1. Ilmastonmuutos on ihmisen toiminnan seuraus.

  Ilmastonmuutos

  Ihmisen toiminta muuttaa ilmastoa vakavin seurauksin. Maapallon lämpenemisen hillitseminen vaatii voimakkaita päästöjen vähennyksiä nyt.

 2. Rakennettu ympäristö keskiössä

  Rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ratkaiseva rooli. Rakennukset ja rakentaminen vastaavat noin 40 prosentista kaikesta energiankulutuksesta ja päästöistä. Jos mukaan otetaan liikenteestä aiheutuvat päästöt, rooli on vielä merkittävämpi.

 3. Arki ratkaisee

  Taistelussa ilmastonmuutosta vastaan tarvitaan jokaisen suomalaisen panosta. Tietoisuus omasta hiilijalanjäljestä edesauttaa ekologisten valintojen tekemistä arjessa. Kunnat voivat osaltaan helpottaa tätä.

 4. Päästöjen vähentämisellä on kiire

  Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen löytyy useita keinoja. Rakenteiden muuttaminen maksaa paljon, mutta pitkällä aikavälillä investoinnit asumisen, liikenteen ja energian päästöjen vähentämiseen kannattavat. Muutosten tekeminen pitää aloittaa nyt, koska rakenteet muuttuvat hitaasti.

 5. Suomi on sitoutunut muutokseen

  Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen toteuttamiseen tarvitaan niin kansalaisia, yrityksiä, kuntia kuin valtiotakin.

Ajankohtaista

  1. Valo tulee Afrikasta

   Blogit 0

   Näyttävän karuista maisemistaan tunnettu marokkolaiskaupunki Ouarzazate saattaa pian olla tunnetumpi maailman suurimmasta aurinkovoimalasta.

   2 kuukautta sitten kirjoittajalta Oras Tynkkynen
  2. Pörssiyritysten...

   Artikkelit 0

   Sijoitusten ilmastovaikutukset ovat entistä enemmän niin sijoittajien kuin päättäjienkin agendalla. Suomessakin yritykset ja sijoittajat ovat jo...

   2 kuukautta sitten
  3. Lapsi lumessa

   Tänä jouluna...

   Blogit 0

   Entäpä jos tänä jouluna ehtisimme miettiä valintojamme planeettaamme miettien?

   2 kuukautta sitten kirjoittajalta Sari Laine

Energiankulutus, päästöt ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmaston lämpenemisen rajoittaminen kahteen asteeseen vaatii voimakkaita päästövähennyksiä nopeasti. Päästöjä tulisi vähentää 80 % vuoteen 2050 mennessä. Siirtyminen kohti hiiliniukkaa yhteiskuntaa vaatii merkittäviä muutoksia erityisesti yhdyskuntarakenteiden osalta sekä rakennuksissa ja rakentamisessa.

Vähähiiliseen yhteiskuntaan tähtäävät infrastruktuurimuutokset vaativat erittäin suuria investointeja. Suuret investoinnit tarkoittavat käytännössä energian, liikkumisen ja asumisen kustannusten nousua. Investointeja voidaan kuitenkin kansallisesti hajauttaa laajasti, kun luodaan mahdollisuuksia erilaisille hajautetuille alue- ja rakennuskohtaisille lähiratkaisuille . Toisaalta investoinnit energiatehokkuuteen vähentävät niiden kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Rakennetun ympäristön päästöt kuriin

Rakennukset ja rakentaminen vastaavat noin 40 prosentista kaikesta energiankulutuksesta ja päästöistä. Jos mukaan otetaan liikenteestä aiheutuvat päästöt, rooli on vielä merkittävämpi. ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 kokosi yhteen 31 toimenpidettä rakennetun ympäristön nopeaan päästöjen vähentämiseen. Toimenpiteitä oli viidella aihealueella: maankäyttö, hajautettu energiantuotanto, rakentamisen ohjaus, kiinteistöjen käyttö ja omistus sekä osaaminen. Näiden toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan niin kansalaisia, yrityksiä, kuntia kuin valtiotakin.

Kansalaisten ekovalinnoissa asuminen, liikkuminen ja kulutus tärkeimpiä

Kansalaisten rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä. Tieto omien asumisen, liikkumisen ja kulutukseen liittyvien valintojen ympäristövaikutuksista helpottaa ekologisten valintojen tekemistä. Kunnilla on erinomaiset mahdollisuudet lisätä ihmisten mahdollisuuksia osallistua ilmastonmuutoksen hillintään ja sitä koskevaan päätöksentekoon.

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto on lähtenyt kokoamaan Suomen kuuden suurimman kaupungin ilmastotekoja yhteen. Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu haluavat yhteistyöllä vaikuttaa ja kannustaa muita kuntia mukaan.

Tampereen Ilmankos-hankkeessa kerättiin suosituksia liittyen kansalaisosallistumiseen ja ilmastokampanjoihin sekä mainintoja parhaiksi koetuista osallistumisen menetelmistä. ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020 jatkaa samoilla jalanjäljillä ja vie kaupunkia kohti hiilineutraaliutta. Peloton-hankkeessa koulutetaan portinvartijaryhmiä, joilla on erityinen asema energiankulutusta ohjaavien päätösten tekijöinä.

Jätkäsaaren energiatehokkaassa Airut-korttelissa mahdollistetaan mm. uudenlainen vähähiilinen kaupunkiasuminen tuoden kortteliin ekologisisa palveluita. Sen taustalla olevaan Low2No-kehitystyöhön kuuluu energiapihi ja hiiliniukka suunnittelu ja rakentaminen, joiden tuloksena syntyy kestävä rakennettu ympäristö.

Työtä ilmastonmuutosta vastaan tehdään kansallisella tasolla, kuntatasolla ja paikallisesti. Se näkyy ihmisten arjessa ja lähiympäristössä, kunnallisessa päätöksenteossa ja kansallisissa rakentamismääräyksissä. 

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Kommentit (3)

Onkohan Kenta_rou:n ja Willd3r:n twiitit hakkeroitu tänne? eivät tunnu liiittyvän mitenkään energiakysymyksiin tai ilmastonmuutokseen?
Juha Karhu 4 vuotta 4 kuukautta sitten
Selvitetäänpä asiaa. Kiitos huomiosta Juha Karhu!
-Sitran viestintä-
mik 4 vuotta 4 kuukautta sitten
Laskettaessa sitä mikä olisi riittävä hiilidioksidipäästöjen vähennys, jotta lämpeneminen saataisiin pysäytettyä ennen kahta astetta tai kuten toive on ennen 1.5 astetta, onko oikeasti otettu huomioon ikiroudan sulamisen mahdollisesti aiheuttamat metaanipäästöt, käsittääkseni ikirouta sulaa oletettua nopeammin ja metaani taas on käsittääkseni 20-30 kertaa pahempi lämpenemisen aiheuttaja kuin hiilidioksidi
Varmistan vaan 12 kuukautta 2 päivää sitten

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Blogit Päästöt kiveksi

CarbFix-hanke tuo toivoa hiilidioksidin talteenoton onnistumiselle kohtuuhintaan ja nopealla aikataululla.

6 päivää sitten kirjoittajalta Oras Tynkkynen

Artikkelit Mitä nämä käsitteet tarkoittavat?

Kokosimme yhteen joukon hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviä käsitteitä, joiden koemme kaipaavan selitystä. Päivitämme ja täydennämme listaa tarvittaessa.

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa Harri Leppänen: SSAB reducing carbon emissions

Harri Leppänen from SSAB presented the results that SSAB has gained from their work reducing the carbon footprint of their actions. As SSAB is a steel company, their actions have a large impact on carbon footprint. The presentation was held in an event arranged by Sitra presenting the carbon footprint of Nasdaq Helsinki listed companies.

2 kuukautta sitten sivustolta www.slideshare.net

Blogit Luonto ja hyvyys kotouttavat

Suomalaiset ovat oivaltaneet, että luonto on suuri voimavara myös maahanmuuttajien kotouttamiseen.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Eeva Furman

Blogit Valo tulee Afrikasta

Näyttävän karuista maisemistaan tunnettu marokkolaiskaupunki Ouarzazate saattaa pian olla tunnetumpi maailman suurimmasta aurinkovoimalasta.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Oras Tynkkynen

Julkaisut Climate impact assessment of Nasdaq Helsinki

Helsingin pörssiin listattujen yritysten laskennallinen hiili-intensiteetti on pienentynyt 20 prosenttia viime vuodesta. Tämä selviää Sitran teettämästä tutkimuksesta, joka myös ensimmäistä kertaa vertaili Helsingin ja Tukholman pörssilistojen hiili-intensiteettiä. Muutos on merkittävä ja osoittaa sijoittajien ja yritysten tekevän aidosti työtä ilmastoriskien vähentämiseksi....

Robert Rosenberg, Harshpreet Singh (South Pole Group)

Blogit Kinkkuauto on arkea, entä kehitysyhtiö?

Joulukinkun rasvalla valmistetusta dieselistä kulkeva auto tuo kiertotalouden luultavasti paremmin mieleen kuin kehitysyhtiö-termi, vaikka molemmat siihen liittyvätkin. Älykkäiden kaupunkien ratkaisuja pohdittiin marraskuussa Kalasataman Kattilahallissa järjestetyssä Smart City 2016 –tapahtumassa . ”Smart city” määritellään usein älykkääksi kaupungiksi, joka käyttää yhä...

2 kuukautta sitten

Muualla verkossa Eeva Furman: Tavoitteista toimintaan

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin puheenjohtaja Eeva Furman piti esityksen Sitran fasilitoiman paneelin näkemyksistä hallituksen Agenda2030 -toimeenpanosuunnitelmasta. Esitys pidettiin 7.12.2016 kestävän kehityksen toimikunnan ja kehityspoliittisen toimikunnan yhteiskokouksessa.

2 kuukautta sitten sivustolta www.slideshare.net

Tapahtuma Helsingin pörssiin listattujen yritysten ilmastovaikutusten arviointi

Ympäristö- ja ilmastonäkökulmat ovat entistä tärkeämpiä sijoittajien, yritysten ja arvopaperimarkkinoiden silmissä. Mutta missä piilevät suurimmat ilmastoriskit suomalaisissa sijoitussalkuissa?  Tule kuulemaan, mitkä ovat johtopäätökset Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden ilmastovaikutusten analyysistämme. Kerromme myös, miten sijoittajat maailmalla käyttävät...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

2017 Sitra | käyttöehdot