1. Tajua Mut!

  Stoppi nuorten pompottelulle

 2. Tunnista harmit, vähennä ongelmia

 3. Voimavarojen yhdistäminen

  vähentää päällekkäistä työtä ja auttaa ajoissa

Ajankohtaista

  1. Tajua Mut! -toimintamalli...

   Julkaisut 0

   Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä!

   Mallin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää syrjäytymistä tarjoamalla apua lapsen tai nuoren tarpeisiin sopivalla tavalla.   → Lataa PDF

   2 vuotta sitten kirjoittajalta Suvi Ervamaa, Kimmo Haahkola, Marja Illi, Antti Markkola, Henna Tukiainen, Kirsi Suomalainen (toim.)
  2. Tajua Mut! -toimintamallin...

   Julkaisut 0

   Kysytään, "mitä sulle kuuluu?", mut mitä sen jälkeen?

   Raportissa tarkastellaan Keravan Tajua Mut! -toimintamallin toimivuutta nuorten näkökulmaa painottaen. Tajua Mut! -toimintamallin tavoitteena on...   → Lataa PDF

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Noora Hästbacka
  3. Tajua Mut! -toimintamallin...

   Julkaisut 0

   Olisi surku jos se otettaisiin pois

   Kyseessä on selvitys, jolla tuetaan Tajua Mut! -hankkeen onnistumista Espoossa. Haastattelujen avulla kartoitettiin Tajua Mut! -toimintamallin...   → Lataa PDF

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Martti Hellström
  4. Tajua Mut! -toimintamallin...

   Julkaisut 0

   Systeemi avaruudesta?

   Raportissa tarkastellaan Mikkelin Tajua Mut! -hankkeen toimijoiden sekä nuorten ja huoltajien näkemyksiä Tajua Mut! -toimintamallin...   → Lataa PDF

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Pirjo Junttila-Vitikka, Jussi Ronkainen

Tajua Mut! tarjoaa yksilöllistä ja varhaista tukea lapsille ja nuorille ammattilaisia yhdistävän toimintamallin avulla. Toimintamallin piirissä on jo noin 100 000 lasta ja nuorta, ja sitä käyttää lähes 4000 koulutettua ammattilaista Mikkelissä, Espoossa, Keravalla ja Riihimäellä. Sen avulla on pystytty edistämään ammattilaisten välistä tiedonkulkua ja auttamaan lapsia ja nuoria varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on, että toimintamalli leviää valtakunnalliseksi.

Autetaanko ajoissa vai korjataanko kalliilla?

Varhainen huoli lapsen tai nuoren pahoinvoinnista jää tällä hetkellä helposti yksittäisten ihmisten murheeksi. Nuorisotyöntekijällä saattaa olla huoli nuoren yksinäisyydestä ja samaan aikaan nuoren opettaja voi huolestua äkillisestä muutoksesta oppilaansa koulumenestyksessä. Nämä tiedot eivät yleensä kohtaa ja lapsen tai nuoren varhainen auttaminen vaikeutuu.

Tieto tukea ja ohjausta tarvitsevista lapsista tai nuorista on usein hajallaan eri ammattilaisten hallussa muun muassa tietosuojasyistä. Jos lapsi tai nuori, huoltajat ja heitä auttavat ammattilaiset voisivat kokoontua vaihtamaan tietoja ja keskustelemaan tilanteesta yhdessä, lasta tai nuorta pystyttäisiin auttamaan monipuolisemman tiedon valossa nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Räätälöity ja varhaisessa vaiheessa tarjottu tuki on tehokkain tapa ehkäistä syrjäytymistä.

Tajua Mut! -toimintamalli vastaa kansalliseen tarpeeseen kehittää varhaisen vaiheen moniammatillista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa. Toteutuessaan tämä parantaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä lisää lasten tai nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työn vaikuttavuutta.

Miten Tajua Mut! toimii?

 1. Ammattilainen huomaa nuoressa muutoksen tai muun asian, joka huolestuttaa.
 2. Ammattilainen ottaa huolen puheeksi ja pyytää luvan antaa nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyöntekijälle.
 3. Luvan saatuaan ammattilainen kirjaa nuoren yhteystiedot tietojärjestelmään ja ilmoittautuu samalla itse mukaan yhteistyöhön.
 4. Etsivä nuorisotyöntekijä saa tiedon ammattilaisen tekemästä kirjauksesta, ja ottaa yhteyttä nuoreen sekä kirjauksen tehneeseen ammattilaiseen.
 5. Etsivä nuorisotyöntekijä kokoaa yhteen kaikki nuoren toivomat tahot ja järjestää moniammatillisen verkostopalaverin. Nuoren ei itse tarvitse tietää, mihin ottaa yhteyttä, ja hän saa tarvitsemansa ohjauksen samalla kerralla.      

Kuka voi käyttää toimintamallia?

Tajua Mut! -toimintamallia voi käyttää kuka tahansa lasten ja nuorten kanssa toimiva ammattilainen julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.  

Toimintamallia käytetään sähköisen tietojärjestelmän avulla, joka toimii nettiselaimella mistä tahansa laitteesta. Tunnukset tietojärjestelmään saa osallistumalla noin 2-3 tunnin mittaiseen Tajua Mut! -koulutukseen, jossa perehdytetään toimintamalliin kokonaisuudessaan. Koulutuksia järjestetään tällä hetkellä Mikkelissä, Espoossa, Keravalla ja Riihimäellä.

Tajua Mut! -toimintamallin videot yhteistyöstä, puheeksi ottamisesta, nuorisotyöntekijän roolista ja tietojärjestelmästä löytyvät täältä.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä lähimpään Tajua Mut! -yhteyshenkilöön!

Tajua Mut! Espoo
Sampo Anttila
sampo.anttila@espoo.fi, 043 825 6042 

Tajua Mut! Kerava
Mia Talikka
mia.talikka@kerava.fi, 040 318 2214

Tajua Mut! Riihimäki
Ville Saloranta
ville.saloranta@riihimaki.fi, 050 758 4467

Tajua Mut! Mikkeli
Sari-Anne Ratia
sari-anne.ratia@mikkeli.fi, 050 311 7083

@TajuaMutTapahtumat

  1. Maanantai 27.3.2017 klo. 10:00 - Keskiviikko 29.3.2017 klo 12:30

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä
Tapahtuma Nuori 2017

Nuoriso- ja kasvatusalan suurin ammattilaistapahtuma NUORI2017 kutsuu kohtaamaan, verkostoitumaan ja käymään yhteiskunnallista keskustelua. Autetaanko ajoissa vai korjataanko kalliilla? Tajua Mut! tarjoaa yksilöllistä ja varhaista tukea lapsille ja nuorille ammattilaisia yhdistävän toimintamallin avulla. Toimintamallin piirissä on jo noin 100 000 lasta ja nuorta, ja sitä käyttää...

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtuma Tajua Mut! - Stoppi nuorten pompottelulle

Keravalla on ollut käynnissä kaksivuotinen Tajua Mut! -hanke viime vuoden alusta lähtien. Hanke on tuonut Keravalle uudenlaisen toimintamallin, joka nopeuttaa nuorten avunsaantia ja lisää eri aloilla toimivien ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Hankkeen aikana on koulutettu noin 350 keravalaisten nuorten kanssa työskentelevää ammattilaista. Heidän kauttaan etsivän...

3 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtuma Terve-SOS 2016

Terve-SOS 2016 keskittyy hyvinvoinnin uuteen maailmaan. Seminaareissa haetaan vastausta muun muassa kysymyksiin: jäykkä järjestelmä ja vallattomat nuoret, sosiaalihuolto uusiksi, kantaako digitalisaatio kansalaista. Tajua Mut! -toimintamallin konkarit Espoosta ja Keravalta ovat paikalla esittelypöydän äärellä. Tule moikkaamaan ja kuulemaan, miten varhaiseen huoleen voidaan tarttua ja...

9 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtuma Nuorille parhaat palvelut

Mitä nuoret haluavat palveluilta? Mitä nuorten palveluissa kehitetään juuri nyt kansallisesti ja alueellisesti? Mitä hyvää hankkeissa on kehittymässä? Näihin kysymyksiin vastaavat alan ammattilaiset n uorten palveluiden kehittämis- ja verkostoitumisseminaarissa. Tajua Mut! -toimintamalli on edustettuna ennaltaehkäisevän työn työpajassa. Tule moikkaamaan Tajua Mut!...

9 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Artikkelit Uudistumiskyky

Miten digitalisoituminen, genomitiedon kehitys ja omahoidon lisääntyminen vaikuttavat suomalaisten hyvinvointiin ja terveydenhuollon tulevaisuuteen? Uudistumiskykyämme mitataan isosti sote-kehittämisessä.

10 kuukautta sitten

Tapahtuma Turvataan hyvinvoinnin edellytykset kunnissa

Terve Kunta -verkoston järjestämä kaikille avoin seminaari, jossa käsitellään mm. sote-uudistusta, kuntien taloutta ja hallituksen kärkihankkeita. Erityisasiantuntija Mia Talikka puhuu kuntien taloudesta ja miten huolehditaan, etteivät säästöt kohdistu heikommassa asemassa oleviin ja lisää eriarvoisuutta. Esimerkkinä Tajua Mut! -toimintamalli, jota hyödynnetään...

10 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtuma Kuntamarkkinat 2016

Kuntamarkkinat on julkisalan vuosittainen ykköstapahtuma, joka kerää Helsingin Kuntataloon syyskuussa noin 7 000 asiantuntijaa ja päättäjää keskustelemaan yhteiskunnallisista aiheista ja julkishallinnon kehittämisestä. Mistä rakentuu tulevaisuuden kunta? Tule jakamaan kanssamme ajatuksia huomisen hyvinvoinnista, sote-asioista, vaikuttavuusinvestoinnista, tai vaikkapa...

10 kuukautta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Tapahtuma Allianssiristeily

Vuoden suurimmassa nuorisoalan ammattilaistapahtumassa syvennytään nuoriin, nuorisotyöhön ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin keskustellen, verkostoituen, oppien ja parhaasta seurasta nauttien. Allianssin seminaariristeily kokoaa yhteen kuntien, järjestöjen ja seurakuntien nuorisotyön ammattilaiset, virkamiehet, opettajat ja alan opiskelijat. Avajaisseminaari pidetään...

11 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Julkaisut Tajua Mut! -toimintamallin opit Keravalta

Raportissa tarkastellaan Keravan Tajua Mut! -toimintamallin toimivuutta nuorten näkökulmaa painottaen. Tajua Mut! -toimintamallin tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja puuttua ongelmiin ajoissa, kokonaisvaltaisesti ja asiakaslähtöisesti moniammatillisen yhteistyön avulla.

Noora Hästbacka

Julkaisut Lasten ja nuorten palvelut 2020

Tässä pamfletissa tuodaan esiin keskeiset muutostarpeet ja ehdotukset lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseksi. Julkaisun tarkoituksena on herättää keskustelua ja tarjota tietoa päätöksentekijöille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Suvi Ervamaa, Kimmo Haahkola, Marja Illi, Antti Markkola, Henna Tukiainen, Kirsi Suomalainen (työryhmä)

Julkaisut Tajua Mut! -toimintamallin opit Espoosta

Kyseessä on selvitys, jolla tuetaan Tajua Mut! -hankkeen onnistumista Espoossa. Haastattelujen avulla kartoitettiin Tajua Mut! -toimintamallin käyttöönottoon liittyneitä esteitä ja koottiin asiantuntijoiden ehdotuksia näiden esteiden poistamiseksi.

Martti Hellström

Julkaisut Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Raportissa tarkastellaan Mikkelin Tajua Mut! -hankkeen toimijoiden sekä nuorten ja huoltajien näkemyksiä Tajua Mut! -toimintamallin toimivuudesta, kehittämiskohteista ja vaikuttavuudesta. Nuorten ja huoltajien aineisto tuo näkyväksi laajemminkin palvelujärjestelmän vuotokohtia sekä nuorten ja perheiden palvelutarpeita Mikkelissä.

Pirjo Junttila-Vitikka, Jussi Ronkainen

Julkaisut Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Mallin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää syrjäytymistä tarjoamalla apua lapsen tai nuoren tarpeisiin sopivalla tavalla.

Suvi Ervamaa, Kimmo Haahkola, Marja Illi, Antti Markkola, Henna Tukiainen, Kirsi Suomalainen (toim.)


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot