julkaisut

Selvitys franchisingin mahdollisuuksista perusterveydenhuollossa

Julkaisu sisältää perustietoa franchisingin mahdollisuuksista uudistuvilla sote-keskusmarkkinoilla sekä tarjoaa sote-alan toimijoille apua franchisetoiminnan kehittämiseen.

Kirjoittajat

Tapio Eräheimo ja Henri Laakso

Julkaistu

Muistiossa selvitetään, kuinka mahdollisena franchisingin kaltainen ketjutoiminta näyttäytyy sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelutuotannossa. Millä edellytyksillä ja miten kehitys sen hyödyntämiseen voisi edetä? Mitkä ovat suurimmat haasteet? Mahdollisuuksia tarkastellaan julkisten perusterveydenhuollon toimipisteiden sekä yksityisten PK-lääkäriasemien näkökulmista.

Kirjoittajat totevat, että julkisella sektorilla on suuri potentiaali franchisingin hyödyntämiselle, mutta se edellyttää terveyskeskustoiminnan konseptointia sekä yhteistyörakenteiden kehittämistä. Myös sote-markkinoille tähtäävien pienten yksityisten yritysten on mahdollista saavuttaa merkittäviä etuja franchisingilla. Yhteistyöllä voidaan sujuvoittaa esimerkiksi työvoiman, kuvantamis- ja laboratoriopalveluiden sekä tukipalveluiden hankintaa.

Kävi suunnitellun maakunta- ja soteuudistuksen kanssa miten tahansa, kansalaisten näkokulmasta oleellista on hinta-laatusuhteeltaan hyvän palvelutarjonnan varmistaminen. Palvelutarjonnan näkökulmasta ratkaisevaan rooliin nousee eri toimijoiden yhteistyö ja palvelujen konseptointi, mikä luo mahdollisuuksia franchisingille.

Muistion ovat laatintet FranCon Franchise Consultingin Henri Laakso sekä Tapio Eräheimo.

Tämä muistio on osa Sitran Uudistumiskyky-teeman alla tapahtuvaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelutuotannon kehittämistyötä, jossa edistetään niin julkisen kuin yksityisen palvelutuotannon uudistumiskykyä. Monipuolinen ja olosuhteisiinsa ketterästi sopeutuva palvelutarjonta on keskeistä jo nykylainsäädännön olosuhteissa, mutta erityisesti suunnitellun maakunta- ja soteuudistuksen kautta kasvavan valinnanvapauden myötä.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Selvitys franchisingin mahdollisuuksista perusterveydenhuollossa

Tekijät

Tapio Eräheimo ja Henri Laakso

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

37 s.

ISBN (PDF)

ISBN 978-952-347-096-5

ISSN (PDF)

2737-1034

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?