Live
Kestävän kehityksen verouudistus – ministeriötyöpaja
Kutsuvierastilaisuus

Kestävän kehityksen verouudistus – ministeriötyöpaja

Miten verotuksella tai muilla taloudellisilla ohjauskeinoilla voidaan edistää kiertotaloutta ja samalla vauhdittaa siirtymää kohti päästötöntä Suomea?

  • 11.06.2019 klo 09:30 - 12:00
  • Sitra, itämerentori 2, 14. kerros

Sitra julkaisi 17. huhtikuuta analyysin siitä, miten verotuksen keinoilla voidaan vähentää ympäristöhaittoja ja samanaikaisesti vahvistaa työllisyyttä ja taloutta – kiinnittäen myös huomiota sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Tämän lisäksi julkaistiin aiemmin tänä vuonna selvitys siitä, millaisin taloudellisin ohjauskeinoin kiertotaloutta on mahdollista edistää.

Kestävän kehityksen verosiirtymä tarvitsee toteutuakseen laajaa yhteistyötä eri näkökulmat huomioiden.  Tilaisuus on suunnattu kaikille kiinnostuneille eri ministeriöiden edustajille. Ajatuksena on tuoda ihmiset monipuolisesti yhteen ideoimaan, miten kiertotalouden toteutumista voisi edistää ja päästöjä vähentää yhdessä eri näkökulmat yhteen sovittavalla taloudellisella ohjauksella.

Ohjelma täydentyy myöhemmin.

Mistä on kyse?