archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kysely: Valinnanvapaus kansalaisille tärkeintä

Sitran teettämään kyselytutkimukseen vastasi touko-kesäkuussa lähes 2000 suomalaista.

Julkaistu

Sitran teettämän kansalaiskeskustelun mukaan 57 prosentille suomalaisista ei ole merkitystä, tarjoaako terveyden ja hyvinvoinnin palvelut yksityinen vai julkinen tuottaja. Erityisen tärkeäksi koettiin pitkäaikainen ja kiinteä kumppanuus hoitohenkilöstön kanssa ja mahdollisuus osallistua sote-palveluiden kehittämiseen.

Vapaus valita oma lääkärinsä tai hoitohenkilönsä on tärkein valinnanvapauteen liittyvä näkökulma, ilmenee Sitran Fountain Parkilla teettämästä kyselytutkimuksesta. Verkkoaivoriihimenetelmällä tehdyllä kyselyllä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä sote-palveluiden kehittämisestä sekä tulevaisuuden palvelutarpeista ja odotuksista. Kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa lähes 2000 suomalaista.

Valmistelussa olevaa sote-palveluiden tuotantomallia ollaan rakentamassa julkisen palvelutuotannon varaan, jossa potilaan oikeudet ja valinnanvapaus jäävät kunnallisen päätöksenteon jalkoihin. Kyselyyn vastanneista 57 prosenttia ei kuitenkaan pitänyt oleellisena sitä, tuottaako terveys- ja hyvinvointipalvelut yksityinen vai julkinen tuottaja. Sen sijaan tärkeänä pidettiin valinnanvapautta valita sellainen lääkäri tai hoitohenkilö, jonka persoona ja asiantuntemus herättävät luottamusta, sekä mahdollisuutta pitkäaikaiseen kumppanuuteen palveluntuottajasta riippumatta. Valinnanvapauden tueksi kaivattiin myös ymmärrettävää ja luotettavaa vertailutietoa eri palveluntuottajista ja hoitolaitoksista sekä hoitojen vaikuttavuudesta.

Sote-uudistuksessa on tärkeä huomioida myös tulevaisuuden mahdollisuudet ja uudet tavat tuottaa terveys- ja hyvinvointipalveluja. Peräti 60 prosenttia kyselyyn vastaajista arvioi diagnosoivansa tulevaisuudessa nykyistä enemmän oireitaan erilaisten sovellusten ja verkkosivustojen avulla. Etä- ja mobiilipalvelujen kautta terveyskeskuksen lähipalvelut voivat tulevaisuudessa löytyäkin omasta taskusta kännykästä ja lääkäri videoyhteyden päästä.  Yli puolet vastaajista uskookin, että terveyspalveluja käytetään 2020 -luvulla enemmän mobiilisti kuin tänä päivänä.

Uudet teknologiat ja välineet antavat kansalaisille mahdollisuuksia tarttua nykyistä paremmin oman terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämiseen. Teknologioiden helppokäyttöistyessä sekä ihmisten perimää, elintapoja ja elinympäristön tilaa koskevan tiedon lisääntyessä palveluiden tuleekin olla yhä yksilöllisempiä ja personoidumpia. Siten myös mahdollisuus osallistua nykyistä enemmän sote-palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen on 70 %:lle vastaajista tärkeää.

Jatkossa on tärkeää vahvistaa asiakkaiden valinnanvapautta sekä asiakkaiden ja sote-palveluiden tuottajien välistä vuoropuhelua. Näin löydetään uudenlaisia ja taloudellisesti tehokkaita tapoja ylläpitää ja edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä näitä tukevia laadukkaita sote-palveluita.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?