Live
Ihminen ykköseksi
tapahtumat

Ihminen ykköseksi

Ihminen ykköseksi – kokeilujen kautta asiakaslähtöisiin palveluihin

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Sitra valmistelevat yhdessä hanketta, jossa testataan palvelujen saatavuutta ja sujuvuutta pääosin perustason vastaanottopalveluissa. Kokeilun tavoitteena on tuottaa tietoa tulevan valinnanvapausmallin valmistelun tueksi.

Järjestämme kokeilusta kiinnostuneille kuntatoimijoille työkokouksen torstaina 17.3.2016. Tilaisuuden tarkoituksena on käydä vuoropuhelua asiakaslähtöisistä vastaanottopalveluista ja uuden toimintamallin testaamisesta käytännön kokeilujen kautta.

Kokeilujen avulla kokoamme tietoa palvelujen saatavuuden kehityksestä ja kannustaako kokeiltu malli julkisia ja yksityisiä palvelutuottajia kehittämään omaa toimintaansa. Muuttuuko ihmisten käyttäytyminen, jos he voivat valita eri palvelutuottajien välillä ja kannustaako se ihmisiä tekemään oman elämänsä kannalta parhaita ratkaisuja? Ihmisen vapaus valita palvelutuottaja on kokeilussa työkalu, jolla voidaan edistää sekä järjestelmän että asiakkaiden kykyä uudistaa ajattelu- ja toimintatapojaan. Kokeilussa selvitetään myös valitun rahoitusmallin kannusteita ja mallin kokonaistaloudellisia vaikutuksia.

Tilaisuus on tarkoitettu kuntien sosiaali- ja terveystoimen johdolle. Ilmoittautumisaika on päättynyt.

Mistä on kyse?