archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Porvooseen rakennetaan uusi energiatehokas kaupunginosa

Porvoon Skaftkärriin nousee uusi energiatehokas kaupunginosa. Asuinalue kehitetään pilottihankkeessa, jossa on mukana Sitra, Porvoon kaupunki, Porvoon Energia Oy ja Kehitysyhtiö Posintra Oy.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Porvoon Skaftkärriin nousee uusi yli tuhannen asunnon energiatehokas kaupunginosa. Asukkaita alueelle mahtuu yli neljä tuhatta. Asuinalue suunnitellaan ja kehitetään kansallisestikin merkittävässä pilottihankkeessa, jossa on mukana Sitra, Porvoon kaupunki, Porvoon Energia Oy ja Kehitysyhtiö Posintra Oy. Hanketta koskeva sopimus allekirjoitettiin Porvoon kaupungintalolla keskiviikkona 1. lokakuuta.

– Alueen talot, palvelut, asuinympäristö, liikennejärjestelyt ja jätehuolto suunnitellaan niin, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän energia. Pyrimme siihen, ettei asuinalue tuota ollenkaan hiilidioksidipäästöjä. Haluamme luoda myös turvallisen, omaleimaisen, viihtyisän ja monenlaisia erilaisia asumisvaihtoehtoja tarjoavan asuinalueen, kertoo Porvoon apulaiskaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

Skaftkärrin pilottihanke on osa Sitran kesäkuussa käynnistämää viisivuotista energiaohjelmaa, jossa etsitään käytännönläheisiä keinoja energiatehokkuuden lisäämiseen. Hankkeen kokemuksia ja tuloksia on tarkoitus hyödyntää myöhemmin laajasti myös muualla Suomessa.

– Kehitämme konseptin energiakaavalle. Tämä tarkoittaa uudenlaisia myös muualle Suomeen soveltuvia suunnittelumalleja, joiden avulla energiasuunnittelu ja energiatehokkuuden parantaminen voidaan tulevaisuudessa sitoa keskeiseksi osaksi asuinalueiden kaavoitustyötä, kertoo Sitran ohjelmajohtaja Jukka Noponen.

Alueen lämmitykseen ja sähköntuotantoon liittyvät ratkaisut mietitään jo kaavoitusvaiheessa. Kaukolämmön lisäksi otetaan huomioon erilaiset paikalliset ja talokohtaiset energiantuotantomahdollisuudet, esimerkiksi aurinkoenergia, maalämpö, tuulienergia ja bioenergia.

Rakentamisessa hyödynnetään uusimman tiedon ja tekniikan tarjoamat energiansäästömahdollisuudet. Asuinrakennusten energiatarvetta voidaan pienentää huomattavasti esimerkiksi lämmöneristyksellä, ilmanpitävyydellä ja lämmön talteenotolla. Asuinrakennuksen lämmöntarve voidaan kattaa jopa kokonaan ihmisistä, laitteista ja auringosta peräisin olevalla energialla.

– Myös elinkeinoelämä on osoittanut mielenkiintoa tätä hanketta kohtaan. Monet yritykset haluavat lähteä mukaan kehittämään kokeilutaloja ja tulevaisuuden ratkaisuja alueelle, kertoo Jukka-Pekka Ujula.

Skaftkärrin alueen suunnittelu ja innovaatiotyö halutaankin tehdä laajassa yhteistyössä viranomaisten, energiantuottajien, energiankäytön kehittäjien, rakennuttajien, laitevalmistajien ja muiden yritysten sekä tulevien asukkaiden kanssa. Skaftkärrin pilottihankkeen LivingLab -osassa luodaan puitteet vuorovaikutukselle, kehitystyölle ja sähkön kulutuksen vähentämiselle älykkäällä ja helppokäyttöisellä ohjausjärjestelmällä. Järjestelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotekehityksessä, energiaseurannassa ja -neuvonnassa.

Energiayhtiöiden liiketoimintalogiikka tulee muuttumaan, jos alueiden rakentamisessa tullaan jo kaavoitusvaiheessa edellyttämään erilaisia energiatehokkaita ratkaisuja. Skaftkärrin hankkeen osana luodaankin energiayhtiöille sellaisia palveluliiketoimintamalleja, jotka tukevat energiaa säästävää rakentamista. Skaftkärrin alueen vaihtoehtoisten energiaratkaisujen kehittämiseen osallistuu Porvoon Energian lisäksi myös muita energiatuottajia, mm. maalämmön, aurinkoenergian, pientuulivoimalaitosten ja muiden polttoaineiden toimittajia.

Lisätietoja

Apulaiskaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, Porvoon kaupunki
Puh. 040 352 2033
Ohjelmajohtaja Jukka Noponen, Sitra
Puh. 040 587 4323
Toimitusjohtaja Fredrick von Schoultz, Kehitysyhtiö Posintra Oy
Puh. 040 554 1586
Toimitusjohtaja Patrick Wackström, Porvoon Energia Oy
Puh. (019) 6614 200

Mistä on kyse?