1. Työelämäpalkinto

  Suomen työelämäpalkinnon tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin ja ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua ikääntyvien työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista.

 2. Kokous

  Työelämäpalkinto

  Tunnustuspalkinnon myöntää Työelämäpalkinnon rahasto, jonka ovat perustaneet sosiaali- ja terveysministeriö sekä Sitra.

 3. Rakennusmiehiä

  Työelämäpalkinto

  Palkinto myönnetään vuodesta 2008 lähtien työyhteisölle tai henkilölle, joka on erityisen ansioituneesti lisännyt ikääntyvien työhyvinvointia.

Ajankohtaista

  1. Aikasi ja huomiosi ovat...

   Blogit 0

   Merkityksen luominen on hyvän johtamisen kulmakivi. Jokainen ihminen haluaa tehdä merkityksellistä työtä ja sitä kautta tuntea olevansa...

   10 kuukautta sitten kirjoittajalta Kimmo Kedonpää
  2. Suomi on ollut Euroopan veturi...

   Blogit 0

   Kansallinen työelämäpalkinto jaetaan taas marraskuussa. Palkinnolla on pitkä historia, joka juontaa juurensa 1990-luvun alussa istuneeseen...

   11 kuukautta sitten kirjoittajalta Eeva Larjomaa

Työelämä on murroksessa ja pitkien työurien edellytykset on turvattava tulevaisuutta varten kaikissa ikäryhmissä. Suomen työelämäpalkinto herättelee työyhteisöjä tarkastelemaan ja kehittämään toimintaansa vertaisesimerkkien kautta.

Tunnustuspalkinto myönnetään esimerkillisille työpaikoille, jotka ovat omassa toiminnassaan edistäneet elinikäistä oppimista, osaamisen kehittymistä, jaksamista ja siten pitkiä työuria osana tuloksellista toimintaa – oli henkilöstö minkä ikäistä tahansa. Kyse voi olla toimintatavasta, hyvästä käytännöstä tai sosiaalisesta innovaatiosta, jonka työyhteisö on saanut toimimaan käytännössä.

 

 

Työelämäpalkinto jaetaan viimeisen kerran vuonna 2017 ja teemana on tahdonvoima. Palkintoja myönnetään 5–10 työpaikalle. Myös yleisö saa äänestää inspiroivinta työyhteisöä. Yksi palkinto on enintään 30 000 euroa.

Hae tunnustuspalkintoa työyhteisöllesi

Tunnustuspalkinnon hakuaika on 1.1.–15.2.2017.

Tunnustuspalkinnon kriteerit

Vaikuttavuus

 • Toiminnan hyödyt sekä henkilöstölle että toiminnan tuloksellisuudelle ovat selvät ja kyetty osoittamaan (esim. osaamisen lisääntyminen, positiivisuus, työllistyminen, työkykyä edistävä toiminta).

Rohkaisee uudistumaan

 • Muut työyhteisöt voivat ottaa mallia työpaikasta ja hakija pystyy kertomaan, kuinka tieto voitaisiin siirtää eteenpäin (monistettavuus).

Aktiivisuus

 • Työyhteisön edustajat ovat innostuneita kertomaan omaa tarinaansa avoimesti muille ja myös aktiivisesti levittämään viestiä.

Aikataulu

Hakemukset käsitellään ja osaa ehdokkaista haastatellaan 15.2–24.3.2017. Hakemusten ja haastattelujen perustella STM:n ja Sitran asiantuntijoista koostuva työryhmä tekee esityksensä Työelämäpalkinnon rahaston johtoryhmälle, joka valitsee palkittavat työyhteisöt maaliskuun loppuun mennessä. Palkittavien työyhteisöjen hakemukset kiteytetään äänestystä varten huhtikuussa. Sen jälkeen yleisö voi kahden viikon ajan äänestää inspiroivinta työyhteisöä. Palkintotilaisuus järjestetään toukokuussa 2017.

Palkinnon myöntää Työelämäpalkinnon rahasto. Päätöksen tunnustuspalkinnon saajasta tekevät rahaston perustajat Sitra ja sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojelurahastoa kuultuaan. Palkinto voidaan myöntää kerrallaan yhdelle tai useammalle saajalle. Palkinnon suojelijana toimii tasavallan presidentti, joka myös mahdollisuuksien mukaan luovuttaa sen.

Taustalla kansainvälistä tunnustusta

Suomi sai saksalaisen Carl Bertelsmann -säätiön myöntämän palkinnon tunnustukseksi työelämän ikääntymisongelman varhaisesta havaitsemisesta ja laajasta yhteistyöstä, jolla haasteeseen on tartuttu. Palkinto annettiin sosiaali- ja terveysministeriön 1998–2002 koordinoimalle Kansalliselle ikäohjelmalle sekä sen työtä jatkaneille Veto-, Tykes- ja Noste-ohjelmille.

Ikäohjelman aikana viritettiin keskustelu ikääntyvän työvoiman asemasta sekä käynnistettiin useita tutkimus- ja koulutusohjelmia. Veto-ohjelmalla edistettiin työn vetovoimaa ikääntyvien keskuudessa ja Noste-ohjelmalla ammatillista tutkintoa vailla olevien aikuisten tutkintojen suorittamista. Tykes-ohjelmalla kehitetään työpaikkoja niin, että tuottavuus ja työhyvinvointi lisääntyvät samanaikaisesti.

Työelämäpalkinnon rahaston ovat perustaneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Rahaston alkupääoma oli 300 000 euroa. Perustajat ovat mukana alkupääomassa yhtä suurilla osuuksilla. Sosiaali- ja terveysministeriö osoitti tähän tarkoitukseen Carl Bertelsmann -säätiön Suomelle myöntämän 150 000 euron tunnustuspalkinnon. Sitra vastaa rahaston varojen hoidosta, ja varat käytetään vuoden 2017 loppuun mennessä.

Työelämäpalkinto kannustaa osaltaan suomalaisia jatkamaan kansainvälistä tunnustusta saanutta toimintaansa työurien pidentämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Palkinnon ovat saaneet:

 • 2008 professori Juhani Ilmarinen
 • 2010 Ruoka-Saarioinen Oy:n Saarioisten Sahalahden tehdas sekä
 • Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry yhdessä
 • 2013 Berner Oy
 • 2015 Pipelife Finland Oy ja Kankaanpään kaupunki

Vuonna 2017 jaettavat palkinnot ovat rahaston viimeiset.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Blogit Aikasi ja huomiosi ovat arvokkainta mitä voit esimiehenä jakaa

Merkityksen luominen on hyvän johtamisen kulmakivi. Jokainen ihminen haluaa tehdä merkityksellistä työtä ja sitä kautta tuntea olevansa tärkeä. Jos tuntee olevansa merkittävä osa -  mielellään voittavaa - joukkuetta, on olemassa hyvät olosuhteet korkeaan työtyytyväisyyteen. Hyvä esimies osaa innostaa työtovereitaan vapaaehtoisesti tavoittelemaan koko tarmollaan asetettujen...

10 kuukautta sitten kirjoittajalta Kimmo Kedonpää

Muualla verkossa Suomen työelämäpalkinto 2015

Työelämäpalkinnon rahasto myönsi vuoden 2015 työelämäpalkinnon Kankaanpään kaupungille ja Pipelife Finland Oy:lle. Tunnustuspalkinnon voi saada toiminnasta tai innovaatiosta, joka on tukenut ikääntyvien työssä jaksamista ja jatkamista, työllistymisedellytyksiä ja parantanut heidän työolojaan. Tapahtuman 24.11.2015 esitys.

10 kuukautta sitten sivustolta www.slideshare.net

Uutiset Satsningar på arbetshälsa ökar produktiviteten och kvaliteten

Finlands arbetslivspris 2015 till Kankaanpää stad och Pipelife Finland Oy Långsiktiga insatser på arbetshälsa ökar produktiviteten, förbättrar varornas och tjänsternas kvalitet samt minskar sjukfrånvaron på arbetsplatserna. Finlands arbetslivspris 2015 tilldelas Kankaanpää stad och Pipelife Finland Oy för ett särskilt förtjänstfullt arbete för utveckling av...

11 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Blogit Suomi on ollut Euroopan veturi työelämän ikäkysymyksissä

Kansallinen työelämäpalkinto jaetaan taas marraskuussa. Palkinnolla on pitkä historia, joka juontaa juurensa 1990-luvun alussa istuneeseen niin kutsutun ikäkomiteaan ja sen työn tuloksena syntyneeseen laajaan yhteistyöhön. Yhteisenä tavoitteena oli rakentaa sellaisia työelämän kehittämisen malleja, jotka tukisivat erityisesti ikääntyneiden halua ja kykyä jatkaa ja jaksaa töissä...

11 kuukautta sitten kirjoittajalta Eeva Larjomaa

Blogit Mielekäs työ on tuottavaa

Viisas työyhteisö kiinnittää arkisessa työssä huomiota johtamiseen, vuorovaikutukseen ja työn organisointiin.

11 kuukautta sitten kirjoittajalta Timo Lindholm

Tapahtuma Työelämäpalkinto 2015

Työelämäpalkinnon rahasto jakaa tunnustuspalkinnon neljännen kerran. Palkintotilaisuudessa ravistelemme yhdessä työelämän ilmiöitä ja kurkistamme, mistä kaikesta työhyvinvoinnissa on tulevaisuudessa kyse. Esittelemme vuoden 2015 palkinnonsaajat ja kuulemme heidän hyvistä esimerkeistään. Lisäksi kuulemme asiantuntijoiden näkemyksiä työelämän ja työhyvinvoinnin...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Video Työelämäpalkinto 2012: Berner

Työelämäpalkinto myönnettiin Berner Oy:lle tunnustuksena senioriohjelmasta, jonka ansiosta keskimääräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisen ikä on noussut yrityksessä. Ohjelman ovat laatineet yhteistyössä johto, esimiehet ja työntekijät. Työelämäpalkinnon tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin ja ylläpitää osaltaan yhteiskunnallista keskustelua ikääntyneiden työssä jaksamisesta...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Uusijohtajuus

Video Työelämäpalkinto 2010: Metallityöväen liitto, Teknologiateollisuus ja Ruoka-Saarioinen

Työelämäpalkinnon 2010 saivat Ruoka-Saarioinen Oy eli Saarioisten Sahalahden tehdas sekä Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry yhdessä. Palkitut ovat joko esimerkillään tai toiminnallaan olleet levittämässä niitä hyviä käytäntöjä, joiden avulla ikääntyneet ovat päättäneet olla työelämässä pidempään. Työelämäpalkinnon tavoitteena on vaikuttaa...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Uusijohtajuus

Video Työelämäpalkinto 2008: Juhani Ilmarinen

Professori Juhani Ilmarinen on tunnettu ja arvostettu ikääntymisen ja työelämän laadun tutkija, kehittäjä ja alan edelläkävijä. Ilmarisen ansiota on ollut, että Suomessa on voitu keskittyä työvoiman ikääntymisongelman ratkaisussa työkykyä säilyttävään ja parantavaan toimintaan. Hän aloitti alan tutkimustyön jo 1970-luvun alussa Saksassa, ja 1980-luvun alusta hän on...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Uusijohtajuus

Uutiset Suomen työelämäpalkinto Berner Oy:lle

Berner Oy:lle myönnettiin Suomen työelämäpalkinto 15.1.2013. Palkinto jaetaan toiminnasta tai innovaatiosta, joka on tukenut ikääntyneiden työhyvinvointia ja työssä jatkamista tai työllistymisedellytyksiä. Palkinnon, jonka suuruus on 40 000 euroa, luovutti pääministeri Jyrki Katainen . Senioriohjelmalla lisää työvuosia Berner Oy on vuonna 1883 perustettu...

3 vuotta sitten

Artikkelit Bernerin senioriohjelmalla lisää työvuosia

Berner Oy on vuonna 1883 perustettu perheyritys, jossa huolehditaan erityisesti ikääntyvien työntekijöiden hyvinvoinnista. Berner on laatinut oman senioriohjelman, jonka tuloksena keskimääräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisen ikä oli vuonna 2011 yrityksessä noussut 63,6 vuoteen. Johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhdessä laatimaan ohjelmaan pääsevät mukaan 55 vuotta...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Uutiset Työelämäpalkinto 2010 jaettiin kahdelle hankkeelle

Tiedote 7.10.2010 Työelämäpalkinnon 2010 saivat Ruoka-Saarioinen Oy eli Saarioisten Sahalahden tehdas sekä Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry yhdessä. Palkitut ovat joko esimerkillään tai toiminnallaan olleet levittämässä niitä hyviä käytäntöjä, joiden avulla ikääntyneet ovat päättäneet olla työelämässä pidempään. Palkinnot luovutti tasavallan...

6 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Uutiset Juhani Ilmariselle ensimmäinen Suomen työelämäpalkinto

Tiedote 7.11.2008 Työelämäpalkinnon rahasto on valinnut ensimmäisen kerran vuonna 2008 jaettavan Suomen työelämäpalkinnon saajaksi professori Juhani Ilmarisen Työterveyslaitokselta. Palkinnon jakoi perjantaina 7. marraskuuta tasavallan presidentti Tarja Halonen, joka toimii palkinnon suojelijana. Palkinto myönnetään toiminnasta tai innovaatiosta, joka on tukenut ikääntyvien...

7 vuotta sitten

Hankkeet Työelämäpalkinnon rahasto

Suomen työelämäpalkinto on tunnustus toiminnasta ikääntyvien työssä jaksamisen hyväksi Suomen työelämäpalkinto annetaan vuosittain vuodesta 2008 lähtien työyhteisölle tai henkilölle, joka on erityisen ansioituneesti lisännyt ikääntyvien työhyvinvointia. Tunnustuspalkinnon voi saada toiminnasta tai innovaatiosta, joka on tukenut ikääntyvien työssä jaksamista ja jatkamista,...

Heinäkuu 2007 - Joulukuu 2017

Artikkelit Työelämäpalkinnon rahasto

Työelämäpalkinnon rahaston ovat perustaneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Tunnustuspalkinnon jakoon osallistuu myös Työsuojelurahasto. Kaikki kolme organisaatiota ovat edustettuina rahaston johtoryhmässä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Sitra koordinoivat vuorovuosin Työelämäpalkinnon rahaston toimintaa. Vuoden 2015 järjestelyt ...

8 vuotta sitten

2016 Sitra | käyttöehdot