archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ajankohtaista projekteissamme

Täältä löydät lisätietoja Sitran sote-rahoitusmallista, meneillä olevista hankkeista, uutisistamme, blogeista ja muusta materiaalista.

Julkaistu

Tälle sivustolle on koottu lisätietoja Sitran sote-rahoitusmallista, meneillään olevista hankkeista, uutisistamme, viikoittain julkaistavista blogeista ja muusta materiaalista.

Tuoreimmat uutiset ja blogit:

Palvelupaketeista kansallisen sote-raportoinnin malli

Laajat pilotit tuottivat arvokasta tietoa soten uudistamiseen

Mitä tiedämme sote-asiakkaista ja heidän palvelutarpeistaan? 1/2

Asiakaskin hyötyy, kun arvokas työ tunnistetaan

Me ei olla enää me

Tämän vuoksi jättiuudistuksessa kannattaa kuunnella tamperelaisia

Näkymätöntä ihmistä on vaikea auttaa

Sydänpotilaiden pirstaleinen polku paranisi asiakaslähtöisyydellä

Palvelupakettien pilottihankkeet käynnissä 51 kunnassa

Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudistuksessa

Palvelujen saatavuus ja vertailtavuus sote-uudistuksen ohjenuoraksi

 

Käynnissä olevat hankkeet:

Sote-palvelupakettien pilotointi

Sote-palvelupakettien pilotoinnin keskeisenä tavoitteena on ollut palvelupakettien testaaminen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjauksen työkaluna siten, että palvelupaketit ja pilotoinnissa syntyneet kokemukset ovat hyödynnettävissä ja otettavissa käyttöön valtakunnallisesti. Kokeilukäytössä olleet paketit aiotaan ottaa valtakunnalliseen käyttöön

Pilottien tulokset on koottu useammaksi raportiksi yhteisen tietopohjan tueksi. Tiivistelmä pilottien kokemuksista löytyy täältä. Pilotoinnin loppuraportti löytyy täältä ja palvelupakettien käyttöönoton käsikirjan ensimmäisen versio löytyy täältä

Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sosiaali- ja terveyspalveluiden monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuun ja Keski-Suomen alueella.
Change Day

Change Day on kansainvälisesti levinnyt sosiaali- ja terveydenhuollon muutosta mahdollistava konsepti, jonka ytimessä on ammattilaisten henkilökohtainen sitoutuminen muutoksiin, joilla sotejärjestelmästä tehdään entistä toimivampi.Tässä hankkeessa Sitra tuo Change Dayn Suomeen ja testaa sekä kehittää konseptia yhteistyössä valikoitujen yhteistyökumppanien kanssa.

Seuraa Innokylän verkostossa  Twitterissä #ChangeDaySuomi

 

Valmistuneita hankkeita

Tulevaisuuden sydänhoidot
Hankkeessa kuvataan ensimmäistä kertaa Suomessa sydämen vajaatoimintapotilaiden koko hoitoketju ja luodaan yhteistyömalleja eri palveluntuottajien ja ostajan välille. Hoitoketju kuvataan Tampereen kaupungin, Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Tays Sydänsairaalan välillä.
Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Oulussa
Hankkeen tavoitteena on tarkastella eri terveydenhuollon asiakasryhmien palveluiden ja etuuksien jakautumista kunnan ja Kelan maksamiin kustannuksiin sekä tarkastella tuloluokan vaikutusta palveluiden käyttöön, etuuksiin ja rahoituksen lähteeseen.
Kysely: Valinnanvapaus kansalaisille tärkeintä
Sitran teettämän kansalaiskeskustelun mukaan 57 prosentille suomalaisista ei ole merkitystä, tarjoaako terveyden ja hyvinvoinnin palvelut yksityinen vai julkinen tuottaja. Erityisen tärkeäksi koettiin pitkäaikainen ja kiinteä kumppanuus hoitohenkilöstön kanssa ja mahdollisuus osallistua sote-palveluiden kehittämiseen.
Huomisen terveyden ja hyvinvoinnin uudet toimintamallit
Huomisen terveys ja hyvinvointi -raportissa kartoitettujen tulevaisuuden kehityssuuntien viesti on ilmeinen: 2020-luvulla terveyden ja hyvinvoinnin käytännöt ja näitä tukevat palvelut tulevat näyttämään yllättävän erilaisilta verrattuna nykyhetkeen.

 

 

 

 

 

 

 

Mistä on kyse?