1. Ikäihmiset

  Eläkeläiset ovat voimavara. Ikäihmiset haluavat ottaa vastuuta omasta elämästään ja päättää palveluistaan itse.

 2. Verenpaineen mittausta.

  Kansalaisiin on luotettava

  Ikäihmisten resurssit on vapautettava heidän itsensä ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen.

 3. Värikkäitä potilaskansioita.

  Uudet toimintamallit käyttöön

  Hankkeiden opit koottiin ammattilaisten ja päättäjien hyödyksi Sitran selvityksiin

Ajankohtaista

  1. Munpalvelut.fi kokoaa arkea...

   Uutiset 0

   Sivusto helpottaa paikallisten yritysten ja yrittäjien palvelujen vertailtavuutta ja monipuolistaa neuvonta- ja ohjauspalveluita.

   7 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen
  2. Ylöjärvi 2011

   Kuntamarkkinat – lopun...

   Blogit 0

   Palveluinnovaation fyysinen sijainti on toissijainen seikka, jos verkkovälitteinen palvelu on maailman parhaimmistoa.

   5 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti
  3. Palvelutori

   Julkaisut 0

   Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

   Palvelutori on yksi tapa lisätä ikääntyvien vaikutusvaltaa omaan elämäänsä. Malli pohjautuu Tampereen kaupungin kohtaamiin haasteisiin...   → Lataa PDF

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen, Tuula Holja

Aktiivinen kansalainen, kaiken ikäisenä

Sitran tavoitteena on kannustaa ihmisiä ottamaan vastuuta omasta ja lähimmäistensä hyvinvoinnista. Olemme tukeneet useilla hankkeilla reilun kahden vuoden ajan ikäihmisten kotona asumista ja arjessa selviytymistä. Olemme kehittäneet ja kokeilleet uusia toimintatapoja ja -malleja, jotka tähtäävät ikäihmisten itsenäiseen kotona elämiseen. Olemme hakeneet yhdessä ratkaisuja työhön osallistumiseen, eläkkeellä työskentelyyn ja vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen. Hankkeet toteutettiin yhteistyössä kuntien, valtion, etujärjestöjen ja muiden sidosryhmien.

Suomalaiset eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä. Heillä on kiinnostusta ja halukkuutta osallistua työelämään esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kautta. Ikäihmiset haluavat ottaa vastuuta omasta elämästään ja päättää omista palveluistaan itse – olla subjekteja objektien sijaan. Ikäihmisten kokemukset, kyvyt ja taidot on vapautettava heidän itsensä ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen. Ikäihmiset ovat itse omien palvelujensa parhaita kehittäjiä ja asiantuntijoita.

Vuosina 2013–2015 toteutettu ikäihmisten palveluihin liittyvä hankekokonaisuus on pääosin päättynyt.  Käynnissä on edelleen palvelutorin verkkopalveluun liittyvä hanke Turussa. Tuloksia julkaistaan syksyllä 2016.

Uudet toimintamallit ja niiden opit koottiin ammattilaisten ja päättäjien hyödyksi Sitran selvityksiin

Palvelutori kokoaa ikäihmisten palvelut ja neuvonnan yhteen paikkaan. Palvelutorit neuvovat ja tukevat ikäihmisiä ja heidän omaisiaan palveluiden pariin Tampereella, Turussa, Porissa ja Raumalla. Neuvoja voi paikkakunnasta riippuen saada myös kotitalousvähennyksen ja henkilökohtaisen budjetin käytössä. Myös vapaaehtoistoimintaan saa ohjausta. Konseptia voi vapaasti hyödyntää kaikilla paikkakunnilla.
Palvelutori – Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille (2. uudistettu laitos)

Henkilökohtaisen budjetin toimintamalli omaishoidon tukeen luotiin Tampereella. Sitä kokeiltiin käytännössä 17 perheen kanssa. Asiakkaiden tarpeet ovat moninaisia ja henkilökohtaista budjettia käytettiin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen usein eri tavoin.
Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella – Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Ikäihmisten palveluita voidaan tukea myös Sitran esittämän kotitalousvähennysmallin avulla. Malli tarjoaa mahdollisuuden myös pienituloisille hankkia palveluita arkeaan tukemaan.
Kotitalousvähennys arjen tukena

Laitoksesta kotiin – syntyikö säästöjä? Tampereella selvitettiin kustannusten muutosta, kun laitoshoitoa lähdettiin purkamaan.
Laitoksesta kotiin – syntyikö säästöjä? – Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella

Vapaaehtoistoiminnalla ja -työllä voidaan tukea ikäihmisiä arjessa monin tavoin. Lisäksi vapaaehtoistoimija saa uudenlaista sisältöä omaan elämäänsä.
Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille – Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt

Millaisia vaikutuksia on lainsäädännöllä, viranomaisohjeilla ja -käytännöillä vapaaehtoistoimintaan? Millaisia todellisia ja kuvitteellisia esteitä liittyy vapaaehtoistoimintaan?
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä (Kilpailu- ja kuluttajavirasto)

Vanhuspalvelulain mukaan vanhusneuvosto on mukana vaikuttamassa ikäihmisten asioihin kunnan kaikilla toimialoilla jo suunnitteluvaiheessa. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n ja Sitran Vahvat vanhusneuvostot -koulutuskiertueella kerättiin hyviä käytäntöjä vanhusneuvostotyön vahvistamiseksi.
Vanhusneuvosto-opas (KL-kustannus)

Palveluntuottajat, asiakkaat ja omaiset kokevat, että normeista ja suosituksista on muodostunut liian tiukka ohjeviidakko, jota tulkitaan eri tavoin.
Normiviidakosta kannustavaan lainsäädäntöön

Aktiivinen kansalainen -avainalueen aiheista tuotettiin useita videoita, jotka löytyvät kootusti Kunta-tv:n sivuilta.

Sitran osalta nämä hankkeet ovat päättyneet, mutta työ jatkuu osana sote-uudistusta ja kuntien kehitystyötä.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Tapahtuma Kuntamarkkinat 2016

Kuntamarkkinat on julkisalan vuosittainen ykköstapahtuma, joka kerää Helsingin Kuntataloon syyskuussa noin 7 000 asiantuntijaa ja päättäjää keskustelemaan yhteiskunnallisista aiheista ja julkishallinnon kehittämisestä. Mistä rakentuu tulevaisuuden kunta? Tule jakamaan kanssamme ajatuksia huomisen hyvinvoinnista, sote-asioista, vaikuttavuusinvestoinnista, tai vaikkapa...

10 kuukautta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Tapahtuma Suomi Areena 2015 Raumalla

Suomi Areena 2015 -tapahtumassa Raumalla keskustellaan ikäihmisistä, nuorista ja pelosta. Tapahtuman juontaja: Laura Siltala 11.00 Mielekästä tekemistä ikäihmisille Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Antti Parpo, kaupunki, sosiaali- ja terveysjohtaja, Rauman kaupunki Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto 12.00 näyttelijä Jukka Rasila & Reinikainen 13.00 Pelko puheeksi...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtuma Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa

Palvelutori laajenee kansalliseksi malliksi ja tarjoaa ikäihmisille ohjausta, neuvontaa ja toimintaa. Sitran ehdottama kotitalousvähennys mahdollistaa palveluiden ostamisen. Vapaaehtoistoiminta ja -työ tukevat ikäihmisiä arjessa ja tuovat elämään mielekästä sisältöä. Tutustumme Sitran hankkeissa kehitettyihin Tampereen Lähitoreihin, jotka ovat matalan kynnyksen palvelupisteitä...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtuma Vahvat vanhusneuvostot -loppuseminaari

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n 1,5 vuotta kestänyt Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -hanke päättyy maaliskuun lopussa. Hankkeen päätavoitteena oli etsiä ideoita kuntien lakisääteisten vanhusneuvostojen toiminnan ja toimintamuotojen kehittämiseksi. Ideat kerättiin kolmentoista kaupungin Vahvat vanhusneuvostot -seminaarikiertueella. Lähes 1 300 vanhusneuvosto-...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtuma Voimaa-foorumi: Tavoitteena ihmisen mittainen yhteiskunta

Voimaa-foorumin seminaarien sarja jatkuu ja nyt pureudutaan siihen, miten ohjaus, valvonta ja normit sekä tietosuojan rajoitteet vaikuttavat yksilön arkeen ja palveluiden tarjontaan ja saatavuuteen. Suomen Kuntaliiton ja Sitran kutsuseminaari kuntien ja valtion johtaville viranhaltijoille, valmistelijoille ja edunvalvojille. Ohjelma Tavoitteena mahdollistava lainsäädäntö ja...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtuma Ovet auki vapaaehtoistoiminnalle

Päivän aikana kuullaan ja keskustellaan, millaiset näkymät vapaaehtoistoiminnalla on ikäihmisten terveyden, turvallisuuden ja aktiivisuuden ylläpitämisessä. Taipuvatko rakenteet ja sääntely  kansalaistoiminnan tueksi? Tilaisuudessa julkaistaan lisäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä. Selvitys on laadittu Sitran...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtuma Voimaa-foorumi - ikääntyvä Suomi voimavarana

Sitran Voimaa-foorumi kokosi Finlandia talolle lähes 250 päättäjää, asiantuntijaa ja eläkeläistä. Kiitos kaikille osallistuneille! Löydät tältä sivulta linkit kaikkiin foorumissa kuultuihin esityksiin. Lue myös: Sitran foorumi kartoitti ikääntyvän yhteiskunnan reunaehtoja ***  Ikäihmisten voimavarat on vapautettava heidän itsensä ja läheistensä hyvinvoinnin...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tiina Heinilä

Tapahtuma Vanhusneuvostopäivät

Oletko kiinnostunut iäkkäiden hyvinvoinnista, osallisuudesta ja palvelujen kehittämisestä? Tervetuloa Sitran ja Eetu ry:n järjestämille Vanhusneuvostopäiville. Kaksipäiväinen seminaari- ja koulutustapahtuma on suunnattu kaikille kiinnostuneille kuntalaisille ja eläkejärjestöille sekä heille, jotka uskaltavat visioida paremmasta huomisesta. Vanhuspalvelulain...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tiina Heinilä

Tapahtuma Aktiivinen kansalainen - kaiken ikäisenä -seminaari

Ikäihmiset ovat voimavara - ja mahdollisuus. Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä. Eläkeläiset haluavat osallistua työelämään yhä enenevässä määrin. Ikäihmiset haluavat ottaa vastuuta omasta elmästään ja päättää palveluistaan itse. Ikäihmisten resurssit ja voimavarat on vapautettava heidän itsensä ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen....

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tiina Heinilä


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot