archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra osaksi vastuullisten sijoittajien kansainvälistä verkostoa

Julkaistu

Sitra on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

”Sitran sijoitustoiminnan ankkuroiminen osaksi maailman parhaita vastuullisuuskäytäntöjä ja siitä raportoiminen on luonteva askel Sitran kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi”, sanoo Sitran sijoituksista vastaava johtaja Magnus Sjöblom.

Jo noin 1 380 sijoittajaa – instituutiota, varainhoitajaa ja sijoituspalvelujen tarjoajaa – on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Priciples of Responsible Investment, PRI). Heidän hallinnoimansa globaali sijoitusvarallisuus on yhteenlaskettuna huimat 59 biljoonaa dollaria.

Verkoston tavoitteena on edistää nykyistä vastuullisempien kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden syntyä ja tarjota jäsenilleen käytännön työkaluja vastuulliseen sijoittamiseen. Yhteistä YK:n periaatteiden allekirjoittajille on se, että sijoituspäätöksiä tehdessään he sitoutuvat ottamaan huomioon sijoitustensa vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan. Tähän ei ole yhtä kaikille sopivaa mallia, vaan vastuullinen toimintatapa tulee muokata kunkin organisaation sijoitusstrategiaan, -prosesseihin ja resursseihin sopivaksi.

Vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät kysymykset ovat moniulotteisia ja laajoja, ja vastuullisuutta voi toteuttaa monin tavoin. Siinä missä yksi sijoittaja kanavoi varoja uusiutuvan energian kehittämiseen, toinen välttää yhtiöitä, joiden toiminta kiihdyttää ilmastonmuutosta (ympäristövastuu). Lisäksi vastuullisuutta on huolehtia esimerkiksi siitä, että salkussa olevat yritykset kunnioittavat työntekijöidensä oikeuksia (yhteiskuntavastuu) ja vastustavat korruptiota (hyvä hallintotapa).

”Vastuullisuudella on rahoitusmarkkinoilla entistä suurempi merkitys sekä sijoituskohteiden arvioinnissa että valinnassa. Tämä puolestaan vaikuttaa lisääntyvässä määrin pääomien ohjautumiseen ja hintaan maailmalla”, Sjöblom muistuttaa.

Valtaosa Sitran varallisuudesta on rahastoissa

Sitrassa vastuullinen sijoittamisen sijoitusprosessit, aktiivinen omistajuus ja vastuullisuusraportointi linkittyvät sekä peruspääomasijoituksiin että Sitran muuhun sijoitustoimintaan.

Sitran noin 750 miljoonan euron peruspääoma on lähes kokonaan sijoitettu rahastoihin, joiden managereista suurin osa on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Uusia rahastosijoituskohteita arvioitaessa tehdään perinteisen taloudellisen analyysin lisäksi ympäristö-, yhteiskunnallisten ja hallinnollisten vaikutusten tarkastelu.  Laajemman analyysin myötä ymmärrys yrityksen toiminnasta kasvaa, ja sijoituksiin liittyvät riskit ovat paremmin tiedossa. Rahastosijoituksia tehdessään Sitra pyrkii arvioimaan varainhoitajien ja vastuunalaisten yhtiömiesten mahdollisuuksia ja taitoja sisällyttää näiden ns. ESG-asioiden arviointi osaksi sijoitusprosessejaan.

Vastuullista sijoittamista edistetään myös Sitran varsinaisessa toiminnassa eli teema- ja avainaluetyössä. Esimerkiksi avainalue Hiilineutraali teollisuus on ollut osaltaan lisäämässä sijoittajien tietoisuutta ilmastoriskeistä ja keinoista hallinnoida niitä. Vaikuttavuusinvestoimisen (engl. Impact Investing) avainalueella taas rakennetaan uutta rahoitusmallia, jonka tavoitteena on mitattavissa olevan yhteisen hyvän edistäminen tavoitteellisesti ja tuloksellisesti.

Sitra on myös Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen Finsifin (Finland´s Sustainable Investments Forum) jäsen. Vuonna 2010 perustettuun yhdistykseen kuuluu noin 60 suomalaista sijoitus- ja rahoitusalan toimijaa.

”YK:n periaatteiden ja Finsinfin vertaistuella sekä opeilla olemme yhdessä rakentamassa kestävämpiä rahoitusmarkkinoita. Vastuullisuus on matka, jota haluamme jatkaa uutta oppien ja jatkuvasti kehittyen”, Magnus Sjöblom painottaa.

Lue lisää Sitran vastuullisen sijoittamisen käytännöistä täältä.