archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra: Onko sote-ratkaisussa sittenkään erillistä tuottajaa ja järjestäjää?

Olennaista on, että uudesta järjestelmästä tulee läpinäkyvä, palveluntarjoajat kilpailevat laadulla ja asiakas voisi valita parhaan palveluntuottajan.

Julkaistu

”Onko sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen aidosti erotettu toisistaan, jos kunnat ovat sekä palvelun tuottajia että istuvat järjestävän sote-alueen johdossa?” kysyy Sitran johtaja Antti Kivelä.

Sitra on tehnyt työtä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja rahoituksen uudistamiseksi korostaen tulevaisuus- ja kansalaisnäkökulmaa.

”Eilinen sote-ratkaisu herättää paljon kysymyksiä. Toteutuuko palveluiden järjestämisen ja tuottamisen erottaminen, jos kuntien edustajat istuvat sekä palveluita järjestävän sote-alueen toimielimessä että palvelun tuottajien paikalla – ja lisäksi he voivat määritellä tuottamisen periaatteet?” johtaja Antti Kivelä Sitrasta kysyy.

Sitra näkee kuntien uuden roolin erikoisena, kun kunnan tai kuntayhtymän edustajat ovat mukana päättämässä palveluiden ostamisesta itseltään.

”Tänä päivänä jos sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksen tai yhdistyksen edustaja olisi palvelun tilaajan organisaatiossa, hän joutuisi jääväämään itsensä.  Kuinka suuri intressi tässä mallissa järjestäjällä on ohjata, valvoa ja mahdollisesti jopa sanktioida tuottajaa, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut pysyvät kansalaisen näkökulmasta korkealla tasolla? Lain jatkovalmistelussa edellä mainittuihin asioihin pureutuminen on ensisijaisen tärkeää”, Kivelä sanoo.

Sitralle on ollut olennaista, että uudesta järjestelmästä tulee läpinäkyvä, palveluntarjoajat kilpailevat laadulla ja asiakas voisi valita parhaan palveluntuottajan. Nyt esitetyssä ratkaisussa asiakkaan valinnanvapaus on rajautumassa julkiselle sektorille, mutta laadun ja läpinäkyvyyden lisääminen on uutta mallia työstettäessä tärkeässä roolissa.

”Myönteistä sote-ratkaisussa on viiden vahvan järjestäjän lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön nykyistä parempi mahdollisuus ohjata palvelujärjestelmää, mikä toivottavasti tuo tullessaan kansalaisille nykyistä tasavertaisemmat palvelut”, Kivelä sanoo.

Sitra on tutkinut sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä yhteistyössä Fountain Parkin kanssa verkkoaivoriihityökalun avulla. Kyselyyn vastasi lähes 2000 terveydestä kiinnostunutta suomalaista. Alustavien tulosten mukaan suomalaisille tärkeätä on erityisesti sote-palvelujen hyvä saatavuus ja hoidon kokonaisvaltaisuus. Sote-uudistuksen yhtenä suurimpana tavoitteena on ollut luoda toimivat palveluketjut ja tältä osin uudistuksen ja kansalaisten tavoitteet ja toiveet kohtaavat hyvin toisensa.

 

Mistä on kyse?