artikkelit
Arvioitu lukuaika 12 min

Tarinoita tulevaisuudesta lähdeluettelo

Reportaasimaisesti koottu historiakatsaus kertoo tulevaisuusorganisaation työstä eri aikakausilla. Äänessä ovat sitralaiset eri vuosikymmeniltä. He kertovat ennakkoluuttomuudesta ja uskalluksesta kokeilla, mitkä ovat edelleenkin perusedellytyksiä tulevaisuustyölle. Samalla piirtyy kuva yhteiskunnallisen työn ja tekemisen haasteista, mutta myös tuloksista.

Julkaistu

Vuosikymmentarinoiden lähteet

Painetut lähteet

Airanne, Olavi: Teollisuuden jätevesiprojekti – tähtäimessä 1980-luvun vesiensuojelu, esitelmä Suomen Paperi-insinöörien Yhdistyksen syyskokouksessa Turussa 22.11.1979.

Aittomäki, Antero: Pienenergiatalot järjestelmien tutkiminen ja koerakentaminen esitutkimus 1978.

Allén, Tuovi & Karhu, Matti (toim.): Pennejä taivaasta? Talouspolitiikkakoulutusta 25 vuotta. Edita Helsinki 2003.

Aurinkoenergian käyttö pientaloalueen lämmityksessä. Sitran julkaisuja A60 Helsinki 1980.

Carlson, C.E.: 20 vuotta suomalaista tuotekehitystoimintaa. Tilastollinen tutkimus Sitran rahoittamista tuotekehityshankkeista. Sitra B 93. Helsinki 1986.

Carlson, C.E.: Puheita ja kirjoituksia 1974-1985. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto. Sarja B Nro 83. Helsinki 1986.

Keravan aurinkokylä: esite1. Sitra.

Keravan aurinkokylä: esite2. Sitra.

Keravan aurinkokylän suunnittelu ja rahoitus, Sitran julkaisuja A 72. Helsinki 1982.

Kiander, Jaakko & Vartia, Pentti: Suuri lama. Suomen 1990-luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu. ETLA Helsinki 1998.

Laihian energiasäästökylä, kilpailuohjelma.

Lund, P.D, Peltola, S.S & Routti, J.T.: Keravan aurinkokylän energiakäytön tutkimus ja väliraportti, lämpökeskuksen käyttöönottovaihe. Teknillinen korkeakoulu 1984.

Mäkinen, R. & Lund, P.D.: Kerava solar village – A solar assisted heat pump system with long-term heat storage, report TKK-F A521. Helsinki University of Technology department of technical physics 1983.

Pekkarinen, Jukka & Raivola, Reijo: Sitran talouspoliittinen johtamiskoulutus.

Roslin, Bertil (toim.): Ennustuksesta jälkiviisauteen. Sitran raportteja 86, toinen korjattu painos. Edita Prima Oy 2010.

Peltola, Seppo: Aurinkolämmön kausivarastointi kokemuksia ja kehityssuunnat, raportti. Otaniemi 1989.

Sitra 25 vuotta. Tutkimuksen ja talouden sillanrakentaja. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 1967-1992.

Sitran toiminta- ja vuosikertomukset vuosilta 1968–2015.

Sonkin, Leif & Rönkä, Kimmo: Seniori 2000 – Kymmenen vuotta myöhemmin.

Särkikoski, Tuomo: Sitra – Tulevaisuus tehtävänä. Edita 2007 Helsinki.

Tekniikan kehityksen ennustaminen Suomessa, Sarja A no 12. Helsinki 1972.

Tekniikan vaikutusten arviointi – technology assessment. Sarja B no 21, Helsinki 1976.

Tietotekniikka 1990-luvulla. B78 Sitran julkaisuja Helsinki 1984.

Waris, Klaus, Allardt, Erik ja Wiio, Osmo A.: Valinnan yhteiskunta. Oy Weilin + Göös 1970.

Ympäristöministeriö 1983–2003, 20-vuotishistoriikki.

Ympäristön pilaantuminen ja sen ehkäiseminen. Valtion tieteellisten toimikuntien ja SITRAn selvitys. Sarja B, no 2. Helsinki 1970.

Arkistoaineistot ja pöytäkirjat

 Eduskunnan juhlaistunto 77. Tiistaina 5. joulukuuta 1967, pöytäkirja.

Eskelinen, Vilma: Sitrassa tapahtunutta. Muistio 2004.

Hautamäki, Antti: Sitra niin kuin sen muistan. Sisäinen muistio 15.1.2009.

Hybridipiirit 2.3. Kohde no. 4002/JJR 19.1.1971 Yhteenveto & Loppuarvio 13.8.1973

Korpi-Tassi, Liisa: Ennakointi – tausta-aineistoa. Sitran sisäinen raportti, 7.2.2011.

Korpi-Tassi, Liisa: Sitran tie yritysten riskirahoittajaksi – vuodet 1968-2000”, Sitran esitelmä.

Korpi-Tassi, Liisa: Sitran tie yritysten riskirahoittajasta yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Osa I: Vuodet 1968 – 1988, 26.11.2014.

Korpi-Tassi, Liisa: Sitran toimintaa geeni- ja biotekniikan alalla. Sitran muistio 3.2.2015.

Korpi-Tassi, Liisa: Yli 40 vuotta Sitraa ja tiedonhankintaa. Sitran sisäinen muistio.

Luettelo energiateknillisistä koerakennuskohteista Suomessa, muistio 15.2.1979.

Mikrostip-piirien valmistaminen. Kohde no. 2008 TK / Yhteenveto 23.1.1969 & Loppuarvio 26.3.1971. / Sitra

Ohutkalvotekniikka. Kohde no. 3071 TK/JJR / Yhteenveto 6.7.1970 & Loppuarvio 26.3.1971. / Sitra

Ohutkalvovalmistustekniikka. Kohde no. 2066 EK / 28.7.1969 Yhteenveto & Loppuarvio 26.3.1971. / Sitra

Oskillaattorikiteiden ja kidesuodattimien valmistus. Kohde no. 5079/PP 13.12.1972 Yhteenveto & Loppuarvio 11.9.1979 / Sitra

Puolijohdeilmaisimet. Kohde no. 2123 TK/JJR 16.1.1970 Yhteenveto & Loppuarvio 29.7.1974. / Sitra

Puolijohdetehtaan perustamisedellytykset. Kohde no. 2086 TA / Yhteenveto 15.9.1969 & Loppuarvio 15.1.1971. / Sitra

Puolijohdetehtaan tieto-taidon hankinta. Kohde no. 13046 L 28.7. 1980 Yhteenveto ja loppuarvio 7.8.1986 / Sitra

Puolijohdetuotannon edellytykset. Kohde no. 11043 TA 24.5.1978 Yhteenveto & Loppuarvio 13.8.19811 / Sitra

Radion salaamisjärjestelmä 2.3. Kohde no. 3031 EK/JJR / Yhteenveto 4.5.1970 & Loppuarvio 27.7.1976. / Sitra

Roslin, Bertil: Mitä omituista Sitrassa? Sisäinen muistio 29.10.1975.

Ruuskanen, Jali: Jätehuollon tutkimus jätteiden hyväksikäytön kannalta, esitelmä 1976.

Ruuskanen, Jali: Vesien- ja ilmansuojelua sekä meluntorjuntaa koskeva hallinto ja lainsäädäntö Suomessa Lifim 1973, esitelmäpaperi.

Ruuskanen, Jali: Vesien- ja ilmansuojelua sekä meluntorjuntaa koskeva hallinto ja lainsäädäntö Suomessa, esitelmäpaperi.

Ruuskanen, Jali: Ympäristönsuojelun kustannuksista Lifim 1973, esitelmäpaperi.

Ruuskanen, Jali: Ympäristötekniikka Lifim 1973, esitelmäpaperi.

Seniori 2000 – Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle, tiivistelmä Tuula Ahtinen 2017.

Seurantaselvitys 17.9.2010. / Sitra

Siirrettävä nosturi Kohde no. 2103 EK/JM / Yhteenveto 15.1.1970 & Loppuarvio 13.8.1973. / Sitra

Sitra: Teknologisen kehityksen ennustamista Suomessa koskeva selvitystyö yhteenveto 12.1.1970 ja loppuarvio 13.8.1973.

Sitra tiedottaa -lehdet ja Aaretti-lehdet.

Sitra: Ihmisen ympäristön pilaantumista koskeva selvitys: yhteenveto 1.4.1969 ja loppuarvio 13.1.1971.

Sitra: Teollisuuden jäteinventaari yhteenveto, lyhennelmä ja loppuarvio.

Sitra: Teollisuuden jätevesiprojekti yhteenveto, lyhennelmä ja loppuarvio.

Sitra: Yhdyskuntajätteiden lajittelukokeilu yhteenveto, lyhennelmä ja loppuarvio.

Sitra: Yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon tutkimukset yhteenveto, lyhennelmä ja loppuarvio.

Sitran arkisto: Rahoitettujen hankkeiden hankehakemuksia, väliraportteja ja loppuarvioraportteja.

Sitran jäteöljyselvityksen yhteenveto.

Sitran loppuarvio 16.1.2001.

Sitran loppuarvio 5181/18.1.2000. Uusi suomalainen vanhuus -hanke.

Sitran rahoitusesitys 5181/26.2.1998. Uusi suomalainen vanhuus -hanke.

Sitran rahoituspäätös 5161/20.8.1997, jatkorahoitusesitys 5161/11.12.1997, jatkorahoitusesitys.

Sitran yhteenveto 13 ET / 25.11.1988. Leningradin bioteknologia -hanke.

Sjöblom, Magnus: Sitran yritysrahoituksen toimintamuodot ja hankkeet. Sitran sisäinen muistio 25.8.2004.

Sjöblom, Magnus: Valtiovallan linjaukset ja Sitran rooli pääomasijoitustoimialan kehittämisessä Suomessa 1982 – 2007. Sitran sisäinen muistio 28.1.2008.

Strip-linemikroaaltopiirit Kohde no. 1044 TK / Yhteenveto 4.6.1968 & Loppuarvio 26.3.1971. / Sitra

Suomen Pankin johtokunnan jäsenille. Sitran sisäinen muistio 1971.

Teknologian siirto Neuvostoliitosta, Yhteistyöneuvottelut Neuvostoliiton kanssa biotekniikan alueella, Teknologian lisensointi Neuvostoliiton kanssa, The Russian Technology Fund, yhteenvetomuistio Tuula Ahtinen 2017.

Teknologiansiirron konsulttiyritys: Kohde nro 23043 Cerntech oy, 4.9.1990. Hallituksen kokouksen yhteenveto 15.4.1991.

Torninosturi. Kohde no. 1068 EK / Yhteenveto 5.7.1968 & Loppuarvio 11.1.1971.

Tunkelo, Eino: Sitra – muisteluja 1969-91, 1976, 1988. Muistio 6.10.2016

Waris, Klaus: Katsaus Sitran toimintaan vuonna 1968.

Waris, Klaus: Katsaus Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden 1967 rahaston toimintaan vuonna 1968, esitelmä Dipolissa 5.12.1968.

Waris, Klaus: Menneet vuodet ja tulevat, esitelmä Keskuskauppakamarin 50-vuotisjuhlassa Helsingissä 13.9.1968.

Waris, Klaus: Sitran rahoitus tutkimus- ja kehitystyöhön, 20.5.1970.

Waris, Klaus: Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden 1967 rahaston toiminta huhtikuuhun 1968 mennessä.

Artikkelit ja lehtijutut

”50-vuotiaan Suomen taloudellinen tulevaisuus”, Klaus Wariksen haastattelu Suomen Kuvalehti 48/1967.

”Ankeaan arkeen, kansanedustaja Jaakonsaari”, Helsingin Sanomat 8.12.2007.

”Aurinkolämpövoimala avattiin Orivedellä”, Helsingin Sanomat 6.8.1992.

”Esko Ahon kaudesta myrkyllinen jälkiarvio: Ei pelittänyt”, Talouselämä 30.11.2011.

”Hallintoneuvosto saa selvityksen Sitran entisten johtajien yrityksistä”, Helsingin Sanomat 4.12.2007.

”Hallintoneuvosto siunasi Sitran johdon toiminnan”, Helsingin Sanomat 8.12.2007.

”Ihmisen ympäristön saastumisen ehkäisemistä koskeva selvitys”; Sitran tiedotustilaisuudessa 24.6.1968 pidetty puhe.

”Kaappaajalle syyte vapaudenriistosta, Keksijä antautui 25 tunnin jälkeen sekä Vuorokauden piiritys väsytti kaappaajan – Vangit vapaiksi kolmessa vaiheessa”, Helsingin Sanomat 12.2.1977.

”Keksintösäätiön kaappaajan alustava kuulustelut lopussa”, Helsingin Sanomat 18.2.1977.

”Keravan aurinkokylä antoi uutta tietoa ja uskoa jatkoon”, Insinööriuutiset: tekniikan sanomalehti 115 / 1986.

”Kolmen opin Kosonen”, Helsingin Sanomat 14.11.2008.

”Lamatutkimuksella ei ole loppua”, Suomen Kuvalehti 29.2.2008.

”Metro kirosanasta kansan suosikiksi”, Helsingin Sanomat 2.8.1992.

”Mikko Kosonen: Sitra on muutoksentekijä”, Helsingin Sanomat 14.11.2008.

”Mitään ei painettu villaisella”, Helsingin Sanomat 13.12.1992.

”Oikeus pohti tunnin kaapparin laukauksia”, Helsingin Sanomat 31.2.1977.

”Osattiin sitä ennenkin – Suomen korruption historia on korutonta kertomaa”, Helsingin Sanomat 28.8.2016.

”Panttivankien ottaja halusi neuvotella keksinnöstään” sekä ”Yli 20 poliisia piiritti – Pitäjänmäellä aseistautunut mies”, Helsingin Sanomat 11.2.1977.

”Rahasäiliö jossa on varaa tehdä virheitä”, Helsingin Sanomat 2.12.2007.

”Sitra irtautumassa härvelikaudesta ilmestynyt”, Uusi Suomi 6.1.1974.

”Sitra tahkoaa rahaa yksityistämällä terveydenhuoltoa”, Yle 23.2.2010.

”Sitran johtajien Venäjän-matkailukin syyniin”, Helsingin Sanomat 5.12.2007.

”Tulevaisuus yllättää meidät aina”, Kanava 5/2011.

”Tässä paikassa kauan sitten”, Kuukausiliitteen kuvajuttusarja, julkaistu Instagramissa 17.8.2016.

LVI Lämpö-, vesi- ja ilmastointitekninen aikakauslehti 6/lokakuu 1977.

Ruuskanen, Jali: Tarvitaanko Suomessa ympäristönsuojeluteollisuutta? Talouselämä 1972.

Haastattelut

Esko Aho (1.3.2017)

Matts Andersson (5.12. ja 10.12.2016)

Tapio Anttila (17.2.2017)

Vilma Eskelinen (8.8.2016)

Hannu Hanhijärvi (24.2.2017)

Antti Hautamäki (20.2.2017)

Sirpa Hotti (9.8.2016)

Mikko Kosonen (10.8.2016)

Liisa Korpi-Tassi (12.10.2016)

Leevi Kääriäinen (10.9.2016)

Liisa Lehikoinen (10.8.2016)

Risto Mäkinen (12.10.2016)

Aatto Prihti (30.1.2017)

Bertil Roslin (11.10.2016)

Jorma Routti (20.12.2016 ja 11.1.2017)

Jali Ruuskanen (23.08.2016)

Auvo Sarmanto (12.10.2016)

Magnus Sjöblom (22.8.2016)

Eino Tunkelo (11.10.2016)

Kari Tolvanen (27.1.2017 ja 24.2.2017)

Kirsti Uotila (9.8.2016)

Casejen lähteet

 1960-luku

Debentuurilainat Kone Oy:lle

Lähteet

”Pekka Herlinin muistokirjoitus” Helsingin Sanomat 4.4.2003.

Keskisarja & Kuisma: Erehtymättömät – tarina suuresta pankkisodasta ja liikepankeista Suomessa. WSOY 2014.

Koneen vuosikertomukset vuodelta 1968 ja 1969

Simon, John: Koneen ruhtinas – Pekka Herlinin elämä. Otava 2009

Sitran tilinpäätökset vuosilta 1968–1974

Suomen Pankin johtokunnan pöytäkirja vuodelta 1968

Kotimainen jalkapallokenkä

Haastattelut

Jali Ruuskanen (23.08.2016)

Eino Tunkelo (11.10.2016)

Muut lähteet

Aalto, Lehtola, Sulkava & Tiitta: Tähtien tarina. Helsingin Jalkapalloklubi 100 vuotta, Helsingin Jalkapalloklubi 2007.

Lautela & Wallen (toim.): Rakas jalkapallo – Sata vuotta suomalaista jalkapalloa, Teos 2007.

Sitran arkisto: Hankkeen rahoitushakemus ja loppuyhteenveto

1970-luku

Data-Sitra

Haastattelut

Auvo Sarmanto (12.10.2016)

Eino Tunkelo (11.10.2016)

 Muut lähteet

Opetusministeriön Univac 1108 -keskustietokoneen kehittämistyöryhmän raportti (kirjattu 23.5.1974) ja eriävä mielipide

Sarmanto: Datasitran tarina (julkaistu internetissä, kirjattu 12.10.2016)

Sarmanto: Datasitra-projekti (Tekniikka-lehti 11/1971).

Sarmanto: Sitra Datasitra-projekti 20.4.1972.

Sarmanto: Sitra runnasi korkeakouluja yhteisrintamaan – muistikuvia vuosilta 1969-1971 (julkaistu internetissä)

Sitran arkisto: hankkeen yhteenvedot, loppuraportit ja sisäiset muistiot (mm. Sitra suurtietokonekapasiteetin kehittäminen yhteenveto; Sitra Supertietokone yhteenveto; Sitran ja VTKK:n supertietokoneprojektin loppuraportti)

Sitran arkisto: Sitran vuoden 1971 tietokoneprojekti yhteenveto ja loppuarvio.

Wiio & Sarmanto: Sitran suurtietokone (julkaistu internetissä, kirjattu 17.9.1992).

Ksylitolin matka maailmalle

Haastattelut

Sirpa Hotti (9.8.2016)

Liisa Lehikoinen (10.8.2016)

Muut lähteet

Mäkinen: Sen täytyi tapahtua – Mitä jokaisen suomalaisen tulisi tietää ksylitolista. Mediapinta 2014.

Sitran arkisto: Hankkeen rahoitushakemus ja loppuyhteenveto.

Xynofinin lehdistötiedote 22.10.1992.

Paperinkeräys ja pullonpalautus

Lähteet

”Jätepaperiongelma onkin keräysongelma”. Lehtileike (lehden nimike tunnistamaton) (9/73)

Sitran arkisto: hankkeiden rahoitushakemukset ja loppuyhteenvedot.

Sitran toimintakertomukset.

Spedelinko

Haastattelut

Heikki Kantola (6.8.2016)

Markku Sinkko (2.9.2016)

Muut lähteet

”Spedelingon laitteisto löytyy yhä varastosta Puijolta”. Savon Sanomat 12.2.2015

”Spedelinko upotti hyppääjien unelmat Huhtiniemen mäkikeskuksesta”. Etelä-Saimaa 27.7.2015.

Sitran arkisto: hankkeen rahoitushakemus ja loppuyhteenveto.

Aurinkopumput

Haastattelut

Vilma Eskelinen (8.8.2016)

Kirsti Uotila (9.8.2016)

Muut lähteet

Sitran arkisto: hankkeiden rahoitushakemukset, loppuraportit sekä Sitran toimintakertomukset.

1980-luku

DNA:n arvoitus

Haastattelu

Leevi Kääriäinen (10.9.2016)

Muut lähteet

Kääriäinen, Leevi: Viikin tiedepuiston varhaisvaiheet, Omakustanne 2015.

Kääriäinen, Leevi: Virustutkija Fabianinkadulta Viikin Biokeskukseen, Omakustanne 2017.

Sitran arkisto: rahoitushakemukset, hankeraportit ja yhteenvedot.

Sukset Sarajevoon

Haastattelut

Heikki Kantola 6.9.2016

Immo Kuutsa 30.8.2016

Muut lähteet

”Kolme nopeaa – Mitkä kisat muistat parhaiten?” Helsingin Sanomat 10.9.2015.

”Olympiakultaa Marja-Liisalle ja Matille”. Ylen Elävä Arkisto.

Sitran arkisto: hankkeen rahoitushakemus ja loppuarvio.

 Muovi-implantit

Haastattelu

Pertti Törmälä (23.1.2017)

Muut lähteet

”Biohajoavia ihmisen varaosia”. Niveltieto 4/2010.

”Ihmisen varaosien tekijä”. Talouselämä 5/2010.

Navarro M., Michiardi A., Castaño O. and Planell J.A: Biomaterials in orthopaedics. Journal of the Royal Society Interface 2008. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2706047/ Lainattu 8.2.2017.

Sitra: Tutkimussuunnitelma ja loppuraportti.

Sovellussuunnittelija Lasse Koivisto, Patentti- ja rekisterihallitus.

1990-luku

Vedensuodatin kriisialueille

Haastattelut

Kari Aalto (1.2.2017)

Valery Antipov (12.2.2017 ja 22.2.2017)

Einar Berg (22.2.2017)

Georg Finsrud (27.2.2017)

Knut H. Gjefle (9.3.2017)

Merja Laamanen (23.2.2017)

Svante Lehtinen (14.3.2017)

Ilkka Linnakko (10.2.2017)

Aleksander Melnikov (13.3.2017)

Seppo Mäkinen (10.2.2017)

Muut lähteet

Berg, Einar, Plastecin entinen hallituksen puheenjohtaja

Koivisto, Lasse, Patentti- ja rekisterihallitus

”Mud Water on Top”, Suomen Kuvalehti 16–17/2000

”Nerox-suodattimen keksijä”, Kuukausiliite 11/1996

Pirkanmaan käräjäoikeus

Sitran arkisto

Suomen ensimmäinen some

Haastattelut

Nedad Jakupovic (19.1.2017)

Ilpo Koskikallio (18.1.2017)

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma (26.1.2017)

Mikko Pakarinen (18.1.2017)

Raija Patrikainen (19.1.2017)

Jenni Sarolahti (17.1.2017)

Muut lähteet

”Peräkamarien pojat värvätään viemään Ylä-Karjala tietoyhteiskuntaan”, Helsingin Sanomat 15.3.1998.

Kyläteiltä Tiedon valtateille. Oppiva Ylä-Karjala tienraivaajana, Sitra 2000.

Oksa, Jukka & Turunen, Jarno: Menestystarinaa ei voi kopioida. Itäsuomalaiset kansalaisverkkokokeilut Ylä-Karjalan opissa, Joensuun yliopisto 2004.

Sitran arkisto: hankkeiden rahoitusesitykset ja loppuraportit.

2000-luku

Bisnesenkeliverkosto

Haastattelut

Esko Aho (1.3.2017)

Leo Houtsonen (21.3.2017)

Risto Kalske (27.3.2017)

Ari Korhonen (3.3.2017)

Juha Kurkinen (28.2.2017)

Markku Sjöstedt (14.3.2017)

Tuula Sjöstedt (14.3.2017)

Muut lähteet

European Early Stage Market Statistics 2015, EBAN 2016.

Finnish Business Angel Activity 2015, Fiban 21.3.2016.

Halme, Kimmo, Lemola, Tarmo ja Pentikäinen, Tuomo: Arvio Sitran PreSeed-toiminnasta. Advansis Oy 8.5.2007.

Lainema, Matti: Enkeleitä, onko heitä? Denali Oy 2011.

Meyer, Martin, Kuusisto, Jari ym.: LIKSA PreSeed Funding Scheme Intermediary Evaluation Report. SC-Research 2003.

Sitran Matching- ja PreSeed-hankeraportit.

Ensineuvo24.

Haastattelut

Jukka Mattila (17.3.2017)

Marja-Terttu Nuorivuori (21.3.2017)

Ilmo Parvinen (16.3.2017)

Kenneth Sandström (19.3.2017)

Magnus Sjöblom (20.3.2017)

 Muut lähteet

HALOO – vastaako kukaan? Suomen Lääkärilehti 11.2.2005.

Holmstedt, Nina & Saarinen, Päivi: Kirjallisuuskatsaus puhelin- ja internetohjauksen käytöstä potilasohjauksessa. Opinnäytetyö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2008.

Kotkassa haluttiin palvella paremmin. Suomen Lääkärilehti 41/2003.

”Kymenlaakson EnsiNeuvon toiminta vaakalaudalla”, Suomen Lääkärilehti 34/2006.

Mäntynen, Sirpa: Puhelinpalvelun merkitys lastenneuvolan asiakkaille. Tapaustutkimus Kymenlaakson Ensineuvo 24 -puhelinpalvelusta. Pro gradu -tutkielma, Kuopion yliopisto 2008.

Sitran arkistot: rahoitusesitykset ja raportit.

Sitran vuosikertomus 2002.

Yleiskuvaus ja irtautumisraportit (MedHelp Group), Sitra

Ruokakasvatus

Haastattelut

Anu Harkki (13.3.2017)

Arja Lyytikäinen (19.3.2017)

Aila Naalisvaara (13.3.2017)

Eeva Salminen, Silja Salmi, Marjo Saajola, Ada Lahtinen, Hilma Kajala & muut lapset (16.3.2017)

Muut lähteet

Koistinen, Aila & Ruhanen, Leena: Aistien avulla ruokamaailmaan. Sapere-menetelmä päivähoidon ravitsemus- ja ruokakasvatuksen tukena, 2009.

Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa – ruokailoa ja terveyttä lapsille. Turun lapsi- ja nuorisotutkimuksen julkaisuja 8/2014.

Sitran hankeraportit ja ERA-ohjelman loppuraportti

”Tutkimus: Suomalaislasten kasvisten syönti on jopa tuplaantunut – ”Jos aiemmin syötiin puolikkaan porkkanan verran, nyt menee kokonainen”, Helsingin Sanomat 10.3.2017, lainattu 18.3.2017.

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi. Lähtötilanne ja lukuvuonna 2007–2008 toteutetun interventiotutkimuksen tulokset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 30/2008.

2010-luku

Innovaatioiden Idols

Lähteet

Metsäkoneelle hopeaa kv-ympäristökilpailussa. MTV 15.7.1996. http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/metsakoneelle-hopeaa-kv-ymparistokilvassa/5384392

Lustossa näkee kävelevän metsäkoneen. YLE 23.2.2011. http://yle.fi/uutiset/lustossa_nakee_kavelevan_metsakoneen/5085629;

Kävelevä harvesteri esillä John Deere -näyttelypaviljongissa. John Deere, lehdistötiedote. https://www.deere.fi/fi_FI/our_company/news_and_media/press_releases/2012/february/walking_machine/walking_machine.page

Sitran arkisto: toimintakertomukset, hankkeiden rahoitushakemukset ja raportit sekä tiedotteet.

Megatrendit (2011)
Haastattelu
Elina Kiiski Kataja ja Paula Laine (1.11.2017)

Muut lähteet
Sitran megatrendit
Valtioneuvoston kanslia: Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia – Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi
http://vnk.fi/documents/10616/1098657/R0114_Yhteist%C3%A4_net.pdf/d4d4cde0-0b5d-4ea7-8d96-59ba2156fc37
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko: kestävällä kasvulla hyvinvointia
http://vnk.fi/documents/10616/1093242/J1813_Valtioneuvoston+tulevaisuusselonteko.pdf/dd3096ad-ec81-4077-bfba-d48be835caa7?version=1.0

Palveluväylä. Julkinen hallinto siirtyy alustatalouteen

Haastattelu
Antti Kivelä (1.11.2017)

Muut lähteet
Kansallinen palveluväylä kokeilukäyttöön https://www.sitra.fi/hankkeet/kansallinen-palveluvayla-kokeilukayttoon
Palveluväylä liikuttaa dataa ja mahdollistaa palveluja ja helpottaa ihmisten arkea
https://www.sitra.fi/artikkelit/palveluvayla-liikuttaa-dataa-mahdollistaa-palveluja-ja-helpottaa-ihmisten-arkea/
Palveluväylä on parempi kuin koskaan
http://vrk.fi/blogit/-/blogs/suomi-fi-palveluvayla-on-parempi-kuin-koskaan
e-Suomi verkkosivusto
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/

Kuvalähteet

1960-luku

Uniikki päätös: rahasto, jonka tehtävänä on tulevaisuus, kuva: © CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, kuvankäsittely Mikko Vierikko, Mediaosakeyhtiö Frantic

1968 Debentuurilainat Kone Oy:lle, kuva: © KONE Corporation

1968 Kotimainen jalkapallokenkä, kuva: © Ensio Ilmonen, Lehtikuva Oy

1969 Data-Sitra, kuva: © CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

Klaus Waris, kuva: © Kaius Hedenström & Sitra

 1970-luku

T&K-rahoittaja alkaa kouluttaa talouspolitiikan päättäjiä, valokuva: © Sitra, kuvankäsittely Mikko Vierikko, Mediaosakeyhtiö Frantic

1972 Ksylitolin matka maailmalle, kuva: © Cloetta Suomi Oy

1973 Paperinkeräys ja pullonpalautus, kuva: © pixabay.com

1975 Spedelinko, kuva: © Kimmo Mäntylä, Lehtikuva Oy

1979 Aurinkopumput, kuva: © Sitra

Vilma Eskelinen, kuva: © Sitra

 1980-luku

Opit Yhdysvalloista tuovat pääomasijoittamisen Suomeen, valokuva © Sitra, kuvankäsittely Mikko Vierikko, Mediaosakeyhtiö Frantic

1980 DNA:n arvoitus, kuva: © Leevi Kääriäisen arkistot

1982 Sukset Sarajevoon, kuva: © Ilkka Ranta, Lehtikuva Oy

1985 Muovi-implantit, © Manuel González Reyes

Matts Andersson, kuva: © Sitra

1990-luku

Suomen suurin pääomasijoittaja saa itsenäisen aseman valokuva, valokuva © Martti Kainulainen, Lehtikuva Oy, kuvankäsittely Mikko Vierikko, Mediaosakeyhtiö Frantic

1994 Vedensuodatin kriisialueille, kuva: © Matti Peltonen / IS / Lehtikuva Oy

1998 Suomen ensimmäinen some, kuva © Ilpo Koskikallion arkistot

Kirsti Uotila, kuva: © Kaius Hedenström, Sitra

2000- ja 2010-luku

Tornin ylhäisyydestä kohti yhtenäisyyttä, valokuvat © Heikki Tuuli, Rob Örthen & Sitra, kuvankäsittely Mikko Vierikko, Mediaosakeyhtiö Frantic

2001 Bisnesenkeliverkosto, kuva: © Matti Sulanto & Sitra

2003 Ensineuvo24, kuva: © Sitra

2005 Ruokakasvatus, kuva: © Heikki Tuuli & Sitra

Esko Aho, kuva: © Susa Junnola & Sitra

2015 Palveluväylä, kuva: © Samuli Laita & Sitra

2011 Megatrendit ja ennakointi, kuva: © Topias Dean & Sitra

2017 Innovaatioiden Idols, kuva: © Rob Örthen, Super Otus Oy & Sitra

Mikko Kosonen, kuva: © Andreas Thomasson, Super Otus Oy & Sitra