Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Henkilökohtaiset palvelut voivat tulevaisuudessa löytyä yhdeltä alustalta

Rakenteilla oleva pilvipohjainen yhteistyöalusta auttaa palvelualojen pienyrittäjiä yhdistämään voimansa ja tarjoamaan nykyistä yksilölähtöisempiä palveluja dataa jakamalla.

Kirjoittaja

Mira Nupponen

Julkaistu

Visiona hyvinvointia parantava ekosysteemi

Tulevaisuudessa M Roomin tähtää parturipalveluista myös muille palvelualoille. Visiona on, että parturipalveluiden lisäksi asiakas voisi esimerkiksi nauttia hänelle räätälöidyn lounaan, hieronnan ja kasvohoidon hänelle sopivana ajankohtana.

M Room näkee, että pienyrittäjät voivat hyötyä datasta isojen yritysten tavoin yhdistämällä voimansa ja jakamalla dataa sekä siitä rikastettua tietoa, yhteisin pelisäännöin. Lopputuloksena ovat nykyistä yksilöidymmät palvelukokonaisuudet yhdeltä alustalta.

Yritys lyhyesti ja suhde dataan

M Roomin tavoitteena on parantaa miesten hyvinvointia parturikokemuksen kautta. Yrityksen asiakaspalvelulupauksen ytimessä on yksilölähtöisyys, helppous ja nopeus. Yritys on jo pitkään hyödyntänyt toiminnassaan dataa muun muassa työntekijöiden johtamisen tukena. Datan tarjoama tieto on auttanut kehittämään liiketoimintaa ja asiakaspalvelua.

Data tarjoaa näkymiä tulevaan

Yrityksen hallussa on jo melko mittava määrä dataa, mutta sen hyödyntäminen haluttiin viedä uudelle tasolle. Datalla on keskeinen rooli markkinaympäristön kehityssuuntien ennakoinnissa ja toiminnan kehittämisessä. M Room lähti mukaan IHAN-yritysohjelmaan tavoitteenaan rakentaa datan avulla uutta liiketoimintaa ja uudenlaisia palvelukokonaisuuksia.

Tähtäimessä henkilökohtaisten palvelualojen yhteistyöalusta

Yritys lähti ensi sijassa hakemaan IHAN-yritysohjelmasta tukea ja oppeja oman pilvipohjaisen alustansa kehittämiseen, tavoitteenaan skaalata toiminnanohjaus- ja kassajärjestelmästä koostuva alusta ja toimintamalli myös muiden henkilökohtaisen palvelualojen toimijoiden käyttöön. Tavoitteena on rakentaa yhteistyötä erilaisten palveluntarjoajien välillä, jotka tarjoavat palveluita henkilöltä toiselle – esimerkkinä kampaamo-, hieronta-, kauneudenhoito- ja terveyspalvelut. Alustaratkaisu pohjautuu datan yksilölähtöiseen, vastuulliseen hyödyntämiseen.

Seuraavana askeleena datan jakaminen verkoston kanssa

M Room on yritysohjelman aikana kehittänyt dataverkostokonseptiaan. Dataverkostossa eri palveluiden tuottajat alkavat jakaa dataa keskenään läpinäkyvästi, yhdessä sovituin pelisäännöin. Tavoitteena on dataa yhdistämällä ja rikastamalla tunnistaa yhteistyön mahdollisuuksia ja uusia palvelukokonaisuuksia.

M Room lähtee jakamaan dataa kumppaniyritysten kanssa kumppani kerrallaan. Tammikuussa M Room ja mobiilia pyörähuoltopalvelua tarjoava Yeply lähtivät viemään ja yhdistämään datavarantojaan yhteen paikkaan. Palvelun tarkoituksena on tarjota dataverkoston jäsenille nykyistä tarkempi näkymä kuluttajakäyttäytymisestä ja helpottaa asiakkaiden arkea. Ratkaisu auttaa palveluntarjoajia esimerkiksi ohjaamaan toimipaikkasijaintien valintaa ja tarjoaa kuluttajille päivittäisen liikkumisensa kannalta sopivimmat palvelut. Sitä mukaa kun palvelut kehittyvät, pystytään myös tunnistamaan uudenlaisia tapoja hyödyntää kertynyttä dataa.

Dataverkostotyön toisessa vaiheessa dataa jakavaan verkostoon liittyy Suomen hierojakoulut. Näin alkuvaiheen oppeja voidaan hyödyntää, kun verkosto laajenee.

Uudessa dataverkostossa dataa kerätään ja jaetaan vastuullisesti vain ennalta määrättyihin ja tarpeellisiin käyttötarkoituksiin, asiakashyöty edellä. Työkaluna dataverkostotyössä on hyödynnetty muun muassa reilun datatalouden Reilu datatalous Se talouden osa-alue, joka keskittyy luomaan palveluja ja dataan perustuvia tuotteita eettisesti. Reiluus tarkoittaa sitä, että yksilöiden oikeuksia suojellaan ja kaikkien sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon datataloudessa. Avaa termisivu Reilu datatalous sääntökirjaa, joka tarjoaa valmiita sopimuspohjia yhteistyölle ja säästää esimerkiksi kalliista lakipalveluista koituvia kustannuksia.

Miksi IHAN-yritysohjelmaan kannattaa osallistua?

  1. Pääset mukaan huikealle oppimismatkalle, jonka aikana saat oppeja ja työkaluja oman datapohjaisen liiketoimintasi rakentamiseen.
  2. Kovan työn ja sitoutumisen myötä voit saavuttaa upeita tuloksia, kuten uuden tuotteen tai palvelun.
  3. Pääset verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia muiden pk-yritysten kanssa.

Jos haluat tietoa tulevista IHAN-yritysohjelmista, jätä yhteystietosi jatkoa varten.

Mistä on kyse?