarainen

Blogit Energiakäänne – Energiaa ilmassa

Fortumin 5,4 MW aurinkovoimalaitos Luoteis-Intiassa Rajasthanin osavaltiossa on ollut tuotantokäytössä vuoden ajan. Viime vuodet ovat olleet energia-alalla aikamoista vuoristorataa. Ilmastonmuutos, joka muutama vuosi sitten oli keskeisin draiveri, on välillä tuntunut lähes unohtuneen ja sitten taas pompahtanut esille. Selkeitä suuntaa antavia päätöksiä ei tosin ole tehty, mutta...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jouni J. Keronen

Blogit Energiakäänne ‒ Kritiikki kuuluu kehittämiseen ja innovointiin

Saksan energiakäännekritiikki ‒ osa pitkäjänteistä kehitys- ja innovaatioprosessia Saksan päätös sulkea kaikki ydinvoimalansa vuoteen 2022 mennessä on tällä hetkellä kovassa vastatuulessa. Mielenkiintoista on, että kritiikki kohdistuu uusiutuvia energiamuotoja koskevaan lakiin (Erneuerbare Energien Gesetz, EEG), jota pidetään mallina koko maailmalle. Laki edustaa vahvojen...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Martin Brandt

Blogit Energiakäänne – Oma energia mahdolliseksi myös suomalaisille

Suomessa on vahva keskitetyn energiantuotannon perinne. Suomen uudistuminen teollisen ajan rakenteista ihmislähtöiseksi palveluyhteiskunnaksi edellyttää kuitenkin energian demokratisointia. Mahdollisuuden päästä mukaan uusiutuvan energian tuotantoon pitäisi olla jokamiehen oikeus. Näin ei kuitenkaan vielä ole. Saksalaisilla on monta mahdollisuutta osallistua energiatuotantoon ja...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Erkki Hedenborg

Tapahtuma NIMBYstä YIMBYyn - Keskustelutilaisuus tuulivoiman paikallisen hyväksyttävyyden edistämisestä

Sitra järjestää maanantaina 26.8.2013 klo 13.00 - 16.30 keskustelutilaisuuden tuulivoiman paikallisen hyväksyttävyyden haasteista ja parannuskeinoista. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. yhteiskehittely, hyödynjakomallit ja päätöksenteon muotoilu. Mukana keskustelemassa ovat mm. ministeri Lauri Tarasti , toimitusjohtaja Kalle Pykälä Ilmatar Windpower Oyj:stä,...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit Energiakäänne – Biljoonan euron kakku ja mistä se leivotaan

Yhteensä biljoona euroa seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Energiakäänteen kustannusten ja hyötyjen arvioinnista on Saksassa tullut suosittua urheilua. Ympäristöministeri Peter Altmaierin FAZ-lehden haastattelussa tarvittaville sähköverkko-, säätökapasiteetti- ja energiatehokkuusinvestoinneille sekä syöttötariffien ylläpidolle lätkäisemä hintalappu hätkähdyttää. ...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Mikko Rissanen

Video Sitran Kestävä talous -foorumin dokumentaatio

Sitra kokosi 29 hengen monialaisen joukon pohtimaan, mitä on kestävä talous ja kuinka sitä pitäisi kouluttaa suomalaisille talouspolitiikan päättäjille. Foorumin lopputulokset löydät täältä:http://www.sitra.fi/talous/kestava-talous-foorumi

3 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Twitter SitraFund

Helsinki Design Lab 2013 is on! Government meets design. Follow #HDL2013 for updates.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Sitra

Julkaisut Brickstarter

Brickstarter is a prototype for a 21st century social service. It proposes a new model for how we make shared decisions about shared spaces. It tests the exciting potential of crowdfunding and crowdsourcing against the practical realities of debating, governing, investing in and ultimately delivering the built environment.

Bryan Boyer, Dan Hill

Blogit Energiakäänne – aurinko rikkoo valtasuhteita

Huhtikuussa Saksassa tehtiin uusi maailmanennätys. Ympäri maata sijaitsevilla aurinkopaneeleilla tuotettiin yhden päivän aikana energiaa yhteensä 167 GWh. Tämä on määrä, joka vastaa karkeasti 34 tuhatta tonnia öljyä tai kahdeksan ydinvoimalan päivätuottoa. Aurinkoisina päivinä Saksa pystyy tuottamaan yli 12 % tarvitsemastaan sähköstä auringolla. Maasta onkin tullut lyhyessä...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Matti Kahra

Julkaisut ECO2

Keväällä 2010 alkaneessa ECO2 - Ekotehokas Tampere 2020 -hankkeessa on edistytty kuluneiden kolmen vuoden aikana kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisessä ja ekotehokkaassa kaupunkikehityksessä monissa eri projekteissa. Tähän julkaisuun on koottu hankkeen käynnistysvaiheen 2010-2012 saavutukset.

Pauli Välimäki, Elli Kotakorpi, Krista Willman, Kirsi Viertola, Mikko Närhi (toim.)

Twitter Saturnustea

@SitraFund Inspiroivaa! Muistetaan palkita myös ylöspäin!

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuuli Turja

Blogit Energiakäänne - Pakko kehittää lähidemokratiaa

Tämän blogisarjan edellisissä osissa on käsitelty Saksan energiakäänteen tavoitteita ja sen paikallisia vaikutuksia. Ne ovat saaneet tavallisetkin saksalaiset kaduille. Muutosten edetessä sadattuhannet ydinvoiman vastustajat ovat kuitenkin vaihtuneet paikallisiksi protestiliikkeiksi. Energiakäänteen kannatus ei ole kadonnut minnekään. Kolme neljästä saksalaisesta pitää sitä yhä...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Mikko Rissanen

Blogit Energiakäänne – Sveitsistä mallia kestävälle kehitykselle

Sveitsi on onnistunut hyvin sitomaan kestävän kehityksen tavoitteet ja sen toteuttamisen käytännössä liittovaltion poliittiseen ohjausjärjestelmään. Kestävän kehityksen strategiasta on muodostunut kansallinen ohjaava sateenvarjo, johon erilaiset ohjelmat tukeutuvat. Saksan tavoin Sveitsikin on päättänyt tehdä energiakäänteen. Sveitsistä voisimme oppia ainakin sen, että...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Tapahtuma Internet ja paikallisen päätöksentekokulttuurin tulevaisuus

Oxford Researchin järjestämä huippuseminaarin tuo esiin trendejä ja uusia keinoja, joilla internet muokkaa yhteiskuntaamme, päätöksentekoprosesseja ja tapaa, jolla julkissektori voi ottaa kansalaiset mukaan päätöksentekoon paikallisyhteisöissä. Seminaari on osa Googlen, Aalto-Yliopiston sekä Cursor Oy:n yhteistyöohjelmaa, jonka avulla lisätään PK-yritysten sekä julkisen sektorin...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit Energiakäänne - Maaseudun talouteen nostetta uusiutuvasta energiasta

"Raha ei kasva puussa, se tulee tuulen mukana", toteaa Lichtenaun pikkukaupungin pormestari Dieter Merschjohann taz-sanomalehden haastattelussa. Lichtenaussa energiakäänne ei voisi juuri konkreettisemmin näkyä: kaupungin alueella pyörivät yli sadan tuulivoimalan roottorit. Tuuli- ja aurinkovoima kattavat jo 120 prosenttia paikallisesta sähkön- ja lähes puolet paikallisesta...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Mikko Rissanen

Blogit Sveitsi edistää aktiivisesti cleantech-bisnestä

Yritysten välinen cleantech-yhteistyö kasvaa ja voi hyvin Sveitsissä. Sveitsiläiset yritykset perustivat vuonna 2009 itsenäisen cleantech-yhdistyksen Swiss Cleantech Business Association (SC). Perustajayritykset eivät olleet tyytyväisiä konservatiivisena pitämänsä yritysten kattojärjestön Economie Suissen toimintaan ympäristöliiketoiminnan edistämisessä. Nykyisin omillaan...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Twitter xlippo

HSY:n mukaan pääkaupunkiseudun jätteistä n.80% peräisin maa- ja vesirakentamisesta. Kotitalouksien osuus n.3%. #resurssiviisaus

3 vuotta sitten kirjoittajalta Antti Lippo

Tapahtuma EU:n rahat taskuun ja lobbaustaidot kuntoon

Ohjelma EU:n ympäristökomission osastonjohtaja Timo Mäkelä kertoo EU:n rahoitusmahdollisuuksia uusiutuvan energian liiketoiminnalle ja piloteille sekä kommentoi kansallisia tukijärjestelmiä EU:n näkökulmasta. Kansanedustaja Oras Tynkkynen kertoo ajankohtaisia kuulumisia Suomen energiapolitiikasta - ja mitä sille pitää tehdä. Kysymyksille ja keskustelulle on varattu reilusti...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Uutiset Energiakäänne – Uusi blogisarja avaa: mitä, miksi, milloin?

Energiakäänne (Energiewende) on käsite, jolla viitataan Saksan tavoitteeseen rakentaa energiantuotantonsa vuoteen 2050 mennessä uusiutuvien energiamuotojen varaan. Nimenä se on hyvin kuvaava: Fukushiman ydinkatastrofin jälkeen Saksan hallitus teki nopeasti päätöksen luopua ydinvoimasta vuoden 2022 loppuun mennessä. Vaikka kansalaismielipide oli jo aiemmin kääntynyt ydinvoimaa...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Karoliina Auvinen

Blogit Energiakäänne – Miten käy Saksalta energiakäänne?

Miten notkea on Euroopan suurin kansantalous? Kuka hyötyy ja kenen kukkarolla käydään? Tässä kevään 2013 aikana kirjoitettavassa blogisarjassa seurataan Saksan energiakäänteen toteutumista.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Mikko Rissanen

Artikkelit 100 x energiakäänne

Saksalainen Stern-aikakauslehtui julkaisi 31.10.2012 artikkelin "100x Energiewende", joka avasi Saksan valintoja liittyen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja ydinvoimasta luopumiseen. Tämä on käännös kyseisestä artikkelista.

3 vuotta sitten

Tapahtuma Miten avoin tieto hyödyttää energiasektoria -tilaisuus

Kattavat avoimet ja linkitetyt tietovarannot ovat olennainen osa energia-alan muutosta. Tällä hetkellä, kuitenkin tieto, vaikka sitä runsaasti onkin olemassa, on hankalasti löydettävissä ja siiloutunut eri järjestelmiin. Nyt on aika ottaa käyttöön uusia tapoja energian kulutus- ja tuotantotiedon saavutettavuuden parantamiseksi. Mitä avoin energiatieto on ja miltä energia-ala...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Muualla verkossa Vetyä voi käyttää uusiutuvan energian varastoinnissa

Vety on moneen sopiva energian kantaja, jonka avulla voidaan varastoida energiaa ja pienentää päästöjä sekä paikallisesti energian käyttökohteessa että globaalisti. Liikennesovellusten ohella vety on nousemassa merkittävän rooliin uusiutuvan energian varastoinnissa ja siirrossa. Näin se osaltaan mahdollistaa kasvun kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

3 vuotta sitten sivustolta www.tekes.fi

Uutiset Rakennusten elinkaarimittareita pilotoidaan nyt

Kiinteistö- ja rakentamisalan merkittävät toimijat lähtevät yhteistyössä testaamaan Rakennusten elinkaarimittareita. Green Building Council Finlandin Rakennusten elinkaarimittareiden pilotti käynnistettiin tiistaina 16.4.2013

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa Vaasan energiatäyskäännös sai ET:n Vuoden ilmastoteko 2012 -tunnustuksen

Energia-alan kestävän kehityksen foorumi valitsi Vuoden ilmastoteoksi 2012 Vaasan Sähkö Oy:n, Vaskiluodon Voima Oy:n ja Westenergy Oy Ab:n yhteistyön, joka on nimetty Vaasan energiatäyskäännökseksi. Foorumi arvioi hankkeen ansioiksi hiilidioksidi-, metaani- ja hiukkaspäästöjen huomattavan vähenemisen, kierrätyskelvottoman jätteen hyödyntämisen sekä hankkeen investointien myönteiset vaikutukset alueen talouteen.

3 vuotta sitten sivustolta energia.fi

Muualla verkossa Lakiehdotus poistaisi tuulivoiman tutkaesteitä

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakiehdotusta, jonka avulla puolustusvoimien tutkista johtuvat rakentamisesteet voidaan poistaa erikseen nimettävillä tuulivoiman kehittämisalueilla. Ensimmäiseksi kehittämisalueeksi kaavaillaan 2 425 neliökilometrin aluetta Perämeren rannikolla. Klimaatti 1/2013

3 vuotta sitten sivustolta mmm.multiedition.fi

Muualla verkossa Energianeuvontaa suomalaisille

Suomalaiset saavat nyt puolueetonta ja luotettavaa energianeuvontaa. Opastusta säästäviin ja järkevää energiankäyttöä edistäviin rakentamisen, remontoinnin ja lämmitystapavalintojen sekä asumisen ja kulkemisen vaihtoehtoihin tarjoavat uusi neuvontaportaali, 17 alueellista energianeuvojaa sekä valtakunnallinen neuvontapuhelin. Energianeuvonta lähti liikkeelle Sitran ja TEMin yhteishankkeena ja sitä koordinoi Motiva. Klimaatti 1/2013

3 vuotta sitten sivustolta mmm.multiedition.fi

Muualla verkossa Nastolaan uusi energiaomavarainen pientaloalue

Nastolan kunta kaavoittaa Kymijärven ja Kärkjärven rantamaisemiin yhdessä alueen maanomistajan kanssa uutta pientaloaluetta, jonka työnimi on Taivaanranta. Alueesta on tarkoitus tulla energiaomavarainen ja yhteisöllinen. Kuraston tilan noin 87 hehtaarin maille aiotaan toteuttaa noin 900 asukkaan pientalo-alue. Kaavaluonnoksessa on noin 300 asuntoa. Asuinalueelle suunnitellaan älykäs ja asukasystävällinen nettipohjaisen palvelualusta, jonka avulla käyttäjät voivat seurata ja tarvittaessa myös ohjata omaan asuntoonsa liittyvää energiankulutusta. Alueen energiakokonaisuutta suunnittelee One1 Oy.

3 vuotta sitten sivustolta www.rakennuslehti.fi

Tapahtuma Energy Hackathon 2013

Energy Hackathon 2013 on tutkijoille, design-osaajille, koodareille, journalisteille ja avoimen datan aktivisteille suunnattu tapahtuma, jossa yhden päivän aikana kehitetään ideoita ja rakennetaan prototyyppejä energiadataa hyödyntäville sovelluksille.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Video Resurssiviisautta Jyväskylään: Eija Heinonen

Millainen on Jyväskylän tulevaisuus? Aikamatka vuoteen 2020 Eija Heinonen, Keski-Suomen ELY-keskus Resurssiviisautta Jyväskylään -seminaari 3.4.2013 käynnisti Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteishankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää Jyväskylän alueesta resurssiviisauden edelläkävijä. www.sitra.fi/resurssiviisaus

3 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Resurssiviisautta Jyväskylään: Kenneth Ekman

Resurssiviisaus on bisnestä ja huikeita mahdollisuuksia Kenneth Ekman, CrisolteQ Oy (Vuoden teknologiajohtaja 2013) Resurssiviisautta Jyväskylään -seminaari 3.4.2013 käynnisti Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteishankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää Jyväskylän alueesta resurssiviisauden edelläkävijä. www.sitra.fi/resurssiviisaus

3 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Resurssiviisautta Jyväskylään: Mikko Kuustonen

Mikko Kuustonen: Miten luovuudella voi muuttaa maailmaa? Resurssiviisautta Jyväskylään -seminaari 3.4.2013 käynnisti Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteishankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää Jyväskylän alueesta resurssiviisauden edelläkävijä. www.sitra.fi/resurssiviisaus

3 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Facebook Pieni suuri energiakirja

Jussi Laitinen puhuu lauantaina ja sunnuntaina Kuopion Rakenna ja asu -messuilla otsikolla Energiankäyttö kotona - Keinot ja riskit. Kirjoja arvotaan samalla, tervetuloa! www.kuopionnayttely.fi/messuohjelma.shtml

Rakenna ja Asu

www.kuopionnayttely.fi

3 vuotta sitten kirjoittajalta Pieni suuri energiakirja

Video Resurssiviisautta Jyväskylään: Jukka Noponen

Sitran Jukka Noposen loppusanat Resurssiviisautta Jyväskylään seminaarissa. Resurssiviisautta Jyväskylään -seminaari 3.4.2013 käynnisti Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteishankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää Jyväskylän alueesta resurssiviisauden edelläkävijä. www.sitra.fi/resurssiviisaus

3 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Resurssiviisautta Jyväskylään: Councillor Bill Randall

One Planet City Brighton & Hove: Easy, Attractive and Affordable Living! Councillor Bill Randall, Mayor, Brighton & Hove. Resurssiviisautta Jyväskylään -seminaari 3.4.2013 käynnisti Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteishankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää Jyväskylän alueesta resurssiviisauden edelläkävijä. www.sitra.fi/resurssiviisaus

3 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Resurssiviisautta Jyväskylään: Timo Mäkelä

Resurssiviisaus Euroopassa: Luonnonvarojen viisas käyttö on tulevaisuuden välttämättömyys. Timo Mäkelä, Euroopan komissio, ympäristöasioiden pääosasto. Resurssiviisautta Jyväskylään -seminaari 3.4.2013 käynnisti Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteishankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää Jyväskylän alueesta resurssiviisauden edelläkävijä. www.sitra.fi/resurssiviisaus

3 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Video Resurssiviisautta Jyväskylään: Johanna Kirkinen ja Timo Rusanen

Miten Jyväskylästä voidaan kehittää resurssiviisas kaupunki? Johanna Kirkinen, Sitra ja Timo Rusanen, Jyväskylän kaupunki. Resurssiviisautta Jyväskylään -seminaari 3.4.2013 käynnisti Sitran ja Jyväskylän kaupungin yhteishankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää Jyväskylän alueesta resurssiviisauden edelläkävijä. www.sitra.fi/resurssiviisaus

3 vuotta sitten kirjoittajalta SitraFund

Muualla verkossa YLE: Energianeuvonnan saatavuus Pohjanmaalla paranee

Kotitalouksille suunnattu energiatieto on tähän asti ollut hajallaan ja vaikeasti löydettävissä. Uusi valtakunnallinen neuvontapuhelin ja verkkosivusto parantavat puolueettoman energianeuvonnan saatavuutta. Motiva ja Sitra käynnistivät 2010 hankkeen kansallisen järjestelmän aikaansaamiseksi kuluttajien energianeuvontaa varten.

3 vuotta sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Motiva: Kuluttajien alueellinen energianeuvonta laajenee 2013

Kuluttajien energianeuvonnan neuvontajärjestelmän ytimen muodostaa vuonna 2013 valmistuva neuvontaportaali, maakunnallinen neuvonta varmistaa puolestaan alueellisen saavutettavuuden ja paikallistuntemuksen. Motiva ja Sitra käynnistivät 2010 hankkeen kansallisen järjestelmän aikaansaamiseksi kuluttajien energianeuvontaa varten.

3 vuotta sitten sivustolta www.motiva.fi

Twitter SitraFund

Resurssiviisautta: yli seitsemänsataa jyväskyläläistä söi tänään kauppojen hävikkiruuasta tehtyä herkullista ruokaa #resurssiviisaus

3 vuotta sitten kirjoittajalta Sitra

Twitter jukkanoponen

Viimeisiä Energiaohjelman tuloksena syntyneitä raportteja.