archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuluttajien energianeuvonnan 15 hankkeeseen 1,9 miljoonaa euroa

Kaikkiaan hankekokonaisuus tuo lähes 3,5 miljoonaa euroa kuluttajien energianeuvontaan. Rahoitettavat hankkeet kohdistuvat erityisesti uudis- ja korjausrakentamiseen, asumiseen ja kiinteistöihin sekä nuorten liikkumiseen.

Kirjoittaja

Vesa-Matti Lahti

Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia

Julkaistu

Sitra ja työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat

Kuluttajien energianeuvonta aktivoituu eri puolella Suomea vuosina 2010–2011 toteutettavissa hankkeissa. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa kuluttajien energianeuvonnan koordinaatioprojektia ja 10 hanketta yhteensä 1 345 000 eurolla. Samanaikaisesti Sitra rahoittaa neljää muuta hanketta yhteensä 555 000 eurolla. Kaikkiaan hankekokonaisuus tuo lähes 3,5 miljoonaa euroa kuluttajien energianeuvontaan.

Rahoitettavat hankkeet kohdistuvat erityisesti uudis- ja korjausrakentamiseen, asumiseen ja kiinteistöihin sekä nuorten liikkumiseen. Hankkeiden toteuttajat ovat kuntia, maakuntaliitto, alueellisia energiatoimistoja ja valtakunnallisia järjestöjä.

Syyskuussa 2009 toteutettuun kuluttajien energianeuvonnan hankehakuun saapui kaikkiaan 58 hakemusta, joissa haettiin rahoitusta yli 9 miljoonaa euroa. Rahoitettavien hankkeiden valinnassa painotettiin laajahkoja, useampien toimijoiden yhteishankkeita, joissa toiminnan pysyvyydelle on hankerahoituksen jälkeenkin hyvät edellytykset.

Sitra rahoittaa neljää hanketta 2009–2011

  • Energiatehokkuutta pientaloon -hanke 300 000 euroa
    (Suomen Omakotiliitto ry ja Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry)
  • Pirkanmaan kuluttajien energianeuvontaverkosto 100 000 euroa (Ekokumppanit Oy) 
  • Energialisäarvoa rakennusvalvonnan ohjauksella 75 000 euroa (Rakennustarkastusyhdistys RTY ry) 
  • Energianeuvontakäytännön aloittaminen Rovaniemellä 80 000 euroa (Rovaniemen ammattikorkeakoulu).

Hankekokonaisuuden tavoitteena on, että kuluttajat saavat luotettavaa energianeuvontaa. Neuvonnan tavoitteena on tehostaa energian käyttöä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja vähentää näin kasvihuonekaasupäästöjä.

Neuvontahankkeita kannustetaan tiedonvaihtoon, niiden toteutuksesta kerätään kokemuksia ja neuvonnan toteutusta sekä tuloksellisuutta arvioidaan. Saatavien kokemusten pohjalta on tarkoitus kehittää pysyvä järjestelmä kuluttajien energianeuvontaan.

Hankkeiden rahoituksen valmisteluun osallistui ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, opetushallitus, Sitra ja Suomen Kuntaliitto sekä hankekokonaisuuden koordinaattorina toimiva Motiva Oy.

Lisätiedot

Erkki Eskola, neuvotteleva virkamies, TEM, puh. 010 606 4812
Päivi Laitila, johtava asiantuntija, Motiva Oy, puh. 040 5255 471

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote »
Tiedot rahoitettavista hankkeista »  

Kuluttajille suunnatun energianeuvonnan toteutus on osa hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiankuluttajapoliittisen ohjelman ja energiatehokkuustoimikunnan ehdotusten sekä Sitran organisoimana valmistellun energianeuvontamallin toteutusta.

Mistä on kyse?