Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouskurssi tilapäiskäytöstä alueiden kehittämisessä

Helsingin yliopiston monitieteinen Tilapioneerit-projektikurssi tutkii ja kokeilee tilapäiskäyttöjen hyödyntämistä vajaakäyttöisten ja käyttötarkoitukseltaan muuttuvien alueiden kehittämisessä.

Mistä on kyse?

Kaupunkeihin on erilaisten rakennemuutosten vuoksi syntynyt vajaakäyttöisiä alueita, joiden kehittäminen on suunnittelijoiden, kuntien, kiinteistönomistajien ja alueen muiden toimijoiden yhteinen haaste. Vajaakäytettyjen alueiden väliaikaisella aktivoinnilla on havaittu useita positiivisia vaikutuksia. Hyvistä kansainvälisistä kokemuksista huolimatta Suomessa sekä yksityiset kiinteistönomistajat että julkishallinto ovat kuitenkin hyödyntäneet tilapäiskäyttöä vasta vähän.

Tilapioneerit edistää kiertotalouden periaatteita kaupunkitilan käytössä. Lähestymme alueiden kehittämistä monitieteisesti ja hyödynnämme projektioppimisen keinoja aidossa ympäristössä.

Mitä teemme?

Tilapioneerit on Helsingin yliopiston järjestämä projektikurssi, joka käynnistää ja tutkii tilapäiskäyttöjä vajaakäyttöisissä tai käyttötarkoituksiltaan muuttuvissa rakennuksissa pääkaupunkiseudulla. Kurssilla etsitään tuoreita ja ennakkoluulottomia ideoita tilojen uusiksi käyttötarkoituksiksi, joita testataan kurssin järjestämässä kaupunkitapahtumassa ja erilaisissa lyhytaikaisissa tilakokeiluissa kohdealueella.

Kurssin aikana opiskelijat kehittävät aluetta hyödyntäen paikallisia aloitteita ja yhteistyöverkostoja.

Hankkeen tuloksena syntyy projektioppimiseen pohjautuva opetusmateriaalipaketti, joka julkaistaan vapaasti hyödynnettäväksi verkkosivuilla http://tilapioneerit.fi ja Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskuksen sivuilla.

Kuka on mukana?

Tilapioneerit toteutetaan Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Hankkeelle valitaan pääkaupunkiseudulta projektikohde yhdessä kunnan viranhaltijoiden ja kiinteistönomistajien kanssa. Hanke tehdään yhteistyössä paikallisen toimijaverkoston, kuten alueen kulttuuritoimijoiden, kansalaisaktivistien, oppilaitosten ja yritysten, kanssa.

Pilotoitavalle projektikurssille valitaan 25 korkeakouluopiskelijaa. Tuotantoyhteistyössä toimii kumppanina Taaki Helsinki, ja viestintä toteutetaan Helsingin yliopiston viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikön kanssa.

Missä mennään?

Yhteistyöverkoston rakentaminen alkoi joulukuussa 2017. Projektikohteen valinta ja opetusmateriaalin valmistelu sekä pilotoitavan kurssin markkinointi käynnistyvät alkuvuodesta 2018. Kurssi pilotoidaan maalis-toukokuussa 2018. Materiaaleja jatkokehitetään syksyllä 2018 kurssin opiskelijoilta ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen perusteella, minkä jälkeen päivitetyt aineistot julkaistaan kaikkien saataville.

Miten osaksi opetusta?

Lisätietoja pilottikurssista löydät Tilapioneerien verkkosivuilta.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?