archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kestävä kaivostoiminta -avainalueelle etsitään vetäjää

Julkaistu

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi ‑toimintaohjelmassa (Työ- ja elinkeinoministeriö 15/2013  ) suositellaan kaivosalan ja sen sidosryhmien yhteistyöelimen perustamista jatkamaan ja kehittämään toimintaohjelman luomisvaiheessa syntynyttä yhteistyötä. Sitra on myös käynyt keskusteluja kaivannaisteollisuuden ja sen sidosryhmien kanssa yhteistyöelimen tarpeesta ja toiminnasta.

Sitra on päättänyt käynnistää alkusyksystä avainalueen tämän alan yhteistyöelimen käynnistämiseksi.

Yhteistyöelimen tavoite olisi kehittää avointa vuoropuhelua kaivosalan tulevaisuuden haasteiden ennakoimiseksi ja ylittämiseksi. Erityisenä painopisteenä tulee olemaan ympäristövaikutusten hallinta ja -johtaminen, ekologinen kestävyys ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Mahdollisia keinoja tähän ovat esim. kestävän toiminnan indikaattoreiden kehittäminen kansainvälisiä oppeja ja malleja hyödyntäen. Tarkoituksena olisi tällöin luoda nopeasti tilanne, jossa ala ja sen sidosryhmät voivat avoimessa vuorovaikutuksessa kehittää kaivosten toimintaa ja ennaltaehkäistä mahdollisia konflikteja.

Avainalueen kesto on kaksi vuotta ja etsimme sille nyt vetäjää täksi määräajaksi.

Avainalueen vetäjänä tulet olemaan keskeisessä asemassa Sitran vaikuttavuuden saavuttamisessa. Työsi tähtää Sitran strategisten tavoitteiden toteuttamiseen yhteistyössä teemajohtajan kanssa. Sinulla on kykyä innostaa työtovereita, kumppaneita ja sidosryhmiä luovaan ja tasapainoiseen yhteistyöhön. Edellytämme näkemystä verkostoitumisen ja toiminnan arviointijärjestelmien kehittämismahdollisuuksista, ympäristönsuojelun tai -hallinnan kokemusta ja teollisuuden tuntemusta.

Vastaat avainalueen projektisuunnitelman toteuttamisesta, ja suunnittelet ja valmistelet ehdotukset konkreettisiksi toimenpiteiksi. Työsi käynnistyy avainaluetiimin muodostamisella yhdessä teemajohtajan kanssa. Tiimin lisäksi avainalueen vetäjänä tunnistat ja kytket Sitran eri toimintojen tarjoaman tuen avainaluetyöhön yhteistyössä näiden toimintojen vetäjien kanssa. Toimintasuunnitelmaa päivitetään työn edistyessä ja olennaiset muutokset hyväksytetään hallituksella puolivuosittain. Vastaat päivittäisen työn sujumisesta, tiimin jäsenten työn tukemisesta ja Sitran toimintatapojen noudattamisesta.

Sinulla tulee olla näyttöjä projektien johtamistaidoista ja tavoitteellisuudesta. Kykenet kehittämään uusia toimintamalleja ja -tapoja ja viemään ne myös käytäntöön. Arvostamme lisäksi uudistumiskykyä, vastuullisuutta sekä kommunikointi- ja viestintätaitoja.

Avainalueen projektisuunnitelman toteuttamisessa nousee erityisesti esille vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky: kyvykkyys johtaa ihmisiä ja tietoa. Annat ja otat vastaan palautetta rakentavasti ja kannustavasti, innostat, luotat ja otat ihmiset mukaan luovaan yhteistyöhön. Jaat runsaasti tietoa yli toimintorajojen, edistät yhteisten toimintatapojen syntymistä ja tiedon välittymistä molempiin suuntiin. Sinulla pysyvät myös hallinnassa niin aikataulut kuin kustannuksetkin.

Ota yhteyttä viimeistään 24.5.2013 Ekologinen kestävyys -teeman johtajaan Jukka Noposeen ja kerro kiinnostuksestasi jukka.noponen@sitra.fi tai puh. 040 587 4323

Mistä on kyse?